BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Thanh Quang Phung (National Economics University, doctoral student, Vietnam; University of Szczeci)
Tytuł
The determinants of Vietnamese outward foreign direct investment to Laos
Determinanty napływu wietnamskich zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Laosu
Źródło
Trends in the World Economy, 2016, vol. 8, s. 153-169, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Global Economy at the Crossroads
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
Foreign investment, Direct investments
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Laos, Wietnam
Laos, Vietnam
Abstrakt
Za sprawą bliskości geograficznej i ścisłych powiązań politycznych Laos stał się rynkiem docelowym w ramach globalnej strategii wietnamskich przedsiębiorstw. Celem tego artykułu jest zastosowanie modelu Investment Development Path (IDP) do oceny wpływu czynników makroekonomicznych (wzrost PKB per capita, inwestycje sektora publicznego w prace badawczo-rozwojowe, suma zagranicznych inwestycji bezpośrednich) na napływ wietnamskich zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZI B) do Laosu. Na podstawie danych z 25-letniego okresu (1990-2014) oraz metod ilościowych stwierdzono, że inwestycje sektora publicznego w prace badawczo-rozwojowe oraz ZIB w Wietnamie mają pozytywny wpływ na napływ wietnamskich zagranicznych inwestycji zagranicznych do Laosu. Tymczasem zmienna "wzrost PKB per capita" w modelu regresji wielorakiej nie jest istotna statystycznie. Uwzględniając metody jakościowe, autor proponuje rozwiązania mające na celu promocję napływu wietnamskich zagranicznych inwestycji zagranicznych do Laosu.(abstrakt oryginalny)

With the geographic proximity and the close-knit political relationship, Laos has swiftly become a target market in going global strategy of Vietnamese enterprises. This article applies the Investment Development Path model (IDP model) in evaluating the impact of the macroeconomic factors (growth of GDP per capita, the state investment in science and technology, the total amount of foreign direct investment) on the flows of Vietnam's OFDI into Laos. Using a combination of data in 25-year period (1990-2014) and quantitative methods, the author found that the state investment in science and technology and FDI in Vietnam have positive influence on the flows of Vietnamese OFDI to Laos. Meanwhile, "growth of nominal GDP per capita" variable in the multiple regressions model refers to no statistical significant. Combined with qualitative methods, the author proposes resolutions to promote the flows of Vietnam's OFDI into Laos. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bellak C., The Austrian Investment Development Path, "Transnational Corporations" 2001, Vol. 10, No. 2, pp. 107-134.
 2. Bevan A., Estrin S., Meyer K., Foreign Investment Location and Institutional Development in Transition Economies, "International Business Review" 2004, pp. 43-64.
 3. Chien-Chiang L., Chun-Ping C., FDI, Financial Development, and Economic Growth: International Evidence, "Journal of Applied Economics" 2009, Vol. 12, p. 249.
 4. Dunning J.H., Incorporating Trade into The Investment Development Path: A Case Study of Korea and Taiwan, "Oxford Development Studies" 1988, Vol. 29, No. 2, pp. 145-154.
 5. Foreign Investment Agency, Ministry of Planning and Investment, "Statistical Bulletin of Vietnam's OFDI", http://fia.mpi.gov.vn/Home.
 6. General Statistics Office of Vietnam, Statistical database, https://www.gso.gov.vn.
 7. Le Q.H., Pomfret R., Technology Spillovers from Foreign Direct Investment in Vietnam: Horizontal or Vertical Spillovers?, "Asia Pacific Economy" 2011, Vol. 16, Issue 2, pp. 183-201.
 8. Liu X., Buck T., Shu C., Chinese Economic Development, The Next Stage: Outward FDI?, "International Business Review" 2005, Vol. 14, pp. 97-115.
 9. Meyer K.E., Nguyen H.V., Foreign Investment Strategies and Sub-national Institutions in Emerging Markets: Evidence from Vietnam, "Journal of Management Studies" 2005, Vol. 42, No. 1, pp. 63-93.
 10. Peng M.W., Towards an Institution-based View of Business Strategy, "Asia Pacific Journal of Management" 2002, Vol. 19, No. 2/3, pp. 251-267.
 11. Stoian C., Extending Dunning's Investment Development Path: The role of home country Institutional Determinants in Explaining Outward Foreign Direct Investment, "International Business Review" 2012, IBR-965.
 12. Svetličič M., Theoretical Context of Outward Foreign Direct Investment from Transition Economies, in: Facilitating Transition by Internationalization: Outward Direct Investment from European Economies in Transition, eds. M. Svetličič, M. Rojec, Ashgate, Aldershot 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu