BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielecki Maciej (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Logistyczna sprawność produktu jako źródło wartości dodanej : badania wstępne
Logistical Efficient of Product as Source of a Value Added : Preliminary Research
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 25-36, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Wartość dodana, Produkt
Logistics, Value added, Product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wstępne wyniki badań dotyczących sposobu postrzegania przez klientów reprezentujących gospodarstwa domowe konkretnych cech i właściwości produktu, które stanowią dla nich wartość dodaną w aspekcie logistycznym. Badania koncentrują się na pięciu głównych funkcjach logistyki (magazynowaniu, transporcie, pakowaniu, obsłudze zamówień i zarządzaniu zapasami). Następnie wyniki badań odniesiono do wartości dodanej, umiejscawiając ją w logistycznej sprawności produktu. Autor prezentuje także dalsze kierunki badań dotyczące logistycznej wartości dodanej oraz logistycznej sprawności produktu jako źródła wartości dodanej dla klienta i przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Article presents the preliminary results of research on consumer perception (representing by households) the specific features and characteristics of the product, which give them added value in terms of logistics. The study focused on five main functions of logistics (warehousing, transport, packaging, order processing and stock management). Then, the research results relate to the value added and situate it in the logistics efficiency of the product. The author also presents future directions of research on the logistics value added and logistics efficiency of the product as a source of added value for the customer and an enterprise. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki M.: The influence of a logistically efficient product on the logistics of a manufacturing enterprise. Annals of Faculty Engineering Hunedoara, "International Journal of Engineering", Tome XI, No. 1, 2013.
 2. Bielecki M., Madej M., Skoczylas A.: Design vulnerability as the key element of the logistics efficiency of the product. "Logistics and Transport", Vol. 21, No. 1, 2014.
 3. Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2010.
 4. Bogdanowicz S.: Podatność. Teoria i zastosowanie w transporcie. Politechnika Warszawska, Warszawa 2012.
 5. Bukowski L., Feliks J.: Multi-dimensional concept of supply chain resilience. Proceedings of Carpathian Logistics Congress, 2012.
 6. Christopher M.: The Agile Supply Chain. Competing in Volatile Markets. "Industrial Marketing Management", No. 29(1), 2000.
 7. Deming W.E.: Out of Crisis. Cambridge University Press, Cambridge 1982.
 8. Goldsby T., Griffis E., Roath A.: Modeling Lean, Agile and Leagile Supply Chain Strategies. "Journal of Business Logistics", Vol. 27, No. 1, 2006.
 9. Kotler P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. FELBERG SJA, Warszawa 1999.
 10. Latzko W.J., Saunders D.M.: Cztery dni z doktorem Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania. WNT, 1998.
 11. Mason-Jones R., Neylor B., Towill D.R.: Lean, agile or leagile? Matching you supply chain to the market place. "International Journal of Production Research", Vol. 38, No. 17, 2000.
 12. Prahald C.K., Ramaswamy V.: Przyszłość konkurencji. PWE, Warszawa 2005.
 13. The 10 Keys to Global Logistics Excellence. Raport. Supply Chain Digest, RedPrairie, 2007.
 14. Srivastava S.K.: Green supply chain management: A state-of-the-art literature review. "International Journal of Management Reviews", Vol. 9, Iss. 1, 2007.
 15. Szymonik A., Bielecki M.: Bezpieczeństwo systemów logistycznych w nowoczesnym zarządzaniu. Difin, Warszawa 2015.
 16. Womack J.P., Jones D.T.: Lean thinking. Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. Simon & Shuster, New York 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu