BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordel Piotr (Silesian University of Technology)
Tytuł
Technology Entrepreneurship and Organization Development Strategies - the Results of Empirical Research
Przedsiębiorczość technologiczna a strategie rozwoju organizacji - wyniki badań empirycznych
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 3 (35), s. 21-35, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Rozwój strategiczny, Przedsiębiorczość, Technologia, Studium przypadku
Company development strategy, Strategic development, Entrepreneurship, Technology, Case study
Uwagi
streszcz., summ., Niniejszą pracę wykonano w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki NCN w Krakowie (grant nr UMO-2012/07/B/HS4/03128).
Abstrakt
W artykule autor prezentuje konstrukt przedsiębiorczości techno-logicznej jako mechanizm rozwoju strategicznego organizacji. Wpływ przedsiębiorczości technologicznej na rozwój organizacji jest przedstawiony na poziomie działań, atrybutów oraz efektów. Strategia przedsiębiorczości technologicznej została teoretycznie opisana jako alternatywa strategii konserwatywnej. Następnie w części dotyczącej prezentacji badań empirycznych przedsiębiorstw Doliny Lotniczej w Polsce autor na podstawie metodyki jakościowego studium przypadku o charakterze porównawczym prezentuje szkice empirycznych modeli strategii przedsiębiorczości technologicznej. (abstrakt oryginalny)

In the article the author presents the technology entrepreneurship construct as a mechanism of strategic organization development. The impact of the technology entrepreneurship phenomenon on organization development is presented on three levels, i.e.: processes, attributes, and results. The strategy of technology entrepreneurship is described theoretically as an alternative to a conservative strategy. Then, in the part concerning the empirical research of the Aviation Valley enterprises in Poland, the author presents the sketches of empirical models of the technology entrepreneurship strategy, based on the methodology of a qualitative case study of comparative nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. De Waal A.A.: Characteristics of high performance organisations. "Business Management and Strategy", No. 3(1), 2012.
 2. Dees G.G., Beard D.W.: Dimensions of Organizational Tasks Environments. "Administrative Science Quarterly", No. 1, 1984.
 3. Fisher G.: Effectuation, Causation and Bricolage: A Behavioral Comparison of Emerging Theories in Entrepreneurship Research. "Entrepreneurship: Theory and Practice", No. 36, 2012.
 4. Kim J., Boh W.: Technology Commercialization: Understanding Strategic Mechanism in the Effectuation Process. Academy of Management Annual Meeting, 2013.
 5. Harms R., Kraus S., Schwarz E.: The Suitability of the Configuration Approach in Entrepreneurship Research. "Entrepreneurship & Regional Development", No. 1, 2009.
 6. Jeffrey C., Lumpkin G.T.: Entrepreneurial Orientation Theory and Research: Reflections on a Needed Construct. "Entrepreneurship: Theory & Practice", No. 35, 2011.
 7. Kordel P.: Przedsiębiorczość technologiczna jako mechanizm rozwoju strategicznego organizacji. Prace Naukowe, nr 356, Bełz G., Wierzbic A. (red.). Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2014.
 8. Kurczewska A.: W jaki sposób myślą przedsiębiorcy? - czyli "Jeśli mogę kontrolować przyszłość, nie muszę jej przewidywać". "E-mentor", nr 5, 2012.
 9. Porter M.: Competitive Strategy. The Free Press, New York 1980.
 10. Smith W., Tushman M.: Managing strategic contradictions: a top management model for managing innovation streams. "Organization Science", No. 16, 2005.
 11. Beckman Ch., Eisenhardt K., Kotha S., Meyer A., Rajagopalan (eds.): Technology Entrepreneurship. "Strategic Entrepreneurship Journal", 2012.
 12. Teece D.J., Pisano G., Shuen A.: Dynamic Capabilities and Strategic Management. "Strategic Management Journal", No. 18, 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu