BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojar Ewa (Politechnika Lubelska), Wit Bogdan (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Triple Bottom Line w szablonie modelu biznesu A. Osterwaldera i Y. Pigneura w perspektywie interesariuszy
The Triple Bottom Line in the Business Model Canvas Proposed by A. Osterwalder and Y. Pigneur in the Perspective of Stakeholders
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 37-53, rys., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Interesariusze, Modele biznesowe
Sustainable development, Stakeholders, Business models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowany w artykule aspekt naukowy i poznawczy dotyczy zrównoważonego rozwoju modeli biznesu i teorii interesariuszy w trzech wymiarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym (Triple Bottom Line). Przedstawiono rozwiązanie koncepcyjne zawierające implementację zrównoważonego rozwoju w trzech wymiarach w szablonie modelu biznesu A. Osterwaldera i Y. Pigneura (BMC) z opisem szablonu z perspektywy interesariuszy. Wynikiem procesu analitycznego jest szablon modelu zrównoważonego biznesu, który jest narzędziem umożliwiającym opracowanie schematów modeli zrównoważonych biznesów organizacji lub spektrum różnych przedsięwzięć gospodarczych, społecznych oraz środowiskowych. (abstrakt oryginalny)

Scientific and cognitive facets presented in this paper relate to the following three issues: sustainable development in the economic, social, and environmental dimensions (Triple Bottom Line), business models, and stakeholders theories. The paper discusses a conceptual solution which includes the implementation of sustainable development in three dimensions employing the business model canvas proposed by A. Osterwalder and Y. Pigneur (BMC), and describes the proposed solution from the stakeholders' perspective. The result of the analytical process presented in this paper is a template of the sustainable business development model which is a tool enabling working-out patterns of sustainable business models concerning organizations, as well as a wide spectrum of other business, social, and environmental ventures. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A.: Business Model Innovation. Concepts, Analysis and Cases. Routledge, 2014.
 2. Atkisson A.: The Sustainability Transformation: How to Accelerate Positive Change in Challenging Times. Routledge, 2012.
 3. Benoît C., Mazijn B.: Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products. United Nations Environment Programme, 2009.
 4. Bojar E., Kłosowski G.: Metody identyfikacji i ocena wpływu megatrendów na biznes lokalny i globalny. "Przegląd Organizacji", nr 12, 2015.
 5. Bojar M., Machnik-Słomka J.: Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 76. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 6. Brzóska J.: Zastosowanie strategicznej karty wyników do pomiaru wartości tworzonej przez modele biznesu przedsiębiorstw energetycznych. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarzą-dzanie, z. 89. Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 7. Burnewicz J.: Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfikacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych. MRR, Warszawa, czerwiec 2010.
 8. Carroll A.B., Buchholtz A.K.: Business & society: ethics and stakeholder management. South-Western College Pub., 2008.
 9. Chodyński A.: Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza AFM, 2011.
 10. Doleski O.D.: Integrated Business Model. Applying the St. Gallen Management Concept to Business Models. Springer Fachmedien, Wiesbaden 2015.
 11. Falencikowski T.: Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar. CeDeWu, 2013.
 12. Freeman R.E.: Strategic management: A stakeholder approach. Pitman Publishing, Boston 1984.
 13. Gabrusewicz T.: Zdolność systemu rachunkowości w zakresie zaspokojenia potrzeb informacyjnych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - Etyka - Środowisko. Prace Naukowe, nr 329. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2014.
 14. Johnson M.W, Christensen C.M., Kagermann H.: Reinventing Your Business Model. "Harvard Business Review", Vol. 86, No. 12, 2008.
 15. Johnson M.W.: Seizing the White Space: Business Model Innovation for Growth and Renewal. Harvard Business Press, 2010.
 16. Lewicka-Strzałecka A.: W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej legitymizacji firmy, [w:] Garbarski L. (red.): Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. WSPiZ, Warszawa 2004.
 17. Lindgren P., Rasmussen O.H.: The Business Model Cube. "Journal of Multi Business Model Innovation and Technology", River Publishers, 2013.
 18. Lindgren P.: Business Model Innovation Leadership: How Do SME's Strategically Lead Business Model Innovation? "International Journal of Business and Manegement", Vol. 7, No. 14, 2012.
 19. Lindgren P.: Models for Network-based Open Business Model Innovation. NEFFICS D4.3, Work Package WP4, 10.09.2012.
 20. Maurya A.: Metoda Running LEAN. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Helion, Gliwice 2013.
 21. Michelini L.: Social Innovation and New Business Models. Creating Shared Value in Low-Income Markets. Springer, 2012.
 22. Muehlhausen J.: Business Models For Dummies. John Wiley & Sons, 2013.
 23. Nogalski A., Szpitter A., Kreft Z.: Zarządzanie wiedzą w organizacji jako czynnik zmian modeli biznesowych. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 26, 2010.
 24. Osterwalder A., Pigneur Y.: Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. OnePress, 2011.
 25. Pelletier N., Maas R., Goralczyk M., Wolf M.-A.: Towards a life-cycle based european sustainability footprint framework. Theory, Concepts, Applications. Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability, Luxembourg, European Union, 2012.
 26. Rudnicka A.: CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie. Oficyna Wolters Kluwer Business 2012.
 27. Rzemieniak M.: Zarządzania niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń, 2013.
 28. Saebi T., Foss N.J.: Business models for open innovation: Matching heterogeneous open innovation strategies with business model dimensions. "European Management Journal", No. 33, 2015.
 29. Scheller C.V., Hruby P.: Modeling, Services and Intellectual Property Rights Using POA (Possession, Ownership, Availability). 5th International Workshop on Value Modeling and Business Ontologies, Gent, The Netherlands 2011.
 30. Seidenstricker S., Scheuerle S., Linder C.: Business Model Prototyping - Using the Morphological Analysis to Develop New Business Models. "Procedia - Social and Behavioral Sciences", No. 148, 2014.
 31. Silvius G., Schipper R., Planko J., van den Brink J., Köhler A.: Sustainability in project management. Gower Publishing Limited, 2012.
 32. Venkatesh G.: Triple Bottom Line Approach to Individual and Global Sustainability. "Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development", Vol. 5, No. 2, 2010.
 33. Wit B.: Ekologistyka w systemie zarządzania odpadami niebezpiecznymi. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora". Toruń, 2016.
 34. AA1000 Zaangażowanie Interesariuszy (Account Ability Stakeholder Engagement Standard), 2011.
 35. Art. 3, ust. 50 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz. 1232).
 36. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
 37. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela 03.03.2010. KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 38. Framework and suggested indicators to measure sustainable development. UNECE/Eurostat/OECD Task Force on Measuring Sustainable Development, 27.05.2013.
 39. Global Sustainable Development Report 2015 Edition Advance Unedited Version, United Nations, 2015.
 40. ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility.
 41. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Uchwała nr 239 Rady Ministrów w dniu 13.12.2011 r.
 42. Prototype global sustainable development report. United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York 2014.
 43. Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 15.05.2001, COM(2001) 264.
 44. Allee V.: Value Networks and the True Nature of Collaboration. ValueNet Works, 2011, http://www.valuenetworksandcollaboration.com.
 45. Board of innovation, http://www.boardofinnovation.com/business-model-patterns.
 46. Chesbrough H.W.: Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape. Harvard Business Press, 2006 (http://openinnovation.net).
 47. Gordijn, J., Akkermans H.: Value based requirements engineering: Exploring innovative e-commerce ideas. "Requirements Engineering Journal", Vol. 8(2), 2003, http://e3value. few.vu.nl/docs/bibtex/pdf/Gordijn2003e3value.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu