BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Narękiewicz Jarosław (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Functioning and Development Opportunities of the Duty Free Zone in Szczecin
Funkcjonowanie i możliwości rozwoju Wolnego Obszaru Celnego w Szczecinie
Źródło
Trends in the World Economy, 2010, vol. 2, s. 77-90, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Selected Problems of the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Polityka gospodarcza państwa, Inwestycje bezpośrednie, Wolny obszar celny
Special economic zones, State economic policy, Direct investments, Duty-free zone
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Wolny Obszar Celny w Szczecinie
Duty Free Zone in Szczecin
Abstrakt
W wielu krajach podmioty gospodarcze mogą podejmować działalność produkcyjną lub handlową na szczególnie korzystnych warunkach - w specjalnie tworzonych do tego celu strefach. Można do nich zaliczyć przede wszystkim wolne obszary celne i specjalne strefy ekonomiczne. W opracowaniu przedstawiono zasady funkcjonowania wolnych obszarów celnych w okresie transformacji gospodarcze w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany w przepisach prawnych, które zaszły po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Przedstawiono również analizę efektów działalności Wolnego Obszaru Celnego w Szczecinie (WOC) w latach 1989-2008 oraz perspektywy jego rozwoju. Zamieszczono także uwagi na temat wpływu globalnego kryzysu gospodarczego na wielkość obrotów WOC w Szczecinie na przełomie lat 2008 i 2009.(abstrakt oryginalny)

In many countries, both industrialized and developing, companies can start production or other commercial activities on favourable terms in zones created especially for this purpose. These zones may be organised to increase production as well as with a view to facilitating trade. In recent years in Poland a particular interest has risen in special economic zones, not only among the enterpreneurs but also in the media. The zones are considered to be an important instrument of economic policy, contributing to accelerating the development of some regions of Poland. In contrast, knowledge of the issues related to the functioning of duty free zones (DFZ) is not that common, despite the fact that the beginning of the creation process of DFZs in our country dates back to 1989, so few years before the emergence of the fi rst special economic zone. One may get the impression that while the interest in special economic zones is relatively high, the issue of duty free zones attracts the attention of a few entrepreneurs only and is studied by a narrow group of specialists.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejewski R., Fechner I., Związek wolnych obszarów celnych z centrami logistycznymi, "Logistyka" 2006, No. 5.
  2. Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw, ed. K. Sobczak, Difin, Warszawa 2002.
  3. Handel zagraniczny. Organizacja i technika, ed. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2005.
  4. Naruszewicz S., Laszuk M., Wspólnotowe prawo celne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
  5. World Trade 2008, Prospects for 2009, WTO Press Release, 24 March 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu