BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicki Arkadiusz (University of Information Technology and Management in Rzeszow), Czyżewska Marta (University of Information Technology and Management in Rzeszow)
Tytuł
The Determinants of the Dynamics of Business Processes
Determinanty dynamiki procesów biznesowych
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 3 (35), s. 75-84, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Procesy biznesowe, Dynamika gospodarki, Modele zarządzania
Business processes, Economy dynamics, Management models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono własności systemu rynkowego, złożonego z podmiotów gospodarczych, podlegających procesom determinowanym przez naturalne zachowania dyssypatywnego układu nieliniowego. W układzie tym rządzą prawa chaosu, ale są one związane z dążeniem przez układ do osiągnięcia stanu równowagi. Odbywa się to z wykorzystaniem mechanizmu emergencji, przejść fazowych i praw nomiczności. Jest to realizowane bardzo często jednak również kosztem nieprzewidywalnych i nieokreślonych fluktuacji, które nawet w przypadku pojedynczego obiektu mogą wpływać na zachwianie równowagi, a nawet kryzys całego systemu. Możemy jednak temu zapobiegać, spełniając pewne uwarunkowania i przyjmując właściwy model zarządzania oddolnego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the properties of the market system consisting of economic entities subjected to processes determined by the natural behavior of the nonlinear dissipative system. The rules of chaos govern this system, but they are associated with the system's goal to reach an equilibrium. It is done using the mechanism of emergence, phase transition, and nomicity rules. This is often accomplished at the cost of unpredictable and undefined fluctuations that even in the case of a single object may affect the balance, or even cause a crisis of the entire system. However, we can prevent this by fulfilling certain conditions and by assuming the appropriate model of bottom-up management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buchan J.: The Authentic Adam Smith: His Life and Ideas. W.W. Norton & Company, 2006.
  2. Myers S.C.: The Capital Structure Puzzle. "Journal of Finance", No. 3, 1984.
  3. Black F.: Dyvident Puzzle. "The Journal of Portfolio Management", No. 2, 1986.
  4. Thiel P., Masters B.: Zero to one, Notes on startups, or how to build the future. MT Biznes, 2016.
  5. Jirtle R.: The Agouti mouse: a biosensor for environmental epigenomics studies investigating the developmental origins of health and disease. "Epigenomics", No. 6, 2014, p. 447-450.
  6. Lewis N.H.C., Fleming G.R.: Two-Dimensional Electronic-Vibrational Spectroscopy of Chlorophyll a and b. "J. Phys. Chem. Lett.", No. 7, 2016, p. 831-837.
  7. Wilkinson R.G., Pickett K.: The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better. Allen Lane, 2009.
  8. Wayne E.C.: An Introduction to KAM Theory. Springer, 2012.
  9. Mae-Wan-Ho: The Rainbow and Worm: The Physics of Organisms, p. 50.
  10. Hock Dee W.: Birth of the Chaordic Age. Berrett-Koehler Publishers, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu