BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małecka Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Mitręga Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Prosumpcja i konsumpcja kolaboratywna jako uwarunkowania e-biznesu
Prosumption and Collaborative Consumption as E-business Environment
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 2, s. 443-454, tab., bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji
Słowa kluczowe
Biznes elektroniczny, Konsumpcja kolaboratywna, Lojalność klientów
e-business, Collaborative consumption, Customer loyalty
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł nakierowany jest na określenie wzajemnych zależności zachodzących pomiędzy prosumpcją i konsumpcją kolaboratywną, zarówno na poziomie konceptualnym, jak i na poziomie empirycznym. W części teoretycznej artykuł ten bazuje na krytyczno-syntetycznej analizie literatury przedmiotu, a w części empirycznej na wynikach bezpośrednich badań własnych prowadzonych wśród celowo dobranych aktywnych konsumentów. Na podstawie wyników analizy czynnikowej przedstawione zostały zależności pomiędzy skłonnością do konsumpcji kolaboratywnej, skłonnością do prosumpcji a skłonnością do lojalnych zachowań wobec określonej marki. Zaprezentowano również rekomendacje menedżerskie związane z możliwością wykorzystania opisywanych megatrendów konsumenckich w tzw. e-biznesie.(fragment tekstu)

In contrast to customer brand loyalty, prosumption and collaborative consumption are under-investigated phenomena. This gap demands attention of management scholars, because these consumption mega-trends are ambiguous from business perspective: they can bring threats and opportunities for entrepreneurs, especially in turbulent business environment. This paper is based on the survey conducted among 269 Polish consumers which were actively involved in modern consumption patterns. The research results suggest that involvement in these patterns can be actually positively connected with general brand loyalty inclination, which motivates designing strategies oriented at winning loyalty among "consumer activists". (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A. (1992), The value of brand equity, "Journal of business strategy", 13(4), 27-32.
 2. Albinsson P.A., Yasanthi Perera B. (2012), Alternative marketplaces in the 21st century: Building community through sharing events, "Journal of consumer Behaviour", 11(4), 303-315.
 3. Bang V.V., Joshi S.L. (2008), Conceptualization of market expansion strategies in developing economies, "Academy of Marketing Science Review", 1.
 4. Botsman R., Rogers R. (2011), What's mine is yours: how collaborative consumption is changing the way we live, Collins, London.
 5. Carpenter J.M., Fairhurst A. (2005), Consumer shopping value, satisfaction, and loyalty for retail apparel brands, "Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal", 9(3), 256-269.
 6. Fornell C., Larcker D.F (1981), Eyaluating structural eąuation models with unobseryable variables and measurement error, "Journal of Marketing Research", Vol. 18, No. 1.
 7. Garretson J.A., Fisher D., Burton S. (2002), Antecedents of private label attitude and national brand promotion attitude: similarities and differences, "Journal of Retailing", 78(2), 91-99.
 8. Griffin J., Herres R.T. (2002), Customer loyalty: how to earn it, how to keep it, CA: Jossey-Bass, San Francisco.
 9. Hair Jr J.F., Hult G.T.M., Ringle C., Sarstedt M. (2013), A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM), Sage Publications.
 10. Kieżel E. (2015), Konsumpcjonizm i dekonsumpcja w zachowaniach polskich konsumentów [w:] E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Walter Kluwer SA, Warszawa.
 11. Kuttner R. (1998), The net: a market too perfect for profits, "Business Week", 3577(11).
 12. Latter C., Phau I., Marchegiani C. (2010), The roles of consumers need for uniqueness and status consumption in haute couture luxury brands, "Journal of Global Fashion Marketing", 1(4), 206-214.
 13. Małecka A., Mitręga M. (2015), Konsumpcja kolaboratywna jako innowacja w zachowaniach konsumenckich i bodziec innowacyjny dla przedsiębiorstw, "Logistyka" ((2), CD 2), 961-968.
 14. Mitrega M. (2013), Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, "Problemy Zarzadzania", 11(40), 40-53.
 15. Mitręga M., Witczak O. (2012), Prosumpcja jako przejaw przedsiębiorczości konsumenckiej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 724(97), 431-444.
 16. Mont O.K. (2002), Clarifying the concept of product-service system, "Journal of cleaner production",10(3), 237-245.
 17. Moore A., Taylor M. (2009), Why buy when you can rent? A brief investigation of differences in acquisition mode based on duration, "Applied Economics Letters", 16(12), 1211-1213.
 18. Ozanne L.K., Ballantine P.W. (2010), Sharing as a form of anti-consumption? An examination of toy library users, "Journal of Consumer Behaviour", 9(6), 485-498.
 19. Paharia R. (2013), Loyalty 3.0: How to revolutionize customer and employee engagement with big data and gamification, McGraw Hill Professional.
 20. Polom A., Barylko-Pikielna N. (2004), Analiza czynników decydujących o preferencjach polskich konsumentów mięsa wieprzowego, "Żywność Nauka Technologia Jakość", 11(3), 7-23.
 21. Prahalad C.K., Hammond A. (2002), Serving the world's poor, profitably, "Harvard business review", 80(9), 48-59.
 22. Reichheld F.F. (1992), Loyalty-based management, "Harvard business review", 71(2), 64-73.
 23. Ringle C.M., Wende S., Will S. (2005), SmartPLS 2.0 (M3) Beta, Hamburg, http://www.smartpls.de.
 24. Toffler A. (1980), The Third Wave, Morrow, New York, 27-28.
 25. Trocchia P.J., Beatty S.E. (2003), An empirical examination of automobile lease vs finance motivational processes, "Journal of Consumer Marketing", 20(1), 28-43.
 26. Tussyadiah I.P. (2015), An exploratory study on drivers and deterrents of collaborative consumption in travel [w:] Information and Communication Technologies in Tourism, Springer International Publishing.
 27. Xie C., Bagozzi R.P., Troye S.V. (2008), Trying to prosume: toward a theory of consumers as co-creators of value, "Journal of the Academy of Marketing Science", 36(1), 109-122.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu