BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilewicz Ewa (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Foreign Public Debt in Euro Area Countries
Publiczne zadłużenie zagraniczne krajów strefy euro
Źródło
Trends in the World Economy, 2016, vol. 8, s. 7-20, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Global Economy at the Crossroads
Słowa kluczowe
Strefa euro, Zadłużenie zagraniczne, Finanse publiczne
Eurozone, Foreign debt, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli zadłużenia zagranicznego w zadłużeniu publicznym krajów strefy euro. Artykuł podzielono na dwie części. W pierwszej omówiono przyczyny i skutki pozyskiwania kapitału zagranicznego przez władze publiczne, w drugiej natomiast, główne tendencje w publicznym zadłużeniu zagranicznym krajów strefy euro. Z przeprowadzonych badań wynika, że wraz z pogłębiającą się integracją finansową w krajach strefy euro rosła rola zobowiązań zagranicznych w strukturze długu publicznego. Po kryzysie wzrost finansowania zagranicznego długu publicznego został zahamowany, choć nie we wszystkich państwach, i nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the share of foreign debt in the government debt of countries in the Eurozone. The work is divided into two parts. The first discusses the causes and effects of the acquisition of foreign capital by public authorities. The second chapter deals with the main trends in foreign debt in countries of the euro area. The study shows that the advancing of financial integration in the euro area was accompanied by an increased share of foreign debt. After the 2008 crisis, that increase in external debt was mostly curtailed, although not in all countries, and still remains at a high level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Arslanalp S., Tsuda T., Tracking Global Demand for Emerging Market Sovereign Debt, IMF Working Paper 2014, No. 39.
  2. European Central Bank, Annual report 2015, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf.
  3. External Debt: Definition, Statistical Coverage and Methodology, BIS , IMF, OECD, World Bank, Paris 1988.
  4. Gray S., Woo D., Reconsidering External Financing of Domestic Budget Deficits: Debunking Some Received Wisdom, IMF Discussion Paper 2000, No. 8.
  5. http://ec.europa.eu/eurostat.
  6. Labonte M., Nagel J., Foreign Holdings of Federal Debt, Congressional Research Service, RS 22331, 2016.
  7. Lojsch D., Rodrigue-Vives M., Slavik M., The Size and Composition of Government Debt in Euro Area, Occasional Paper Series ECB 2011, No. 132.
  8. Przegląd strefy euro IV, NBP, https://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/euroiv.pdf.
  9. Sinaert A., Foreign Investment in Local Currency Bonds. Considerations for Emerging Market Public Debt Managers, The World Bank, Policy Research Working Paper 2012, No. 6284.
  10. Uryszek T., Inwestorzy zagraniczni na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych, "Przegląd Zachodniopomorski" 2013, Vol. 2, No. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu