BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knap Renata (University of Szczecin, Poland), Szymańska Magdalena
Tytuł
Special Character of Negotiations in Foreign Trade (in the Light of a Questionnaire Survey)
Specyfi ka negocjacji w handlu zagranicznym (w świetle badań ankietowych)
Źródło
Trends in the World Economy, 2009, vol. 1, s. 51-65, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Poland in the Light of the Global Economy Tendencies
Słowa kluczowe
Negocjacje handlowe, Negocjacje międzynarodowe, Badania ankietowe
Trade negotiations, International negotiations, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem przedstawionych wyników badań ankietowych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach było pozyskanie informacji i opinii o procesie negocjacji handlowych z zagranicznymi kontrahentami. W ocenie wszystkich badanych firm negocjacje z partnerami zagranicznymi różniły się od negocjacji krajowych. W opinii znakomitej większości przedsiębiorstw duży wpływ na przebieg i efekty procesu negocjacji wywierały różnice kulturowe, a w szczególności odmienny stosunek do czasu, różnice w stopniu ceremonialności oraz odmienności werbalnego sposobu wyrażania się. Specyfika negocjacji międzynarodowych była również wiązana z koniecznością ich prowadzenia w języku obcym oraz z wielością walut i systemów walutowych. Relatywnie mało firm wskazało na znaczenie różnic w systemach prawnych, politycznych i ideologicznych w komunikacji z zagranicznymi partnerami. Na podstawie przeprowadzonych badań można więc stwierdzić, że pomimo postępujących współcześnie procesów globalizacyjnych w gospodarce światowej, negocjacje międzynarodowe wciąż znacznie się różnią od negocjacji krajowych.(abstrakt oryginalny)

The rich literature discussing the issues related to trade negotiations emphasises the differences between the process of negotiating with a foreign partner and a national one. There are a variety of factors which contribute to those differences. They concern for instance culture, ideology, legal and political systems, business environment, etc. On the other hand, however, since the early 1990s ever more businesspeople have been sharing a different opinion. They claim that the differences between international and national negotiations tend to disappear. This phenomenon is related to the globalisation of the world economy, which is noticeable in the world-wide standardisation of organisation models, production systems, methods of data processing and communication, models of consumption and mass culture, regulatory mechanisms, legal systems and institutions. The aim of the paper is to evaluate the character of international trade negotiations based on the analysis of the results of the questionnaire survey carried out among Polish enterprises.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Salacuse J.W., Negocjacje na rynkach międzynarodowych, PWE, Warszawa 1994.
  2. Bartosik-Purgat M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2006.
  3. Stelmaszczyk M., Negocjowanie kontraktów handlowych. Poradnik dla eksporterów i importerów, CDK HZ, Warszawa 1992.
  4. Kamiński J., Kulturowe uwarunkowania negocjacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 11.
  5. Liberska B., Współczesne procesy globalizacji światowej, "Bank i Kredyt" 2000, nr 59.
  6. Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000.
  7. Mikołowski-Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu