BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacka-Bandosz Katarzyna (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Size and Structure of International Trade in Factorial Services between 1985-2006
Rozmiary i struktura międzynarodowego handlu usługami czynnikowymi w latach 1985-2006
Źródło
Trends in the World Economy, 2010, vol. 2, s. 91-104, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Selected Problems of the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Handel usługami, Usługi
International trade, Services trade, Services
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Analizując tendencje na światowym rynku usług w minionym dwudziestoleciu, można zauważyć wzrost roli usług związanych z przemieszczaniem się czynników produkcji, czyli pracy i kapitału. Rozwój światowego handlu usługami czynnikowymi został zdeterminowany przede wszystkim przez usługi związane z przepływem kapitału, w tym głównie z obsługą inwestycji portfelowych i pozostałych. Ważną cechą międzynarodowego rynku usług czynnikowych jest utrzymująca się od lat wysoka pozycja krajów wysoko rozwiniętych. Zgłaszają one duże zapotrzebowanie zarówno na zagraniczny kapitał, jak i pracę, a jednocześnie kraje te na międzynarodowym rynku są niemal monopolistą w świadczeniu usług czynnikowych związanych z przepływem kapitału. W usługach związanych z pracą coraz wyższą pozycję jako ich dostawca zajmują kraje rozwijające się. Rosnąca w nich nadwyżka wpływów z tytuły pracy za granicą jest jednak wciąż za mała, aby rekompensować wydatki wynikające z obsługi zagranicznego kapitału, który jest niezbędny do finansowania wzrostu gospodarczego. W rezultacie kraje rozwijające się odnotowują stały deficyt w handlu usługami czynnikowymi. Odwrotnie jest w krajach rozwiniętych, które w handlu usługami czynnikowymi odnotowują saldo dodatnie.(abstrakt oryginalny)

Services in international trade are usually defi ned by International Monetary Fund (IMF) standards. They concern member states' balance of payments, allowing for the specifi cation of non-factorial and factorial services. Despite this, factorial services are quite rarely analyzed in international trade reports, and in most cases only non-factorial services are taken into consideration. The aim of this paper is to reveal trends in the numbers and structures of factorial services in world trade in the years 1985-2006. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Kuźnar A., Usługi w handlu międzynarodowym, Published by Adam Marszałek, Toruń 2007.
  2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, ed. A. Budnikowski, PWE, Warszawa 2003.
  3. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, ed. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, ZPSB, Szczecin 2007.
  4. UNCTAD, Handbook of Statistics online, http://unctad.org.
  5. Współczesna gospodarka światowa, ed. A.B. Kisiel-Łowczyc, Published by UG, Gdańsk 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu