BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szocik Konrad (University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland)
Tytuł
Wars and Conflicts are Only Randomly Connected with Religion and Religious Beliefs : an Outline of Historical, Cognitive, and Evolutionary Approach
Źródło
Studia Humana, 2016, vol. 5(2), s. 37-46, bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Konflikty zbrojne, Religia, Poglądy filozoficzne
Armed conflicts, Religion, Philosophical thought
Uwagi
summ.
Abstrakt
Many scholars that study of religion and religious beliefs find that they affect behavioral patterns. Some of them suggest that this impact is morally wrong because religion and religious beliefs can cause aggression, conflicts, and wars. However, it seems that this topic is more complicated and complex. Here I show that religion and religious beliefs can affect mentioned above morally wrong patterns only in some particular cases. Usually they do not do it. Here I show an outline of philosophical historical approach that was critically oriented against religion and that accused it about conflicts and wars. Then I briefly discuss two current scientific research approaches to the study of religion, cognitive and evolutionary. They falsify these critically oriented philosophers because they treat connection between religious beliefs and conflicts as random and necessary. The core idea of this paper assumes that religious beliefs do not affect aggression and wars directly. They can sometimes strengthen or weaken some biological mechanisms that then can be used to compete by conflicts or by not-violent inter-group competition. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atran, S. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion. Oxford University Press: Oxford, 2002.
 2. Boyer, P. The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion. Berkeley- London, 1994.
 3. Butselaar, van J. The Promise of the Kingdom and the Reality of Sin: Christian Religion, Conflict and Visions for Peace. In. G. ter Haar, J. J. Busuttil (eds.). Bridge or Barrier. Religion, Violence and Visions for Peace. Brill: Leiden, Boston, 2005.
 4. Cook, D. Understanding Jihad. University of California Press: Berkeley, 2005.
 5. Copan, P., Flannagan, M. Did God really command Genocide? Baker Books: Michigan, 2014.
 6. Costa, U. da. Wizerunek własny żywota. Transl. K. Dresdner. Państwowy Instytut Wydawniczy: Warszawa, 1960.
 7. Diderot, D. Encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł (Wybór). Transl. E. Rzadkowska. Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich: Wrocław, 1952.
 8. Feierman, J. R. How Some Major Components of Religion Could Have Evolved by Natural Selection? In. E. Voland, W. Schiefenhovel (eds.). The biological evolution of religious mind and behavior. Berlin Heidelberg: Springer, 2009.
 9. Gawlick, G. Der Deismus im Colloquium Heptaplomeres. In. G. Gawlick, F. Niewóhner (eds.). Jean Bodins Colloquium Heptaplomeres. Harrassowitz: Wiesbaden, 1996.
 10. Hegel, G. W. F. Wykłady z filozofii dziejów. V. 2. Transl. J. Grabowski, A. Landman. PWN: Warszawa, 1958.
 11. Hegel, G. W. H. Pozytywność religii chrześcijańskiej. In. G. W. H. Hegel. Pisma wczesne z filozofii religii. Transl. G. Sowinski. Wydawnictwo Znak: Kraków, 1999.
 12. Helvetius, C. A. De L'Esprit. V.1. Amsterdam and Leipzig, Arkstee and Merkus, 1759. https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+10 34&version=KJV
 13. Johnson, B. R., Schroeder, C. S. Religion, Crime, and Criminal Justice. Oxford University Press: Oxford, 2014.
 14. Jong, J., Halberstadt, J. Death Anxiety and Religious Belief. An Existential Psychology of Religion. Bloomsbury Academic, 2016.
 15. Kant, I. Religion within the Boundary of Pure Reason. Transl. J. W. Semple, Thomas Clarke: Edinburgh, 1838.
 16. Konstytucja dogmatyczna o Kościele. In. Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Pallottinum: Poznań,1968.
 17. Lecaldano, E. Un etica senza Dio. Laterza: Roma, Bari, 2006.
 18. Leon XIII. Aeternipatris. Te Deum: Warszawa, 2003.
 19. Locke, J. Epistola de tolerantia. In. J. Locke. Letters concerning Toleration. Printed for A. Millar: London, 1765.
 20. Meslier, J. Testament, Le Bon Sens du Cure suivi de son Testament. Palais des Thermes de Julien: Paris, 1802.
 21. Norenzayan, A. Big Gods: How Religion Transformed Cooperation and Conflict. Princeton University Press, 2013.
 22. Norenzayan, A., Shariff, A. F., Gervais, W. M., Aiyana, K. Willard, R., McNamara, A., Slingerland, E. Henrich, J. The cultural evolution of prosocial religions. Behavioral and brain sciences, 39, 2016.
 23. Oviedo, L. Religious attitudes and prosocial behavior: A systematic review of published research. Religion, Brain & Behavior, Online DOI: 10.1080/2153599X.2014.992803, 2015.
 24. Reisig, M. D., Wolfe, S. E., Pratt, T. C. Low Self-Control and the Religiosity-Crime Relationship. Criminal Justice and Behavior, June 4, 2012.
 25. Rusch, H. The evolutionary interplay of intergroup conflict and altruism in humans: a review of parochial altruism theory and prospects for its extension. Proc. R. Soc. B, 281, 2014.
 26. Saint Thomas. Suma teologiczna. V. 16. Transl. A. Głażewski. Veritas: London, 1967.
 27. Simonelli, G. Perche non credo in Dio. La Fiaccola: Ragusa, 1997.
 28. Slattery, M. W. Jesus the Warrior?: Historical Christian Perspectives and Problems on the Morality of War and the Waging of Peace. Marquette University Press: Milwaukee, 2007.
 29. Spinoza, B. Traktat teologiczno - polityczny. In. B. Spinoza. Dzieła. V. 2. Transl. I. Halpern, Gebethner i Wolff: Warszawa, 1916.
 30. Springer, D. R., Regens, J. L., Edger, D. N. Islamic Radicalism and Global Jihad. Georgetown University Press: Washington, 2009.
 31. Święty Koran. Transl. M. Taha Żuk, W. Wojciechowski. Londyn, 1990.
 32. Szocik, K. An Axiological Aspect of Terrorism: Remarks on Scott Atran's Perspective. Journal of Applied Security Research, 2016, Vol. 11, No. 2, pp. 1-13.
 33. Szocik, K. Ateistyczne nurty filozofii Oświecenia. Wpływ skrajnego materializmu i racjonalizmu. Rocznik Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum, XIX/1, 2013a.
 34. Szocik, K. Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna. Zakład Wydawniczy "Nomos": Kraków 2014a.
 35. Szocik, K. Czy uzasadnione jest wiązanie wojny z religią? Studia Polityczne, nr 3 (39) 2015a, pp. 167-181.
 36. Szocik, K. Dlaczego potrzebna jest sekularyzacja? Przegląd, Nr 11 (585), 20 March, pp. 50-51, 2011.
 37. Szocik, K. Evolutionary approach to the study of religion. Religion and religious beliefs as an adaptation (in review).
 38. Szocik, K. Jana Pawła II idee filozoficzne. Między ortodoksją a sekularyzacją. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2015b.
 39. Szocik, K. Kognitywna teoria religii a naturalność teizmu i ateizmu. Krytyka założenia o intuicyjnej religijności człowieka. In. J. Woleński, A. Dąbrowski (eds.). Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki. Copernicus Center Press: Kraków, 2014b, pp. 349-387.
 40. Szocik, K. Traktat o trzech oszustach: Mojżeszu, Jezusie i Mahomecie jako przykład radykalnej krytyki religii pozytywnych. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, R. 22: 2013b, Nr 1 (85), pp. 127-135.
 41. Szocik, K., Walden, P. Why atheism is more natural than religion. Studia Religiologica, 48 (4), 2015, pp. 313-326.
 42. The Gospel of Saint Matthew.
 43. Tyerman, Ch. Fighting for Christendom. Holy War and the Crusades. Oxford University Press: Oxford, 2004.
 44. Vladimiri, P. (Paweł Włodkowic). Saevientibus. In. L. Ehrlich. Pisma wybrane Pawła Włodkowica. V. 1. Instytut Wydawniczy PAX: Warszawa, 1968.
 45. Voland, E., Schiefenhovel, W. (eds.). The biological evolution of religious mind and behavior. Berlin Heidelberg: Springer, 2009.
 46. Weintraub, W. Tolerance and Intolerance in Old Poland. Canadian Slavonic Papers, Vol. 13, No. 1, Spring, 1971.
 47. Wilson, D. S. Darwin's Cathedral. Evolution, religion, and the nature of society. Chicago London: The University of Chicago Press, 2002.
 48. Wolter. Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa. Transl. Z. Ryłko, A. Sowiński. Państwowy Instytut Wydawniczy: Warszawa, 1956.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0518
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/sh-2016-0008
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu