BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molendowski Edward (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Gapys Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Importance of Exports of Energy Materials to the Economy of the Russian Federation in 2000-2015
Znaczenie eksportu surowców energetycznych dla gospodarki Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2015
Źródło
Trends in the World Economy, 2016, vol. 8, s. 93-109, tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Global Economy at the Crossroads
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Eksport, Surowce energetyczne
Foreign trade, Export, Energy raw materials
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
We wstępie artykułu scharakteryzowano rolę eksportu surowców we współczesnych teoriach ekonomicznych. Szczególną uwagę zwrócono na teorie exportled growth oraz peak-oil. Punktem wyjścia prezentowanej analizy były dane makroekonomiczne dla gospodarki rosyjskiej oraz najbardziej aktualne dostępne dane dotyczące poziomu cen surowców energetycznych (gaz i ropa naftowa) w okresie 2000-2013. Analizę wpływu dochodów z eksportu gazu ziemnego i ropy naftowej na sytuację gospodarki przeprowadzono przy pomocy metody Vector Error Correction Model (VEC M). Interpretacja wyników badania oraz wynikające z niego konkluzje potwierdzają, iż konieczna jest modyfikacja polityki surowcowej Federacji Rosyjskiej. Skutki dotychczasowej polityki, prowadzonej od początku lat dwutysięcznych, są niezadowalające, a wręcz grożą wystąpieniem w rosyjskiej gospodarce efektów charakterystycznych dla choroby holenderskiej. Wartością dodaną artykułu są rekomendacje dla partnerów handlowych Rosji - Polski i Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

Theoretical introduction to the article is a characteristic of the role of export of raw materials in modern economic theories. Particular attention was paid to the following theories: export-led growth and peak-oil. The starting point of the presented analysis was the macroeconomic data for the Russian economy and the most recent available data on the level of prices of energy (gas and oil) for the period 2000-2013. The analysis of the impact of income from the export of natural gas and crude oil on the economic situation was carried out using the method of Vector Error Correction Model (VEC M). Interpretation of the survey results and the resulting conclusions confirm that it is necessary to modify the raw material policy of the Russian Federation. The effects of the current policies pursued since the early 2000 are unsatisfactory and could even lead to the occurrence in the Russian economy of effects characteristic of the Dutch disease. The added value of the article are the recommendations for the trade partners Russia - Poland and the European Union.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aslund A., How Rosneft Is Turning Into Another Gazprom, "The Moscow Times", 21 June 2013.
 2. Barry E., Foes of America in Russia Crave Rupture in Ties, "The New York Times", 15 March 2014.
 3. Bhagwati J., Immiserizing growth. A Geometrical Note, "Review of Economic Studies" 1958, Vol. 58.
 4. Blecker R.A., Razmi A., Export-led Growth, Real Exchange Rates and the Fallacy of Composition, in: Handbook of Alternative Theories of Economic Growth, ed. M. Setterfield, Edward Elgar, Cheltenham 2010.
 5. Brewer A., Trade with Fixed Real Wages and Mobile Capital, "Journal of International Economics" 1985, Vol. 18, pp. 177-186.
 6. Chang H.-J., Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, London 2002.
 7. Federal Law of 5 August 2000 On the Procedure of Formation of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation', http://www.consultant. ru/document/cons_doc_LAW_120517.
 8. Gapys A., Ekspansja i działania monopolistyczne Gazpromu: wnioski dla Polski, "Nauka i Gospodarka" 2010, No. 3 (6).
 9. Gębski P., Federacja Rosyjska - przewodnik dla przedsiębiorców, Warszawa 2006.
 10. Grossman G.M., Helpman E., Trade, Knowledge Spillovers and Growth, "European Economic Review" 1991, Vol. 35 (May), pp. 517-526.
 11. Ivanova A., Keen M., Klemm A., The Russian Flat Tax Reform, IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department, 2005.
 12. Kaczmarski M., Rodkiewicz W., Rosyjska Wielka Eurazja wobec chińskiego Nowego Jedwabnego Szlaku: adaptacja zamiast konkurencji, Komentarze Ośrodka Studiów Wschodnich, 21 July 2016, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze- osw/2016-07-21/rosyjska-wielka-eurazja-wobec-chinskiego-nowegojedwabnego.
 13. Kargul A., Kryzys finansowy końca I dekady XXI wieku w Rosji - perspektywa porównawcza, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 14. Kerschner Ch. et al., Economic vulnerability to Peak Oil, "Global Environmental Change" 2013, October.
 15. Krueger A.O., The Political Economy of Rent-seeking Society, "American Economic Review" 1974, Vol. 64, pp. 291-303.
 16. Lehr U., Lutz Ch., Wiebe K., Medium Term Economic Effects of Peak Oil Today, Discussion Paper, Gesellschaft für Wirtschafliche Strukturforschung, Osnabrück 2011.
 17. Lipsey R.G., Lancaster K., The General Theory of the Second Best, "Review of E conomic Studies" 1956, Vol. 24, pp. 1-32.
 18. Palley T.I., The Rise and Fall of Export-led Growth, Levy Economics Institute, New America Foundation, Working Paper 2011, No. 675, July.
 19. Poteraj J., System emerytalny w Rosji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2009, Issue 17, pp. 367-379.
 20. President of the Russian Federation. Decree of 13 May 2000 On the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in a Federal District of 13 May 2000, http://base.garant.ru/12119586.
 21. Rogoża J., Wiśniewska I., Podsumowanie przemian polityczno-gospodarczych w pierwszej kadencji Władimira Putina, Ośrodek Studiów Wschodnich, 2003, No. 11.
 22. Soja M., Unia energetyczna, Fundacja Dyplomacja i Polityka, analizy, http://www. dyplomacja.org/index.php/pl/analizy/245-unia-energetyczna.html.
 23. Suseeva N., Tchakarov I., WTO: A Key Catalyst for Reforms, "Eastern Europe and Central Asia World Finance Review" 2011.
 24. Waisman H. et al., Peak Oil through the lens of a general equilibrium assessment, Centre International de Recherches sur l'Environnement et le Developpement, Working Papers 2010, No. 22.
 25. Wiśniewska I., Prywatyzacja po rosyjsku, czyli jak sprzedać i nie oddać, Ośrodek Studiów Wschodnich, 2010, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/ 2010-10-27/prywatyzacja-po-rosyjsku-czyli-jak-sprzedac-i-nie-oddac.
 26. Wójcik T., Niezłe wyniki Grupy Kapitałowej PGNiG w I półroczu b.r. Ambitne cele na przyszłość, commentary, 19 August 2014, Biznes Alert, http://biznesalert. pl/wojcik-niezle-wyniki-grupy-kapitalowej-pgnig-w-i-polroczu-b-r-ambitnecele- na-przyszlosc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu