BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawiarska Ewa (Politechnika Śląska), Machnik-Słomka Joanna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zastosowanie współczesnych narzędzi informatycznych w nauczaniu w kierunku zachowań etycznych i antykorupcyjnych
Use of Contemporary Tools Teaching Towards Ethical Behavior and Anti-corruption
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 2 (34), s. 143-156, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Korupcja, Etyka, Technologie teleinformatyczne, Nauczanie
Corruption, Ethics, Information and communication technologies, Teaching
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kwestia edukacji w zakresie nauczania antykorupcyjnego i etycznego stała się w ostatnim czasie jednym z bardziej znaczących problemów poruszanych na arenie międzynarodowej. Dyskusja, prowadzona aktualnie w różnych środowiskach, postawiła zagadnienie korupcji w kręgu szczególnego zainteresowania. Istotnym obszarem badawczym dotyczącym korupcji są aspekty związane z wykorzystaniem różnych metod i technik z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Artykuł przedstawia analizę literaturową oraz studia przypadku w zakresie możliwości zastosowania współczesnych narzędzi informatycznych dla nauczania antykorupcyjnego i etycznego. (abstrakt oryginalny)

The issue of education regarding teaching of ethics and anti-corruption has recently become one of the more significant problems discussed in the international arena. The discussion, conducted currently in different environments, put the issue of corruption in a particular circle interests. An important area of research on corruption are aspects associated with the use of various methods and techniques which use modern technologies. The article presents an analysis of the literature and studies showing opportunities of modern information tools Information for the teaching of ethics and anti-corruption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashforth B.E., Gioia D.A., Robinson S.L., Treviño L.K.: Re-viewing organizational corruption. Academy of Management Review, 33(3), 2008, http://dx.doi.org/10.5465/AMR. 2008.32465714.
 2. Chapfika B.: The role of integrity in higher education. "International Journal for Educational Integrity", No. 2(2), 2008.
 3. Cragg A.W.: Business, Globalization and the Logic and Ethics of Corruption, [in:] Bishop J.D. (ed.): Ethics and Capitalism, No. 53(4). University of Toronto Press, 1998, http://dx.doi.org/10.2307/40203720.
 4. Evans F.J., Weiss E.J.: Views on the Importance of Ethics in Business Education, [in:] Swanson D.L., Fisher D.G. (eds.): Advancing Business Ethics Education. Charlotte, NC, 2008.
 5. Gołuchowski J.: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 6. Hendzel D.: Szkoła wyższa jako organizacja oparta na wiedzy, [w:] Gołębiowski T., Dąbrowski M., Mierzejewska B. (red.): Uczelnia oparta na wiedzy. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.
 7. Johnson C.E.: Meeting the Ethical Challenges of Leadership. Casting Light or Shadow, Sage, 2008.
 8. Kaplan A.M., Haenlein M.: Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. "Business Horizons", No. 53(1), 2010, http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor. 2009.09.003.
 9. Raport merytoryczny pt.: Analiza wykorzystania współczesnych technologii informatycznych w procesie wdrażania zasad nauczania przeciwko korupcji w szkolnictwie wyższym. Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Zabrze 2015.
 10. Stachowicz-Stanusch A., Simha A.: An empirical investigation of the effects of ethical climates on organizational corruption. "Journal of Business Economics and Management", No. 14(1), 2013, http://dx.doi.org/10.3846/16111699.2012.744345.
 11. Stawiarska E.: Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego osób 55+. Marketing i Rynek. PWE, Warszawa 2016.
 12. Stawiarska E.: Modelowanie małych i średnich biznesów motoryzacyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w kierunku innowacyjności i bezpiecznego włączania ich do dynamicznych sieci dostaw. Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2016.
 13. Trutkowski C. (red.): Przejrzysty samorząd. Podręcznik dobrych praktyk, http://antykorupcja.gov.pl/download/4/215/samorzad.pdf, 10.02.2014.
 14. Walecki M.: Technologie informacyjne i komunikacyjne w walce z korupcją. Analizy i Opinie. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006.
 15. Wankel Ch., Stachowicz-Stanusch A., Tamtana J.: The Impact of National Culture Dimension and Corruption On Student's Moral Competences - Research Results. "Journal of Intercultural Management", No. 3(2), 2011.
 16. Voyer P.A., Beamish P.W.: The Effect of Corruption on Japanese Foreign Direct Investment. Kluwer Academic Publishers, "Journal of Business Ethics", No. 50(3), 2004, http://dx.doi.org/10.1023/B:BUSI.0000024737.57926.bf.
 17. Zakrzewicz M.: Data Mining i odkrywanie wiedzy w bazach danych, http://www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/pubs/ploug97.pdf.
 18. http://www.lynda.com/aboutus/otl-privacy.aspx.
 19. https://www.truste.com/about-truste/company-history/.
 20. http://klaster.wseh.pl/wirtualny-trener,c/.
 21. www.interne.st.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu