BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kramarz Marzena (Politechnika Śląska), Palka Kamila (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zakłócenia w łańcuchu dostaw krwi
Disruptions in Supply Chain of Blood
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 233-244, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Krwiodawstwo
Supply chain, Blood donation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań zaprezentowanych w artykule jest wskazanie charakterystyki łańcucha dostaw krwi oraz identyfikacja zakłóceń w przepływach krwi. Identyfikacja zakłóceń, ocena ich skutków, a w konsekwencji budowa systemu eliminującego negatywne skutki zakłóceń są w tego typu łańcuchu szczególnie istotne. Badanie zakłóceń wymaga opracowania zbioru potencjalnych zakłóceń, opracowania kart pomiaru zakłóceń wraz z metodami ich oceny, doboru metod przetwarzania danych oraz wnioskowania. W artykule zaproponowano procedurę opisującą te kroki. (abstrakt oryginalny)

Showing characteristics of the supply chain blood and the identification of disruptions in blood flows are a purpose of the article. In supply chains of this type extremely they are essential: identification of disruptions, evaluation of their effects and in consequence structure of the system eliminating adverse effects of disruptions. Examining disruptions requires: drawing up the set of potential disruptions, drawing cards of the measurement of disruptions up along with methods of their evaluation, the selection of methods of processing data and the inference. In the article a procedure including these steps was suggested. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kramarz W., Kramarz M.: Accumulation knowledge about disruptions in central node of the network: models of strengthening the resilience of a network supply chain "International Journal of Strategic Change Management", Vol. 6, No. 2, 2015.
  2. Kramarz W., Zaczyk M.: Niezawodność systemu logistycznego w kontekście wzrostu sieciowości łańcuchów dostaw. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, nr 217. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2015.
  3. Kramarz W.: Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowym łańcuchu dostaw. Odporność łańcucha dostaw wyrobów hutniczych. Difin, Warszawa 2013.
  4. Twaróg S.: Czynniki sukcesu systemu krwiodawstwa. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, nr 175. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013.
  5. Twaróg S.: Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce - rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.
  6. Szołtysek J., Twaróg S.: Gospodarowanie zasobami krwi jako nowy obszar stosowania logistyki. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 7, 2009.
  7. Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 681).
  8. Dyrektywa Europejska 2002/98/EC.
  9. www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/publoczna-sluzba-krwi.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu