BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dźwigoł-Barosz Mariola (Politechnika Śląska)
Tytuł
Program sukcesji liderów przedsiębiorstw
Business Leader Succession Program
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 107-117, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Lider w przedsiębiorstwie, Zarządzanie talentami
Family-owned business, Leader in enterprise, Talent management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zagadnienie sukcesji liderów przedsiębiorstw. Wskazano przesłanki wdrażania programów sukcesyjnych ze szczególnym podkreśleniem problemów kadrowych współczesnych przedsiębiorstw. Zaproponowano program sukcesji liderów w ramach przedsiębiorstwa ukierunkowany na proces zarządzania talentami z uwzględnieniem szczególnej roli pracowników o wysokim potencjale (HiPo), których objęcie koncepcją The Leadership Pipeline może zapewnić ciągłość kompetentnego zarządzania na najwyższym szczeblu, umożliwiając funkcjonowanie przedsiębiorstw w dłuższej perspektywie. Uzupełnieniem rozważań są zagadnienia odnoszące się do procesu sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych. (abstrakt oryginalny)

The following article presents the notion of business leader succession. It enumerates preconditions for implementing succession programs, with a special emphasis given to HR concerns haunting modern companies. A program for business leaders succession is put forward. The program is designed around the talent management process, taking into account a specific role of high potentials (HiPo). The latter, covered by the Leadership Pipeline concept, may ensure the continuity of competent management process at the highest level, allowing companies to be operative for much longer time. The author also ponders the succession process in family-run companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 2. Badanie firm rodzinnych 2015. Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej i świata, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/badanie-firm-rodzinnych/assets/firmy-rodzinne-2015-24-02.pdf.
 3. Bocheński A.: Przewodnik po sukcesji w Firmach Rodzinnych. Kompendium wiedzy, Kraków 2014.
 4. Brocksmith J.G. jr.: Przekazując pałeczkę. Przygotowanie przywódców przyszłości, [w:] Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R.: Organizacja przyszłości. Business Press, Warszawa 1998.
 5. Bzdęga R.: Załatwić talent. "Business Magazine", nr 7, 2005.
 6. Cappelli P.: Dlaczego nienawidzimy działu personalnego. Harvard Business Review Polska, wrzesień 2015.
 7. Charan R., Drodder S., Noel J.L.: The Leadership Pipeline. How to Build the Leadership Powered Company. Jossey Bass Inc., California 2001.
 8. Czechowicz J., Sokalla M.: Nie wszystkie chwyty dozwolone - podkupienie pracownika lub kontrahenta jako czyn nieuczciwej konkurencji, http://inwestycje.pl/firma/Nie-wszystkie-chwyty-dozwolone-8211-podkupienie-pracownika-lub-kontrahenta-jako-czyn-nieuczciwej-konkurencji;265189;0.html, 17.08.2015.
 9. Kubisiak P.: Firmy rodzinne. Jak zbudować biznes na wiele pokoleń. Raport. Materiał promocyjny. Harvard Business Review Polska, lipiec-sierpień 2016.
 10. Lewandowska A. (red.): Kody wartości. Diagnoza sytuacji sukcesyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce. Syntetyczny raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Kody wartości - efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych", 13.03.2015.
 11. May P.: Firmy rodzinne. Jak zbudować biznes na wiele pokoleń. Raport. Materiał promocyjny. Harvard Business Review Polska, lipiec-sierpień 2016.
 12. Mazzuca P.: Strategic Talent Management - the Key to a Place for HR in the Boardroom?, http://www.mce.be/knowledge/454/18, 15.08.2013.
 13. Sułkowski Ł., Marjański A.: Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń. POLTEX, Warszawa 2011.
 14. http://www.ibrpolska.pl/raporty/raport-testowy-2/, 26.02.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu