BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staśkiewicz Joanna (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Innovative Position of EU Member States in Comparison with USA, Japan and China
Pozycja innowacyjna krajów członkowskich Unii Europejskiej na tle USA, Japonii i Chin
Źródło
Trends in the World Economy, 2010, vol. 2, s. 127-149, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Selected Problems of the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność gospodarki, Polityka innowacyjna państwa, Przemysł wysokich technologii, Nowe technologie, Polityka badawczo-rozwojowa
Innovative character, Innovation economy, State innovation policy, High-tech industry, High-tech, R&D policy
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia, Chiny
United States of America (USA), Japan, China
Abstrakt
Przeprowadzono analizę pozycji innowacyjnej krajów Unii Europejskiej, USA, Japonii i Chin oraz przedstawiono tendencję w tym zakresie w latach 1996-2008. Opracowanie podzielono na trzy części. W pierwszej części przedstawiono badania poziomu zatrudnienia w przemyśle wysokiej i średniowysokiej techniki oraz w usługach opartych na wiedzy. W drugiej części omówiono efekty działalności badawczo-rozwojowej, w trzeciej zaś zanalizowano komercjalizację wiedzy. Przedmiotem badania był przede wszystkim bilans płatniczy w dziedzinie techniki, eksport produktów high-tech oraz sprzedaż nowych produktów na rynku.(abstrakt oryginalny)

The results of progressing globalization processes can be seen in the increased signifi cance of competitiveness. Companies and economies that would like to play a significant role in the global market must find sources of competitive advantage. Undoubtedly one of the most important solutions is innovativeness, i.e. the capability of creating and implementing innovations, and also of absorbing them. It concerns both companies and whole economies or regions. Success in a modern economy is often connected with involvement in the innovation process. Only those that actively participate in innovation processes are able to win in the competitive game. Those that fail to look for or do not implement innovations condemn themselves to marginalization within the global economy. Therefore it is always better to be innovative than not. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report 2008, European Patent Office 2009.
 2. European Innovation Scoreboard 2008, http://www.proinno-europe.eu.
 3. European Innovation Scoreboard 2008. Comparative Analysis of Innovation Performance, PRO INNO Europe Paper nr 10, Komisja Europejska 2009, http://www.proinno-europe.eu.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difi n, Warszawa 2008.
 5. Hatzichronoglou T., Revision of the High Technology Sector and Product Classification, STI Working Papers 1997/2, OECD, Paris 1997.
 6. Hollanders H., Cruysen A., Rethinking the European Scoreboard. A New Methodology for 2008-2010, PRO INNO Europe, Maastricht 2008.
 7. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, ed. K. Matusiak, Warszawa 2005.
 8. Kingston W., Scally K., Patents and the Measurement of International Competitiveness. Edward Elgar, Cheltenham (UK), Northampton (USA) 2006.
 9. Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, ed. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, Cedetu, Warszawa 2008.
 10. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane problemy, ed. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, ZPSB, Szczecin 2006.
 11. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia, ed. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, ZPSB, Szczecin 2007.
 12. Miozzo M., Walsh V., International Competitiveness and Technological Change, Oxford University Press 2006.
 13. Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Gdańsk University Press, Gdańsk 2007.
 14. Pomykalski A., Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 2001.
 15. Proposed Standard Method of Compiling and Interpreting Technology Balance of Payments Data, OECD, Paris 1990.
 16. Weresa M.A., Polska. Raport o konkurencyjności. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, SGH, Warszawa 2006.
 17. World Development Indicators 2008, World Bank, Washington 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu