BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryczka Marcin (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
ICT and Changes in Selected Indicators of International Competitive Position (Based on the Example of European Union Member States)
Technologie ICT a zmiany wybranych wskaźników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej (na przykładzie krajów Unii Europejskiej)
Źródło
Trends in the World Economy, 2016, vol. 8, s. 57-69, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Global Economy at the Crossroads
Słowa kluczowe
Technologie teleinformatyczne, Konkurencyjność międzynarodowa, Polityka badawczo-rozwojowa
Information and communication technologies, International competitiveness, R&D policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie zmieniającej się roli technologii teleinformatycznych (ICT) oraz wpływu tych zmian na konkurencyjność międzynarodową krajów członkowskich Unii Europejskiej. Aby to osiągnąć, przeanalizowano dane dotyczące rozwoju ICT w latach 1995-2015, a uzyskane wyniki odniesiono do wybranych mierników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej, m.in. udziału wyrobów high-tech w eksporcie towarów przetworzonych, efektywności działalności badawczo-rozwojowej oraz nakładów na B+R. W artykule wykorzystano metody analizy opisowej, normalizacji danych, korelacji i regresji, jak również miarę koncentracji Giniego w celu przeanalizowania wpływu nierównomierności dostępu do technologii ICT w kontekście zmieniającej się konkurencyjności międzynarodowej. Analizy przeprowadzono na podstawie danych statystycznych publikowanych przez instytucje i organizacje międzynarodowe, takie jak Komisja Europejska, Bank Światowy, UNCT AD, WI PO, ITU oraz OECD.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to examine the changing role of ICT and its impact on the international competitiveness of the European Union member states. To achieve this, data on telecommunication and computer technologies from period 1995-2015 had been analyzed, and the results were then compared with the selected measures of the international competitive position, e.g. high-technology exports as a percentage of manufactured exports, efficiency of R&D activities, and expenditures on R&D as a GDP percentage. This paper uses the methods of descriptive analysis, data normalization, correlation, regression analyses, and Gini coefficients, to highlight the significance of inequality in ICT accessibility on international competitiveness. Statistical data published by European Commission and some international organizations, such as the World Bank, UNCTAD, WI PO, IT U, and OECD, have been studied. Noticeable convergence of information and communication technologies within the EU is the main conclusion of presented research. On the other hand, a high correlation still exists between the development of ICT indicators and international competitive position, which may have been caused partially by the global economic crisis of 2008-2009.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carr N.G., Does IT Matter? Information Technology and the Corrosion of Competitive Advantage, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 2. Carr N., The Big Switch: Rewiring the World, from Edison to Google, W.W. Norton & Company, New York-London 2009.
 3. European Commission, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl.
 4. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/main-tables.
 5. Gorynia M., Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, "Ekonomista" 1996, No. 3.
 6. International Telecommunication Union, http://www.itu.int/en/IT U-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx.
 7. ITU World Telecommunication/ICT Indicators, http://www.itu.int/en/IT U-D/Statistics/ Pages/publications/wtid.aspx.
 8. Mayer-Schönberger V., Cukier K ., Big Data: A Revolution that Will Transform how We Live, Work, and Think, Houghton Mifflin Harcourt, Boston-New York 2013.
 9. Measuring the Information Society Report 2015, International Telecommunication Union, Geneva 2015.
 10. Misala J., Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2000.
 11. Pariser E ., The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think, Penguin Press, New York 2011.
 12. Radło M.J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, in: W. Bieńkowski et al., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej, Warszawa 2008, No. 284.
 13. UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
 14. World Bank, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx.
 15. World Intellectual Property Organization, http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/index.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu