BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Jacek (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
Brexit and the Risk of Further Disintegration of the European Union : Forecast attempt
Brexit a ryzyko dalszej dezintegracji Unii Europejskiej : próba projekcji
Źródło
Trends in the World Economy, 2016, vol. 8, s. 125-151, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Global Economy at the Crossroads
Słowa kluczowe
Brexit
Brexit
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Brexit stanowi czynnik ryzyka o niemożliwych dziś do przewidzenia skutkach. Jest równocześnie spełnieniem katastroficznego scenariusza, który sprawia, że dezintegracja UE staje się praktycznie nieodwracalna. Brexit zmusza wszystkie pozostałe kraje członkowskie do odpowiedzi na pytanie, czy chcą wspierać cel wyrażony w Traktacie z Lizbony - "ever closer union", czyli coraz ściślejszą integrację, czy też decydują się na fragmentaryzację integracji. Celem opracowania jest analiza ryzyka Brexitu oraz potencjalnej dezintegracji UE. Realizację celu oparto na omówieniu problemu dezintegracji Europy w wybranych doktrynach polityczno-prawnych i ekonomicznych, notyfikacji wyjścia z UE kraju członkowskiego na przykładzie Wielkiej Brytanii oraz implikacji wynikających z Brexitu dla Wielkiej Brytanii i UE. W pracy zaprezentowano ilościowe wyniki badań własnych w zakresie ryzyka dezintegracji UE wynikające z Brexitu.(abstrakt oryginalny)

Brexit creates a risk which cannot be fully predicted, with consequences we cannot fully anticipate today. At the same time, it is the realisation of a catastrophic scenario which means that EU disintegration has become practically irreversible. Brexit forces all other member states to answer the question of whether they want to support the goal stated in the Treaty of Lisbon - of an "ever closer union", i.e. even closer integration? Or will they choose fragmentation of the integration. The aim of this paper is to analyse the risks associated with Brexit and potential disintegration of the EU. This objective was met by discussing: the issue of European disintegration in selected political, legal and economic terms, the notification of leaving the EU submitted by a member state, based on the example of Great Britain and the implications resulting from Brexit for Great Britain and the EU. The paper presents quantitative results of own studies on the risk of disintegration of the EU resulting from Brexit.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhattarai S., Lee J.W., Park W.Y., Optimal Monetary Policy in a Currency Union with Interest Rate Spread, "Journal of Global Economics" 2015, Vol. 96, Issue 2
 2. Blanchard O., Giavazzi F., Current Account Deficits in the Euro Area. The End of the Feldstein Horioka Puzzle?, Massachusetts Institute of Technology Working Paper Series 2014, No. 03-05.
 3. Chu A.C., Cozzi G., Lai Ch.-Ch., Liao Ch.-H., Inflation, R&D and Growth in an Open Economy, "Journal of Global Economics" 2015, Vol. 96, Issue 2.
 4. Conrad M., Steingrímsdóttir F., F-Word or Blueprint for Institutional Reform ? European Integration and the Continued Relevance of Federalism, "Stjórnmál & S tjórnsýsla" 2012, Vol. 8, No. 2, p.245.
 5. Cooper R., Kempf H., Peled D., Insulation Impossible: Monetary Policy and Regional Debt Spillovers in a Federation, "Journal of the European Economic Association" 2015, Vol. 12 (2).
 6. Czaputowicz J., Świat 2006 - powrót do wielobiegunowości, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 2007, pp. 283-288.
 7. Eurostat 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 8. Giandomenico M., The European Commission: the Limits of Centralization and the Perils of Parliamentarization, "Governance" 2002, Vol. 15, No. 3.
 9. Global Attitudes, Pew Research Center, Spring 2016.
 10. Global Stability Report IMF 2015,World Economic and Financial Surveys
 11. Global Financial Stability Report, International Monetary Found April 2016.
 12. Hayward J., Union without Consensus, in: J. Hayward, R. Wurzel, European Disunion. Between Sovereignty and Solidarity, Basingstoke 2012, pp. 10-12.
 13. House of Commons, Official Report: Parliamentary Debates (Hansard), 15 May 2013, Vol. 536, No. 6.
 14. https://www.stratfor.com/about (accessed: 1.07.2016).
 15. Kaczor A., Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej, "Edukacja Prawnicza" 2011, No. 4 (124).
 16. Kelemen R.D., Built to Last? The Durability of EU Federalism, in: S. Meunier, K.R. McNamara, Making History. European Integration and Institutional Change at Fifty, Oxford 2007.
 17. Kelemen R.D., Kalypso N., The EU and Comparative Federalism, in: K.E. Jorgensen, M. Pollack, B. Rosamond, Handbook of European Union Politics, London 2007.
 18. Kelemen R.D., Built to Last? The Durability of EU Federalism, in: S. Meunier, K.R. McNamara, Making History. European Integration and Institutional Change at Fifty, Oxford 2007.
 19. Lord Ch., Polecats, Foxes and Lions. Social Choice, Moral Philosophy and the Justification of the European Union as a Restrained yet Capable form of Political Power, ARENA Working Paper 2009, No. 15.
 20. Ławniczak Ł., Dezintegracja, konsolidacja czy status quo? Kryzys modernizacji w Unii Europejskiej a poszukiwanie nowego paradygmatu integracji, "Przegląd Europejski" 2014, No. 4 (34), pp. 36-40.
 21. Morgan Stanley 2016, National polls, Morgan Stanley Research 2016.
 22. Report by Oxford Economics Commissioned by Business for New Europe, An Indispensable Relationship: Economic Linkages between the UK and the Rest of the European Union, London 2009.
 23. Scharpf F.W., Legitimacy Intermediation in the Multilevel European Polity and Its Collapse in the Euro Crisis, "MPIfG Discussion Paper" 2012, No. 6.
 24. Scharpf F.W., No Exit from the Euro-rescuing Trap?, "MPIfG Discussion Paper" 2014, No. 4.
 25. Scharpf F.W., Problem Solving Effectiveness and Democratic Accountability in the EU, "Political Science Series" 2006, No. 107, pp. 20-25.
 26. Schmalz-Bruns R., Democratic Legitimacy, Political Normativity and Statehood, in: E.O. Eriksen, J.E. Fossum, What Democracy for Europe?, ARENA Report 2010, No. 3.
 27. Schmidt V.A., , Democracy in Europe. The EU and National Polities, Oxford 2014.
 28. Sozański J., Prawo Unii Europejskiej. Analiza krytyczna systemu i doktryny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 29. Weiler J.H.H., In Defence of the Status Quo: Europe's Constitutional Sonderweg, in: J.H.H. Weiler, M. Wind, European Constitutionalism Beyond the State, Cambridge 2003.
 30. Witkowska M., Zastosowanie paradygmatów federalizmu i rządzenia wielopoziomowego do badania mechanizmów podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, in: J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Multi-level Governance w Unii Europejskiej, Szczecin-Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu