BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nakonieczna-Kisiel Halina (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Foreign Direct Investment and the Balance of Payments in Poland
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a bilans płatniczy Polski
Źródło
Trends in the World Economy, 2016, vol. 8, s. 111-123, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Global Economy at the Crossroads
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Bilans płatniczy
Foreign investment, Direct investments, Balance of payments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania była identyfikacja tendencji w skali i w strukturze napływu ZIB do Polski oraz w kosztach ich obsługi. Na tej podstawie ukazano obciążenie poszczególnych przychodów bilansu płatniczego kosztami wykorzystania tej formy napływu kapitału. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiono zmiany w statystyce ZIB, w drugiej i trzeciej odpowiednio miejsce napływu ZIB w rachunku finansowym i kosztów ich obsługi w rachunku bieżącym, a w czwartej porównano dochody transferowane na rzecz inwestorów bezpośrednich z innymi dochodami bilansu płatniczego. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań są pesymistyczne dla polskiej gospodarki.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to examine tendencies in the size and structure of foreign direct investment inflows to Poland and the cost of servicing them. This study shows the structure of the burden on the balance of payments from the costs of this form of capital inflow into Poland. The work is divided into two parts. The first discusses the changes in FDI's statistics, the second and the third present adequately tendencies in FDI inflows to Poland in financial account of the balance of payment and the cost of servicing them in the current account. In the fourth part, income of foreign direct investors in Poland and other receivables in balance of payments were compared. Conclusions from the research are pessimistic for polish economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hybel J., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produkcyjność pracy, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2007, No. 63.
 2. Informacje o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w 2014 roku, NBP, www.nbp.pl (accessed September 2016).
 3. Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014, IBR, KiK, Warszawa 2015.
 4. Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015, IBR, KiK, Warszawa 2016.
 5. Maciejewski M., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury towarowej polskiego eksportu, "Studia i Prace WNE iZ" 2015, Vol. 3, No. 41.
 6. Nakonieczna-Kisiel H., Bilewicz E., Analiza przekształceń w strukturze zadłużenia zagranicznego Polski w latach 2004-2015, "Miscelanea Oeconomicae" 2016,Vol. 1.
 7. Nakonieczna-Kisiel H., Rola podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce województwa zachodniopomorskiego, "Studia i Prace WNE iZ" 2015, Vol. 3, No. 41.
 8. Pietrewicz J., Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na rozwój gospodarczy regionów, PAN, Warszawa 1995.
 9. Przystupa J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 2014 r. według Narodowego Banku Polskiego, in: Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015, IBR, KiK, Warszawa 2016.
 10. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, ed. J. Świerkowski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011.
 11. Sadłakowski D., Analiza kosztów gospodarczych wynikających z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Studia i Prace WNE iZ" 2015, Vol. 3, No. 41.
 12. Sawicki J., Wpływ BIZ na stabilność finansową, in: Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015, IBR, KiK, Warszawa 2016.
 13. Starzyk K., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a handel zagraniczny, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1997.
 14. Statystyka bilansu płatniczego. Uwagi metodyczne, Departament Statystyki NBP, Warszawa 2015, p. 20, www.nbp.pl (accessed September 2016).
 15. Wachowska M., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w promowaniu dyfuzji wiedzy w polskiej gospodarce. Analiza cytowań patentowych, "Studia i Prace WNEiZ" 2015, Vol. 3, No. 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu