BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewski Arkadiusz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Samek Katarzyna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie rentowności klientów wytwórni opakowań z tektury
Application of Activity-Based Costing in Profitability Analysis of Customers in a Cardboard Packeges Producer
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 133-144, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów działań, Rentowność, Opakowalnictwo, Studium przypadku
Activity Based Costing (ABC), Profitability, Packaging science, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badania - studium przypadku - przeprowadzonego w wytwórni opakowań z tektury. Jego celem było zastosowanie rachunku kosztów działań do analizy rentowności klientów przedsiębiorstwa. Przedstawiono strukturę opracowanego modelu rachunku kosztów działań oraz jego implementację w środowisku oprogramowania ABC Explorer 3. Analizę rentowności przeprowadzono przy użyciu wielostopniowego rachunku marż pokrycia. Jej wyniki wskazują na znaczne różnice w rentowności klientów na każdym z analizowanych poziomów marży pokrycia. We wnioskach wskazano dalsze kierunki analizy w celu ustalenia czynników kosztotwórczych, które wpływają na zróżnicowanie rentowności klientów. (abstrakt oryginalny)

The article presents the outcomes of a case study carried out in a cardboard packages producer. The goal of the study was to apply Activity-based Costing in customer profitability analysis. In the paper the structure of a tailor-elaborated ABC model and its implementation in the ABC Explored 3 software were described. The profitability analysis was based on contribution accounting methodology along with multi-level contribution margins. The outcomes show significant differences between profitability ratios for various customers at each level of contribution margins. In the conclusions further steps to be undertaken in order to perform an analysis of cost drivers which impact the customer profitability, have been pointed out. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Connolly T., Ashworth G.: Managing customers for profit. "Management Accounting", 1994.
 2. Januszewski A.: Activity-Based Costing System for a Small Manufacturing Company - a Case Study, [in:] Adam F., Humphreys P. (eds.): Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, Information Science Reference, USA 2008.
 3. Januszewski A.: Evaluation of costs and profitability of services applying the SAS Activity-Based Management system with the airport as an example. "Journal of Management and Finance", Vol. 11, No. 3, part 1, 2013.
 4. Januszewski A.: Stosowanie rachunku kosztów działań w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań empirycznych. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 1, 2005.
 5. Januszewski A., Kujawski J.: Using SAS ABM Package for ABC Modelling - a Case Study. Proceedings of the 2005 International Conference on E-Business, Enterprise Information Systems, E-Government and Outsourcing, EEE'05, Arabnia H.R. (ed.), CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, June 20-23, 2005.
 6. Januszewski A., Śpiewak J.: Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie rentowności kanałów dystrybucji na przykładzie drukarni. "Logistyka", nr 3, 2015.
 7. Kujawski J.: Model oceny rentowności centrów zysku z wykorzystaniem standardowej marży pokrycia. Prace i Materiały. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005.
 8. Krajnc J., Logozar K., Korosec B.: Activity-based management of logistic costs in a manufacturing company. A case of increased visibility of logistic costs in a Slovenian paper manufacturing company. "Promet Traffic & Transportation", Vol. 24, No. 1, 2012.
 9. Lukić R., Radović R., Lalić S.: Customers' profitability analysis, Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Istocnom Sarajevu, No. 5, 2011.
 10. Nita B.: Zakres wewnętrznych analiz dotyczących rentowności w controllingu opera-cyjnym. Zeszyty Naukowe, s. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, z. 66. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014.
 11. Smith M., Dikolli S.: Customer profitability analysis: an activity-based costing approach. "Managerial Auditing Journal", Vol. 10, No. 7, 1995.
 12. Stefan P., Cardos I.R.: A managerial and cost accounting approach of customer profitability analysis. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, Vol. 19, No. 1, 2010.
 13. Wnuk-Pel T.: Application of activity-based costing in companies in Poland. "Comparative Economic Research", Vol. 13, No. 3, Łódź 2010.
 14. Wnuk-Pel T.: Changes in company's management accounting systems: Case study on activity-based costing implementation and operation in medium-sized production company. "Eurasian Journal of Business and Economics", No. 3(6), 2010.
 15. Zieliński T.: Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w przedsiębiorstwie. Rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu