BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz-Lech Agata (Częstochowa University of Technology)
Tytuł
Inequality of the Development of Entrepreneurship and Innovation in Poland
Nierównomierność w rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 3 (35), s. 97-110, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości, Innowacyjność, Koncentracja
Entrepreneurship, Entrepreneurship development, Innovative character, Concentration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość i innowacyjność przyczyniają się do rozwoju gospodarczego dzięki zmianie w strukturze ekonomicznej przedsiębiorstw. Działania przedsiębiorcze i innowacyjne koncentrują się na tworzeniu takiej konfiguracji zasobów, aby możliwe było osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Innowacyjność postrzegana jest jako efekt przedsiębiorczości. Wynika to z rozumienia przedsiębiorczości jako zdolności do kreowania nowej wiedzy, sposobu rozwiązania problemu czy też sytuacji. Celem artykułu jest ocena nierówności w rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce w kontekście koncentracji. Analizie poddano mierniki przedsiębiorczości i innowacyjności w odniesieniu do województw. Na podstawie wyodrębnionych mierników zbadano poziom koncentracji przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce w ujęciu regionalnym. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship and innovation contribute to economic development through a change in the economic structure of businesses. Venturesome activities and innovation are about the creation of a resources configuration which allows to gain a competitive advantage. Innovation is perceived as an effect of entrepreneurship. It comes from this fact that entrepreneurship is understood as a capability to create new knowledge, and to find solutions to problems or situations. The goal of the article is to assess the inequality of the development of entrepreneurship and innovation among regions in Poland in based on levels of concentration. An analysis of the measures of entrepreneurship and innovation in relation to Polish provinces was carried out. The level of regional concentration of entrepreneurship and innovation in Poland was analyzed on the basis of separate measures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belousova O., Gailly B.: Corporate entrepreneurship in a dispersed setting: actors, behaviors, and process. "International Entrepreneurship and Management Journal", Vol. 9, 2013.
 2. Borowiecki R. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014.
 3. Bratnicki M.: Przedsiębiorczość i dynamika organizacji. "Organizacja i Kierowanie", nr 2, 2001.
 4. Chodyński A.: Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje - aspekty strategiczne. Zeszyty Naukowe, z. 2. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2008.
 5. Dogan N.: The Intersection of Entrepreneurship and Strategic Management: Strategic Entrepreneurship. "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 195, 2015.
 6. Hessels J., van Gelderen M., Thurik R.: Drivers of entrepreneurial aspirations at the country level: the role of start-up motivations and social security. "International Entrepreneur and Management Journal", Vol. 4, 2008.
 7. Illés B.Cs., Dunay A., Jelonek D.: The entrepreneurship in Poland and in Hungary. Future entrepreneurs education perspective. "Polish Journal of Management Studies", Vol. 11, No. 1, 2015.
 8. Jelonek D.: The role of open innovations in the development of e-entrepreneurship. "Procedia Computer Science", Vol. 65, 2015.
 9. Jelonek D.: Uwarunkowania rozwoju e-przedsiębiorczości transgranicznej, [w:] Nowicki A., Jelonek D. (red.): Technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości. Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2014.
 10. Kabukcu E.: Creativity process in innovation oriented entrepreneurship: The case of Vakko. "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 195, 2015.
 11. Kadłubek M.: Innovative solutions in the field of logistics. Proceedings of 15th International Academic Conference. Rome 2015.
 12. Kamasak R., Yavuz M., Altuntas G.: Is the relationship between innovation performance and knowledge management contingent on environmental dynamism and learning capability? Evidence from a turbulent market. "Business Research", 2016, http://link.springer.com/article/10.1007 s40685-016-0032-9.
 13. Kowalik J.: Regional innovativeness strategies and their impact on innovativeness of provinces in Poland. A spatio-temporal analysis. "Comparative Economic Research", Vol. 17, No. 4, 2014.
 14. Kowalik J.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce - analiza regionalna. "Logistyka", nr 5, 2012.
 15. Lisetchi M., Brancu L.: The entrepreneurship concept as a subject of social innovation. "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 124, 2014.
 16. Niedzielski P., Rychlik K., Markiewicz J.: Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług - nowe ścieżki rozwoju, [w:] Okoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (red.): Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 17. Nieszporska S.: Analiza koncentracji w badaniach statystycznych, [w:] Mesjasz-Lech A. (red.): Nowoczesne instrumenty zarządzania. Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2009.
 18. Pachura P., Skowron-Grabowska B., Ociepa-Kubicka A.: Ewolucja i konfiguracja regionalnych strategii innowacji (RIS) - na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Nr 6(308), 2014.
 19. Petrakis P.E.: The construction of opportunity entrepreneurship function. "International Entrepreneurship and Management Journal", Vol. 10, 2014.
 20. Sambharya R., Musteen M.: Institutional environment and entrepreneurship: An empirical study across countries. "International Entrepreneurship and Management Journal", Vol. 12, 2014.
 21. Shindina T., Lysenko Y., Orlova N.: Entrepreneurs' Training in Innovation-Oriented Society. "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 214, 2015.
 22. Sirková M., Ali Taha V., Ferencová M.: An analytical study on organizational creativity: implications for management. "Polish Journal of Management Studies", Vol. 10 No. 2, 2014.
 23. Szajt M.: Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2010.
 24. Szajt M: Zmiana aktywności innowacyjnej kraju w reakcji na kryzys. "Optimum. Studia Ekonomiczne", Nr 3(75), 2015.
 25. Świadek A.: Łańcuchy przemysłowe a aktywność innowacyjna polskich regionów - województwa peryferyjne vs województwa wiodące. Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie, nr 2(26). Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 26. Zawada M., Herbuś I.: Innowacje jako narzędzie kształtujące pozytywny wizerunek organizacji. Zeszyty Naukowe, s. Zarządzanie, z. 18. Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu