BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaś Jarosław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Lutek Wojciech (KOM-EKO RECYCLING Sp. z o.o.), Przystupa Adam (KOM-EKO S.A.)
Tytuł
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w Polsce
Selective Municipal Waste Collection in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 11-24, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Odpady komunalne, Recykling, Gospodarka odpadami
Commercial wastes, Recycling, Waste management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W 2014 r. w Polsce zebrano ogółem 10,33 mln ton odpadów komunalnych, z czego 80% pochodziło z gospodarstw domowych. Około 20% z nich zostało zebranych selektywnie. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych stanowi istotny element właściwego zarządzania odpadami. Daje szansę przetworzenia większej ilości odpadów i ponownego ich wykorzystania. Regulacje prawne zobowiązują gminy do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Równie istotna jest właściwa polityka informacyjna gmin do obywateli w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. (abstrakt oryginalny)

In 2014 in Poland a total of 10.33 million tons of municipal solid waste were collected, of which 80% came from households. About 20% of municipal waste was collected separately. Selective collection of municipal waste is an important element of proper waste management. It gives a chance of processing more waste and re-use it. Legal regulations require municipalities to create points of municipal waste selective collection. Equally important is the policy of information to citizens on the proper waste management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Kategoria: Stan i ochrona środowiska, Grupa: Odpady komunalne, Podgrupa: Odpady zebrane w ciągu roku, https://bdl.stat.gov.pl, 13.09.2016.
 2. Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Kategoria: Stan i ochrona środowiska, Grupa: Odpady komunalne, Podgrupa: Odpady zebrane selektywnie w ciągu roku, https://bdl.stat.gov.pl, 13.09.2016.
 3. Baterie i akumulatory, http://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/odpady-i-recykling/selektyw na-zbiorka-odpadow/baterie-i-akumulatory, 14.09.2016.
 4. Centrum Edukacyjno-Demonstracyjne, http://kom-eko.lublin.pl/edukacja-ekologiczna/ centrum-edukacyjno-demonstracyjne, 25.10.2016.
 5. Chojnacka E.: Jak powinien wyglądać "wzorcowy" PSZOK? Przegląd Komunalny, Zeszyt Specjalny, nr 1, "Rozwiązania dla PSZOK", Abrys Sp. z o.o., styczeń 2015.
 6. Deklaracje i płatności, http://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/odpady-i-recykling/dekla racje-i-platnosci, data pobrania 24.10.2016.
 7. Edukacja ekologiczna, http://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/edukacja-ekologiczna, 25.10.2016.
 8. Jak segregować odpady?, http://kom-eko.lublin.pl/edukacja-ekologiczna/jak-segregowac-odpady, 25.10.2016.
 9. Kozłowska B., Pietrzyk D.: Punkty selektywnej zbiórki odpadów. Przegląd Komunalny, Zeszyt Specjalny, nr 1, "Rozwiązania dla PSZOK", Abrys Sp. z o.o., styczeń 2015.
 10. Odpady niebezpieczne, http://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/odpady-i-recykling/selek tywna-zbiorka-odpadow/odpady-niebezpieczne, data pobrania 14.09.2016.
 11. Pokazy dla szkół, http://kom-eko.lublin.pl/edukacja-ekologiczna/pokazy-dla-szkol, 25.10.2016.
 12. Popiołek E.: Skuteczność funkcjonowania gospodarki odpadami, Urząd Statystyczny w Lublinie, http://lublin.stat.gov.pl/files/gfx/lublin/pl/defaultstronaopisowa/1023/1/1/ odpady.pdf, 24.10.2016.
 13. Punkty PSZOK, http://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/odpady-i-recykling/punkty-pszok, 14.09.2016.
 14. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., http://lublin.eu/download/ gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/odpady_i_recykling/pszok/regulamin_pszok_gluska_6.pdf, 14.09.2016.
 15. Selektywna zbiórka odpadów, http://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/odpady-i-recykling/ selektywna-zbiorka-odpadow, 14.09.2016.
 16. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 1996 nr 132, poz. 622.
 17. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013, poz. 21.
 18. Wykaz aptek, w których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki, http://lublin.eu/ download/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/odpady_i_recykling/selektywna_zbiorka/wykaz_aptek_w_ktorych_ustawione_sa_pojemniki_na_przeterminowane_leki_2016.pdf, 14.09.2016.
 19. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Projekt z dnia 24 maja 2010 r., https://www.mos.gov.pl/g2/big/2010_05/4071a5cc181d11031d688527aaa9a22b.pdf, 15.09.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu