BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Caputa Wiesława (Politechnika Śląska)
Tytuł
Relacje z klientami w kanałach dystrybucji wartości a wartość przedsiębiorstwa
Customer Relations in Channels of Distribution Values a Company Value
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 55-65, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Relacje z klientami, Kanały dystrybucji
Enterprise value, Relationships with customers, Distribution channels
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach narastającej bariery popytu kreowanie trwałych relacji z klientami, opartych na satysfakcji, współpracy, zaufaniu i zaangażowaniu obu stron, staje się warunkiem utrzymania przewagi konkurencyjnej. W budowaniu takich relacji znaczącą rolę odgrywają również działania podejmowane przez przedsiębiorstwo w kanałach dystrybucji wartości. Efektem tych działań może być nie tylko sprzedaż oferowanej wartości, lecz również zmiana percepcji rynkowej zasobów samego oferenta. Celem artykułu jest diagnoza stopnia zaawansowania rozwoju relacji z klientami w podstawowym kanale dystrybucji wartości przemysłu piwowarskiego oraz identyfikacja wpływu relacji na wartość przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

In the conditions of growing demand barrier creating lasting relationships with our customers based on satisfaction, cooperation, trust and commitment on both sides becomes a prerequisite for maintaining a competitive advantage. In building these relationships play a significant role also actions taken by the company in the distribution channels. These actions may be not only the sale of the offered value, but also a change of perception of market resources of the bidder. The aim of the article is to diagnose the stage of development of relations with customers in the primary distribution channel of the brewing industry and to identify the impact of relationships on the enterprise value. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Caputa W.: Pomiar kapitału klienta w kontekście wzrostu wartości przedsiębiorstwa. CeDeWu, Warszawa 2015.
 2. Caputa W.: Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa. CeDeWu, Warszawa 2015.
 3. Dobiegała-Korona B., Doligarski T. (red.): Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Poltext, Warszawa 2010.
 4. Günter B., Helm S..: Kundenwert: Grunlagen - Innovative Konzepte - Praktische Umsetzungen. Gabler Verlag, Wiesbaden 2003.
 5. Heide J., John G.: Do Norms Matter in Marketing Relationships? "Journal of Marketing", Vol. 56, April 1992.
 6. Klingenberg B.: Kundennutzen und Kundentreue. Eine Untersuchung zum Treue-Nutzen aus Konsumentensicht. FGM-Verlag, München 2000.
 7. Rudawska E.: Znaczenie relacji klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008,
 8. Skowron S., Skowron Ł: Lojalność klienta a rozwój organizacji. Difin, Warszawa 2012.
 9. Stankiewicz D.: Sytuacja branży piwnej w Polsce. "Informacja", nr 917. Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, wrzesień 2002.
 10. Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T.: Kanały marketingowe. PWN, Warszawa 2002.
 11. Strzyżewska M., Rószkiewicz M.: Analizy marketingowe. Difin, Warszawa 2002.
 12. Szczepańska K.: Budowa wartości klienta w zarządzaniu jakością, [w:] Dobiegała- Korona B., Doligarski T. (red.): Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Poltext, Warszawa 2010,
 13. Wyrzykowski P.: Rynek napojów alkoholowych. "Gospodarka", t. 68, czerwiec, http://przemyslspozywczy.eu/wp/wp-content/uploads/2014/07/Rynek-napoj w-alkoholowych.-Stan-i-tendencj-rozwojowe.pdf.
 14. http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/produkcja-piwa-spadla-w-2015-roku,124569.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu