BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorenc Sylwia (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Metodologie raportowania wartości dodanej dla interesariuszy
Methodologies of Reporting of Value Added to Stakeholders
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 2 (34), s. 127-141, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Wartość dodana, Interesariusze, Raportowanie, Tworzenie wartości
Enterprise value, Value added, Stakeholders, Reporting, Value creation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja współczesnych trendów w obszarze raportowania wykreowanej w przedsiębiorstwach wartości dodanej. W artykule wskazano na potrzebę wykorzystywania "czwartego sprawozdania finansowego" dla zapewnienia realizacji oczekiwań wszystkich interesariuszy, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. W publikacji określono, dla kogo w przedsiębiorstwach tworzona jest wartość oraz w jaki sposób następuje jej rozdysponowanie. Dodatkowo, przedstawiono przykłady aktualnie stosowanych metodologii, wykorzystywanych na potrzeby określenia kierunków dystrybucji wartości dla jej beneficjentów. Wykorzystana metodyka badawcza bazuje na porównaniu zaprezentowanych metodologii podziału wartości i poddaniu ich krytycznej ocenie na potrzeby stworzenia transparentnego systemu raportowania wyników. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present contemporary trends in the area of reporting of created value added in enterprises. The article pointed out the need to use 'fourth financial statements' to ensure the implementation of the expectations of all stakeholders, compatibly with the concept of sustainable development. In the publication defined the stakeholders and showed the ways of distribution of value creation. Additionally, it was presented the current examples methodologies, adapted for determining the directions of the value distribution for its beneficiaries. The research methodology based on a comparison of the presented methodology of value distribution and subjected to critical evaluation on the need to create of transparent reporting system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bluszcz A., Kijewska A., Sojda A.: Generowanie wartości dodanej dla interesariuszy przez spółkę górniczą, [w:] Brzóska J., Pyka J. (red): Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. TNOiK, Katowice 2013.
 2. Bluszcz A., Kijewska A., Sojda A.: Value added statement (VAS) of mining and metallurgical companies in Poland. "Metalurgija" nr 4, 2015.
 3. Chrzanowski A., Głażewska I.: Rola podejścia innowacyjnego w budowaniu wartości przedsiębiorstwa. "Zarządzanie Zmianami", nr 3, 2010.
 4. Freeman R.E.: Strategic Management. A stakeholder approach. Cambridge University Press, New York 2010.
 5. Hartley W.C.F.: An introduction to business accounting for managers. Pergamon Press, Great Britain 1987.
 6. Hąbek P., Wolniak R.: Ewolucja w raportowaniu danych pozafinansowych przedsiębiorstw, [w:] Brzóska J., Pyka J. (red): Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. TNOiK, Katowice 2013.
 7. Marcinkowska M.: Sprawozdanie z wartości dodanej - przykład oceny wyników przedsiębiorstwa z perspektywy interesariuszy. Zeszyty Naukowe, nr 51. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
 8. Masztalerz M.: Użyteczność sprawozdań finansowych dla inwestorów giełdowych w świetle finansów klasycznych i behawioralnych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 57. Warszawa 2010.
 9. Morley M.F.: The Value Added Statement in Britain. "The Accounting Review", No. 3, 1979.
 10. Riahi-Belkaouri: Value Added Reporting and Research. Quorum Books, London 1994.
 11. Riahi-Belkaouri: Value Added Reporting - Lessons for the United States. Quorum Books, New York 1992.
 12. Sierpińska M., Rzeszowski P.: Wartość dodana jako miara wartości kreowanej dla interesariuszy w górnictwie. "Przegląd Górniczy", nr 9, 2012.
 13. Śnieżek E., Wiatr M.: Przepływy pieniężne. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 14. ISAGEN S.A.E.S.P., Management Report 2011 - Distribution of value to stakeholders, https://www.isagen.com.co/informe-de-gestion/2011/archivos/informe_gestion2011_ ingles.pdf, 15.11.2015.
 15. PricewaterhouseCoopers, PwC Report 2013, Measuring and managing total impact- strengthening business decisions for business leaders, https://www.pwc.com/gx/en/ sustainability/publications/total-impact-measurement-management/assets/pwc-timm-for-ceos.pdf, 15.11.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu