BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flieger Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Koncepcja spójności organizacyjnej
Organizational Consistency Concept
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 2 (34), s. 21-30, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Struktura organizacyjna, Harmonizacja
Enterprise management, Strategic management, Organisational structure, Harmonisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poszukiwanie efektywności oraz skuteczności w funkcjonowaniu współczesnych organizacji kieruje uwagę ku wartościom niematerialnym oraz ku istocie organizacji i zarządzania. Na tym polu zaproponowano koncepcję spójności organizacyjnej, która pozwala na harmonizację funkcjonowania organizacji w wybranych płaszczyznach. Punktem wyjścia jest poziom zarządzania strategicznego, z którego wywodzą się płaszczyzny spójności organizacyjnej. Zaliczyć do nich należy koncepcje i metody zarządzania, strukturę organizacyjną i styl zarządzania oraz profil zasobów ludzkich organizacji. Logikę wywodu wieńczy model spójności organizacyjnej o charakterze otwartym, pozwalający na dostosowanie zawartości analizowanych płaszczyzn do potrzeb danej organizacji. (abstrakt oryginalny)

Contemporary organizations look for new ways to improve their effectiveness in various ways, but more and more often they turn their attention to management and organization. As it turns out there is still a lot to do in this area and the article is an attempt to bring a new viewpoint in the field. In the article there is a proposition of a new concept called the concept of organizational consistency. The consistency is formed on three platforms: management concepts and methods, organization structure and management style, human resource profile. The concept has been summed up by consistency model. The model is an open model so the companies may use it according to the circumstances in which they operate. Thus, both the concept and the model have a big application value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerska M., Rutka R.: Metody diagnozowania przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
  2. Falencikowski T.: Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar. CeDeWu, Warszawa 2013.
  3. Flieger M.: Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej. UAM, Poznań 2012.
  4. Krupski R.: Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod. Prace Naukowe, t. 27. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2014.
  5. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1999.
  6. Perechuda K.: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Difin, Warszawa 2000.
  7. Sułkowski Ł.: Zmiana kultury konsumpcyjnej - wyzwania dla zarządzania, [w:] Skalik J. (red.): Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Prace Naukowe, nr 1184. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu