BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knop Lilla (Politechnika Śląska), Brzóska Jan (Politechnika Śląska)
Tytuł
Rola innowacji w tworzeniu wartości przez modele biznesu
Role of Innovation in Creating Value Through Business Models
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 213-232, tab., rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Innowacje, Wartość przedsiębiorstwa
Business models, Innovations, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tworzenie wartości jest warunkiem osiągania przewagi konkurencyjnej i rozwoju przedsiębiorstwa. Zdolność do jej tworzenia jest związana ze stosowanym przez przedsiębiorstwo modelem biznesu. Ponadto coraz częściej o wzroście wartości dla klienta i interesariuszy decyduje absorpcja różnego rodzaju innowacji. W artykule badano rolę innowacji we wzroście wartości osiąganej przez modele biznesu wybranych przedsiębiorstw. Oceniono zdolność przedsiębiorstwa wdrażającego innowacje do tworzenia wartości, w aspekcie zastosowania odpowiedniego modelu biznesu. Do pomiaru wartości zastosowano Strategiczną Kartę Wyników. (abstrakt oryginalny)

Creating value is a precondition of gaining competitive edge and company development. Ability to create value is related to business model applied by a company. Absorption of various kinds of innovations decide about growth of value for a client and stakeholders to even greater degree. The paper presents studies concerning the role of innovations within growth of value gained by selected companies through business models. The paper also evaluates ability of a company implementing innovations for creating value in the aspect of applying proper business model. Balanced Scorecard was used to measure the value. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A.: Business models. A Strategic Management Approach. McGraw-Hill Irwin, 2004.
 2. Baran J., Janik A., Ryszko A., Szafraniec M.: Making eco-innovation measurable  are we moving towards diversity or uniformity of methods and indicators? SGEM 2015 Conference Proceedings, Book 2, Vol. 2.
 3. Bendkowski J.: Badania jakościowe - wybrane problemy, odniesienia do logistyki stosowanej. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 89. Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 4. Boulton R., Libert B., Samek S.: Cracking the Value Code. Arthur Andersen, Harper Collins, 2000.
 5. Brzóska J.: Innovations as a factor of business models dynamics in metallurgical companies. Proceedings 22rd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno 2014.
 6. Brzóska J.: Process of implementing innovations at metallurgical products servicing and trading company. From Conference Proceedings 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 2014.
 7. Casades-Masanell R., Ricart, J.E.: From Strategy to Business Model and onto Tactics, "Long Range Planning", No. 43(2-3), 2010.
 8. Chesbrough H., Rosenbloom R.S.: The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies. "Industrial Corporation Change", No. 11(3), 2002.
 9. Chesbrough H.W.: Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. "Long Range Planning", No. 43(2-3), 2010.
 10. Dahan N.M., Doh J.P., Oetzel J., Yaziji M.: Corporate - NGO Collaboration: Co-creating New Business Models for Developing Markets. "Long Range Planning", No. 43(2-3), 2010.
 11. Dohn K.: The configurational approach in supply chain management (SCM) of steel goods. "Metalurgija", Vol. 53, Iss. 2, 2014.
 12. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M.: Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 13. Hamel G.: Leading the revolution. Harvard Business School Press, Boston 2002.
 14. Jabłoński M.: Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2013.
 15. Kalinowski M., Vives L.: Multi-perspective View on Business Models. Review and Research Agenda. Academy Management Proceedings, January 2013.
 16. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. PWN, Warszawa 2001.
 17. Knop L.: The process of cluster management, [in:] Sroka W., Hittmár Š. (eds.): Management of network organization Theoretical problems and dilemmas in practice. Springer, 2015.
 18. Newth F.: Business Models and Strategic Management. A New Integration. Business Expert, New York 2012.
 19. Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii. PWE, Warszawa 2002.
 20. Oslo Manual. Third edition: A joint publication of OECD and Eurostat 2005.
 21. Osterwalder A., Pigneur Y.: Business Model Generation: A Handbook of Visionaries, Game Changers and Challengers. Strategyzer Series, Wiley, 2010.
 22. Prahalad C.K., Krishnan M.S.: New Age of Innovation. McGraw Hill, 2008.
 23. Shafer S.M., Smith H.J., Linder J.C.: The power of business models. Indiana University, "Business Horizons", Vol. 48, 2005.
 24. Svejenova S., Planellas M., Vives L.: An Individual Business Model in the Making: a Chef's Quest for Creative Freedom. "Long Range Planning", No. 43(2-3), 2010.
 25. Szmal A., Jodkowski M.: Technical-economic perspective of using composite alternative fuels in metallurgical production. 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno 2015.
 26. Teece D.J.: Business Models, Business Strategy and Innovation. "Long Range Planning", No. 43(2-3), 2010.
 27. Zott C., Amit R., Massa L.: The business model: Recent developments and future research. "Journal of Management", No. 37(4), 2010.
 28. Zott C., Amit R., Massa L.: The Business Model: Theoretical Roots, Recent Developments, and Future Research. IESE Business School, Navarra 2010.
 29. Zott C., Amit R.: Business Model Design: An Activity System Perspective. "Long Range Planning", No. 43(2-3), 2010.
 30. Zott C., Amit R.: Designing your future business model: An activity system perspective. "Long Range Planning", No. 43(2-3), 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu