BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrzański Paweł (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Wykorzystanie robotów w procesach logistycznych
The Use of Robots in Logistics Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 77-88, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Robotyzacja
Logistics, Robotization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Robotyzacja procesów jest ogólnoświatowym trendem. Obecnie obserwowany jest systematyczny wzrost liczby robotów i manipulatorów wykorzystywanych w przemyśle i logistyce. Skala tego zjawiska w wielu państwach jest różna. Polska należy do państw, w których również obserwuje się wzrost liczby robotów i manipulatorów wykorzystywanych w przemyśle. Stopień nasycenia tymi środkami jest jednak znacznie niższy od poziomu występującego w większości rozwiniętych krajów świata. Roboty i manipulatory przemysłowe mogą być wykorzystywane praktycznie na każdym etapie produkcji, zarówno w procesach wytwarzania, jak i w logistycznych. W artykule przedstawiono analizę stanu robotyzacji w Polsce i na świecie, jak również opisano przykładowe zastosowania robotów i manipulatorów przemysłowych w wybranych procesach logistycznych. (abstrakt oryginalny)

Robotization of processes is a global trend. We are currently experiencing a steady increase in the number of robots and manipulators used in industry and logistics. The scale of this phenomenon in many countries is different. Poland belongs to the countries where an increase in the number of robots and manipulators used in the industry is also observed. However, the degree of saturation of these measures is much lower than the level in most developed countries of the world. Industrial robots and manipulators can be used at every stage of production, both in manufacturing processes as well as the logistics. The article presents an analysis of the state of robotization in Poland and in the world as well as the examples described the use of robots and industrial manipulators in selected logistics processes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bendkowski J., Matusek M.: Logistyka Produkcji, praktyczne aspekty, cz. I, Planowanie i sterowanie produkcją. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
  2. Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B.: Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Warszawa 2015.
  3. Nauka i technika w 2014 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
  4. Zdanowicz R.: Robotyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
  5. https://www.astor.com.pl.
  6. http://www.autopart.pl.
  7. http://www.ifr.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu