BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrzańska Magdalena (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Rozwiązywanie zadań logistycznych przy wykorzystaniu narzędzia Enterprise Dynamics
Solving of Logistics Tasks Using Enterprise Dynamics Tool
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 67-75, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Symulacje komputerowe, Modelowanie symulacyjne
Logistics, Computing simulation, Simulation modelling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne procesy gospodarcze zmieniły w znaczny sposób swój charakter w stosunku do lat ubiegłych. Widoczne jest to szczególnie w obszarze związanym z produkcją. W chwili obecnej preferowane są elastyczne systemy produkcyjne umożliwiające produkcję krótkich serii i wielu rodzajów wyrobów. Logistyka zapewnia sprawne funkcjonowanie systemów produkcyjnych i gospodarczych. W celu zapewnienia dużej skuteczności, wysokiej efektywności i obniżenia kosztów realizowanych procesów logistycznych sięgnięto po odpowiednie programy, narzędzia symulacyjne. W artykule przedstawiono możliwości oraz korzyści, jakie wnosi zastosowanie oprogramowania do modelowania i symulacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Modern economic processes have changed significantly its nature in comparison to previous years. This is particularly evident in the area related to production. At the moment they are preferred flexible manufacturing systems which enable the production of short batch size and many types of products. Logistics ensures the smooth operation of production systems and business. In order to ensure high efficiency, high effectiveness and reduction of the costs of logistics processes, appropriate programs and simulation tools have been applied. The article presents the opportunities and benefits such a software application brings for modelling and simulation of business processes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bendkowski J., Matusek M.: Logistyka Produkcji, praktyczne aspekty, cz. I, Planowanie i sterowanie produkcją. Gliwice 2013.
  2. Burduk A.: Modelowanie systemów narzędziem oceny stabilności procesów produkcyjnych. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2013.
  3. Łunarski J.: Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014.
  4. Zdanowicz R., Świder J.: Komputerowe modelowanie procesów wytwórczych. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
  5. http://www.incontrolsim.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu