BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świtek Sławomir (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Tytuł
Lean Six Sigma jako przykład ewolucji sposobów rozwiązywania problemów w przemyśle
Lean Six Sigma as an Example of Evolution of Problem Solving Methods Used in Industry
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 2 (34), s. 157-177, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwiązywanie problemów, Odchudzone zarządzanie, Sześć Sigma, Kaizen, Globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu (TPM), Koło Deminga
Enterprise management, Solving problems, Lean management, Six Sigma, Kaizen, Total Productive Maintenance (TPM), Deming cycle
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia rozwój podejść do rozwiązywania problemów w przemyśle opartych na metodzie naukowej. Rozwój systemów produkcyjnych w kierunku produkcji masowej oraz zmieniające się wymagania klienta zmienił traktowanie problemów jakościowych - uprzednio klasyfikowanych jako techniczne teraz stały się czynnikiem ekonomicznym wpływającym na wynik finansowy firmy. W związku z powyższym techniki rozwiązywania problemów musiały się również zmieniać. (abstrakt oryginalny)

In the article presented development of problem solving approaches used in industry based on the scientific method. Growth of production systems into direction of mass production and changing over time customer requirements has modified defining quality related problems - formerly classified as technical, nowadays they have become economic influential factor affecting business results of any organization. Consequently, problem solving techniques had to evolve, too. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Stone M.: Quality Control in testing. "Popular Measurement - journal of the Institute for Objective Measurement", Vol. 4, USA 2002.
 2. Zymonik Z.: Japońska rewolucja jakości - tworzenie koncepcji Quality Control. "Problemy Jakości", 2006.
 3. Imai M.: Kaizen - klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. MT Biznes, 2007.
 4. Imai M.: The Key to Japan's competitive success. Random House, New York 1950.
 5. Miller J., Wroblewski M., Villafuerte J.: Kultura kaizen - budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia. MT Biznes, 2014.
 6. Imai M.: Gemba Kaizen - zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania. MT Biznes, 2006.
 7. Jones D., Womack J., Roos D.: Machine that changed the world. Productivity Press, 1991.
 8. Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A.: Zarządzanie jakością. Poradnik menedżera. Centrum Informacji Menedżera, 2000.
 9. Karaszewski R.: Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość - wybrane zagadnienia. TNOiK "Dom Organizatora", 1999.
 10. Silbiger S.: The ten-day MBA - a step by step guide to mastering the skills taught in America's top business schools. HarperCollins Publishers, USA 2012.
 11. Whitman B.: Execution - essentials. FranklinCovey, USA 2006.
 12. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2007.
 13. Blikle A.: Doktryna jakości - rzecz o skutecznym zarządzaniu. Helion, Gliwice 2014.
 14. Eckes G.: Rewolucja Six Sigma - jak General Electric i inne przedsiębiorstwa zmieniły proces w zyski. MT Biznes, 2010.
 15. Welch J., Welch S.: Winning znaczy zwyciężać. Studio EMKA, 2005.
 16. Pande P., Neuman R., Cavanagh R.: Six Sigma - sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich, jak GE czy Motorola. K.E. LIBER s.c., 2003.
 17. George M.L.: Lean Six Sigma - combining Six Sigma quality with Lean speed. Mc-Graw Hill, 2002.
 18. Hamrol A.: Strategie i praktyki sprawnego działania - lean, Six Sigma i inne. PWN, Warszawa 2015.
 19. Wiśniewska J., Janasz K.: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we współczesnej gospodarce. CeDeWu Sp. z o. o., 2016.
 20. Raport "lean Six Sigma delivers results", http://www.SixSigma.com/Six-Sigma-results/, 18.06.2016.
 21. Kiger D.: Samsung - some of the best Six Sigma implementation in the world, https://davidkigerinfo.wordpress.com/2016/03/26/samsung-some-of-the-best-Six-Sigma-implementation-in-the-world/, 18.06.2016.
 22. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2012.
 23. Drucker P.: Myśli przewodnie Druckera. MT Biznes, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu