BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jonek-Kowalska Izabela (Politechnika Śląska), Turek Marian (Politechnika Śląska)
Tytuł
Efektywność wydobycia węgla kamiennego z perspektywy cyklu życia produktu
Efficiency of Hard Coal Extraction From the Perspective of Product Life Cycle
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 157-168, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Cykl życia produktu, Górnictwo, Optymalizacja
Effectiveness, Product life cycle, Mining sector, Optimalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Węgiel kamienny jest znanym i powszechnie wykorzystywanym surowcem energetycznym. Znajduje się w bilansach energetycznych wielu krajów europejskich. W Polsce jest kluczowym nieodnawialnym źródłem energii. Niemniej z uwagi na rosnącą presję dekarbonizacji rozwój alternatywnych nośników energetycznych oraz technologii energooszczędnych jego znaczenie systematycznie maleje. W fazie schyłkowej cyklu życia produktu z reguły maleją zyski, dlatego też głównym celem niniejszego artykułu jest analiza efektywności w polskim górnictwie węgla kamiennego z perspektywy cyklu życia produktu oraz wskazanie potencjalnych możliwości optymalizacji tej efektywności. (abstrakt oryginalny)

Hard coal is known and widely used energy resource. It is present in the energy balance in many European countries. In Poland hard coal is a key non-renewable source of energy. However, due to the growing pressure of decarbonization, development of alternative energy sources and energy saving technologies its importance has been steadily decreasing. In the declining phase of product life cycle the profit decreases and therefore the main aim of this article is to analyse the efficiency in Polish coal mining industry from product life cycle perspective and to identify the potential opportunities to optimize the efficiency. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ally J., Pryor T.: Life cycle costing of diesel, natural gas, hybrid and hydrogen fuel cell bus systems: An Australian case study. ,,Energy Policy", Vol. 94, 2016.
 2. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych - dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. "Przegląd Górniczy", 2012.
 3. Bluszcz A., Kijewska A.: Factors creating economic value added of mining company. ,,Archive of Mining Sciences", Vol. 61, Iss. 1, 2016.
 4. Bluszcz A.: European economies in terms of energy dependence. "Quality and Quantity", 2016.
 5. Burchart-Korol D., Fugiel A., Czaplicka-Kolarz K., Turek M.: Model of environmental life cycle assessment for coal mining operations. "Science of The Total Environment", Vol. 562, 2016.
 6. Caputa W.: Pomiar efektywności w kontekście kreowania kapitału klienta - wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zrządzanie, z. 66. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 7. Gawlik L., Majchrzak H., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A.: Perspektywy węgla kamiennego i brunatnego w Polsce i w Unii Europejskiej. ,,Przegląd Górniczy", t. 66, nr 3-4, 2010.
 8. Gawlik L., Mokrzycki E., Ney R.: Acceptability of coal - a way to energy safety, [in:] New challenges and visions for mining: 21st World Mining Congress. Kraków-Katowice-Sosnowiec, 7-11 September 2008.
 9. Islam S., Ponnambalam S.G., Lam H.L.: Review on life cycle inventory: methods, examples and applications. "Journal of Cleaner Production", w druku, dostępny online 30.05.2016.
 10. Jin Y.: Integration of stochastic approaches in the life cycle cost analysis of sewer pipe applications. "International Journal of Production Economics", Vol. 179, 2016.
 11. Johnson G., Scholes K., Whittington R.: Podstawy strategii. PWE, Warszawa 2010.
 12. Kustra A.: Cost calculation in the mining activity treated as a project - strategic and operational approach. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 24, z. 4/2, 2008.
 13. Michalak A., Nawrocki T.: Analiza porównawcza kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego w ujęciu międzynarodowym. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 1, z. 2, 2015.
 14. Peters K.: Methodological issues in life cycle assessment for remanufactured products: a critical review of existing studies and an illustrative case study. "Journal of Cleaner Production", Vol. 126, 2016.
 15. Pierścionek Z: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2003.
 16. Saleh Y.: Comparative life cycle assessment of beverages packages in Palestine. "Journal of Cleaner Production", Vol. 131, 2016.
 17. Seifert R.W., Tancrez J-S., Biçer I.: Dynamic product portfolio management with life cycle considerations. "International Journal of Production Economics", Vol. 171, 2016.
 18. Szwajca D., Storoniak-Palczak G.: Koncepcja pomiaru skuteczności produktu w kontekście przedłużania jego cyklu życia na rynku. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zrządzanie, z. 66. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 19. Szwajca D.: Działania marketingowe jako determinanty kosztów w cyklu życia produktu. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zrządzanie, z. 66. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 20. Turek M., Michalak A.: Metoda kompleksowego audytu kopalń węgla kamiennego w kontekście oceny ich perspektyw rozwojowych. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zrządzanie, z. 87. Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 21. Turek M.: Funkcjonowanie i konkurencyjność rynku węgla kamiennego w Polsce w latach 2004-2013, [w:] Jonek-Kowalska I. (red.): Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań. CeDeWu, 2015.
 22. Turek M.: Zarządzanie kosztami w kopalni węgla kamiennego w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowgo. Difin, Warszawa 2013.
 23. Yang Y.: Toward a more accurate regionalized life cycle inventory. "Journal of Cleaner Production", Vol. 112, Part 1, 2016.
 24. Zakrzewska-Bielawska A.: Macierz Hofera, [w:] Szymańska K. (red.): Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Oficyna Wolters Kulwer, Warszawa 2015.
 25. Zieliński M.: Efektywność działań personalnych w cyklu życia produktu. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zrządzanie, z. 66. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu