BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orłowska Renata
Tytuł
Poland's Membership in the European Union and the Emigration of Workforce
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a emigracja siły roboczej
Źródło
Trends in the World Economy, 2010, vol. 2, s. 105-125, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Selected Problems of the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Ludzie młodzi, Migracja, Emigracja zarobkowa, Siła robocza
Young people, Migration, Economic emigration, Labour force
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Rozszerzenie Unii Europejskiej w maju 2004 roku o nowych 10 członków zwiększyło zainteresowanie międzynarodowymi migracjami zarobkowymi, głównie ze względów ekonomicznych. Według dostępnych danych bezpośrednio przed rozszerzeniem UE w maju 2004 roku, poza granicami Polski przebywało średniorocznie około 1700-1900 tys. emigrantów z Polski. Głównym kierunkiem długookresowych migracji były kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym skupiło się od 50 do 60% migrantów. Wejście Polski do Unii Europejskiej niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu polskiej emigracji przy jednoczesnej zmianie kierunków wyjazdów. Najpopularniejszym kierunkiem emigracji okazała się Wielka Brytania. W Wielkiej Brytanii i Irlandii mieszka i pracuje ponad połowa nowej emigracji. Grupą dominującą wśród polskiej emigracji są ludzie młodzi, którzy są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka związanego z przemieszczaniem się z miejsca na miejsce, co może raczej skłaniać do stwierdzenia, że polska emigracja będzie zmieniać kierunek, a nie rozmiary.(abstrakt oryginalny)

Poland's accession to the European Union was the only right decision, both in its political and - mostly - economic aspect. Open borders, however, have led to the outfl ow of workforce on a scale which is difficult to estimate yet increasing substantially the international migration statistics. Contemporary migration processes are related to the globalisation of the world economy. The migrations have transformed into a global phenomenon reflected in the increasing number of countries which experience migration movement in the same time. The number of migrants rises, which in turn results from acceleration of migration processes. The interest in the international migrations for economic reasons has been aroused mainly in relation to the EU enlargement. This issue refers mostly to the mobility of workforce between the candidate countries and the EU member states. The discussion concerned both the pre-accession period for 10 countries, i.e. before 1 May 2004, as well as the present period when reemigration processes, resulting directly from the economic crisis, become ever more intense. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowska A., Bober M., Bukowski M., Mobilność przestrzenna, in: Zatrudnienie w Polsce 2006. Produktywność dla pracy, ed. M. Bukowski, Department of Economic Analyses and Prognoses, Ministry of Labour and Social Policy, Warszawa 2007.
 2. Blewąska J., Polak wraca, Anglik za nim, "Gazeta Wyborcza" 2008, No. 109.
 3. Dwornik B., 1000 emigrantów na każdy dzień członkostwa, http://www.money.pl.
 4. Dwornik B., Obalamy mit - nie będzie masowych powrotów z emigracji, Money.pl, Wrocław, October 2008.
 5. Informacje o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2006, Central Statistical Office, Warszawa 2007.
 6. Integracja europejska, ed. A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004.
 7. Kaczmarczyk P., Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Published by Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
 8. Klawe A., Makać A., Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych, PWE, Warszawa 1987.
 9. Kłos B., Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej, "Infos" 2006, No. 10.
 10. Kłos B., Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej, "Infos" 2006, No. 2.
 11. Kostarczyk J., Migracje do Francji w badaniach socjologicznych, in: Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, ed. J. Polakowska-Kujawa, Difin, Warszawa 2006.
 12. Krugman P.R., Obsfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 1993.
 13. Marecka E., Szeląg T., Międzynarodowe przepływy ludności, in: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, ed. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2006.
 14. Maryński M., Migracje w świecie, PWN, Warszawa 1984, p. 8.
 15. Nareszcie w Schengen, "Biuletyn Migracyjny" 2008, No. 16.
 16. Orłowska R., Migracja zasobów pracy w skali międzynarodowej, in: Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, ed. E. Oziewicz, PWE, Warszawa 2006.
 17. Pankowski K., Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków po 1 maja 2004 r., Institute of Public Affairs, Warszawa 2006.
 18. Polakowska-Kujawa J., Migracje - teoria a realia dotyczące Europy, in: Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, ed. J. Polakowska-Kujawa, Difin, Warszawa 2006.
 19. Statistical Yearbook of Poland, Central Statistical Offi ce, Warszawa 2004.
 20. Wach K., Europejski rynek pracy, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
 21. Współczesna migracja zarobkowa w Europie Środkowej, Konferencja Majowa Fundacji Krzyżowej, 9-11.05.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu