BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełtyka Leszek (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych do struktur zarządzania w przedsiębiorstwach przyszłości
Application of New Communication Technologies in Management Structures of the Enterprises of the Future
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 195-212, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo wirtualne, Chmura obliczeniowa, Nowe technologie
Virtual enterprise, Cloud computing, High-tech
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu w syntetyczny sposób przedstawione zostały najnowsze technologie komunikacyjne, realizowane na bazie technik informatycznych, które aktualnie wprowadzane są w zakres udoskonalania struktur zarządzania w organizacjach. Dzięki tym technologiom możemy prognozować rozwój przedsiębiorstw przyszłości. Świat technologii rozwija się nieustannie. Struktury zarządzania w organizacjach nie mogą być pozbawione możliwości korzystania z najnowszych rozwiązań technologii komunikacyjnych. Aktualnie jedną z bardziej eksponowanych technologii komunikacji jest chmura obliczeniowa, która umożliwia uzyskanie odpowiedzi na konkretne potrzeby biznesowe. W opracowaniu poddano krótkiej analizie zagadnienia obejmujące technologie IT, technologie komunikacji na bazie agentów programowych, technologie sieci semantycznych oraz rozwój organizacji wirtualnych pod kątem przydatności dla przedsiębiorstw przyszłości. (abstrakt oryginalny)

In the paper the Author in a synthetic way presents latest communication technologies implemented on the basis of IT technologies, which are currently introduced in order to improve management structures in organizations. Thanks to these technologies it is possible to forecast the development of enterprises of the future. The technology world is constantly developing. Management structures in organizations cannot be deprived of the possibility to make use of latest findings of ICT technologies. One of communication technologies more exposed at present is cloud computing, which makes it possible to obtain answers to particular business needs. The paper includes a short analysis of issues comprising ICT technologies, communication technologies based on software agents, semantic networks technologies and virtual organizations development with reference to their usefulness for enterprises of the future. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniou G., Harmelen F.: A Semantic Web Primer. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2008.
 2. Czekaj J.: Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania. WNT, Warszawa 2013.
 3. Kiełtyka L.: Metody organizacji i zarządzania zorientowane na wiedzę. Wiedza w epistemologii organizacji. "Spectrum", Biuletyn Organizacyjny i Naukowo-Techniczny SEP, nr (3-4), 2013.
 4. Kiełtyka L., Kucęba R., Niedbał R.: Market Information Management in Agent-Based System: Subsystem of Information Agents. Proceedings of the 12th Americas Conference On Information Systems. Acapulco, Mexico, August 4-6, 2006.
 5. Kiełtyka L., Niedbał R.: Technologie agentowe w organizacjach gospodarczych - wybrane obszary zastosowań, [w:] Żytniewski M. (red.): Technologie agentowe w organizacjach opartych na wiedzy. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2015.
 6. Kierzkowski Z. (red.): Wirtualna organizacja działań w społeczeństwie informacyjnym. Dom Organizatora, Warszawa 2016.
 7. Kierzkowski Z.: Modelowanie pojęciowe wirtualnej organizacji wytwarzania, [w:] Kiełtyka L. (red.): Narzędzia informatyczne w gospodarce elektronicznej i systemach wspomagania decyzji. Wybrane zagadnienia. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2011.
 8. Kobis P.: Istota cloud computing oraz szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, [w:] Kiełtyka L.: Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Dom Organizatora, Toruń 2013.
 9. Kucęba R.: Model cloud computing - taksonomia pojęć i własności, [w:] Kiełtyka L.: Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Dom Organizatora, Toruń, 2013.
 10. Niedbał R: Negocjacje w gospodarce cyfrowej. Zeszyty Naukowe, s. Zarządzanie, nr 13. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2014.
 11. Paprzycki M.: Agenci programowi jako metodologia tworzenia oprogramowania, http://www.e-informatyka.pl/article/show-bw/422.
 12. Sroka H. (red.): Zarys koncepcjo nowej teorii organizacji i zarządzania dla przedsiębiorstw e-gospodarki. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 13. The Economics of the cloud for the UE public sector. Microsoft, November 2010.
 14. www.searchcloudcomputing.techtarget.com/photostory/2240149038/Top-10-cloud-providers-of-2012/1/Introduction.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu