BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilewicz Ewa (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Current Account Surpluses in Asian Countries and Global Payment Imbalances
Nadwyżka obrotów bieżących w krajach azjatyckich a globalna nierównowaga płatnicza
Źródło
Trends in the World Economy, 2011, vol. 3, s. 29-51, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Selected Problems of the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Finanse międzynarodowe, Bilans płatniczy, Międzynarodowe przepływy finansowe, Nierównowaga płatnicza
International finance, Balance of payments, International financial flows, Payment imbalances
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Azja, Bliski Wschód, Rosja
Asia, Middle East, Russia
Abstrakt
W rozdziale przedstawiono analizę występującej obecnie globalnej nierównowagi płatniczej z perspektywy nadwyżki w obrotach bieżących krajów azjatyckich. Scharakteryzowano skalę i proces narastania globalnej nierównowagi płatniczej, opisano przyczyny nadwyżki w obrotach bieżących krajów azjatyckich z punktu widzenia bilansu inwestycji i oszczędności tych gospodarek oraz przedstawiono konsekwencje istniejącej nierównowagi dla tej grupy krajów.(abstrakt oryginalny)

Since the late 1990s the rapid growth of the global economy has been accompanied by increasing global imbalances. Global imbalances refer to net deficits or surpluses in trade and investment among countries. At present, the global imbalances are expressed in the current account deficit of the worlds biggest economy - the United States, and the corresponding surpluses in other countries, mostly in the Asian economies, Middle East (oil producing countries) and the Russian Federation. There is no universal explanation of the origins of this situation. Some economists explain this extremely high US deficit with internal factors, i.e. mostly negative savings. Others, in turn, claim that it is external forces which gave rise and added to the persistent deficit, i.e. the global saving glut. Regardless of who is right in this dispute, the increasing surpluses reported in the Asian economies are an integral part of the global payment imbalances. The paper aims to present the scale of the global imbalances, define the origins of the current account surpluses in Asian economies in the context of the balance between investment and saving, and analyse the implications of the existing imbalances to this group of countries.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Asian Development Outlook 2010, Rebalancing Asias Growth, Asian Development Bank, Manila 2010.
 2. Asher M., The Global Economic Crisis: An Opportunity for Strengthening Asia's Social Protection System? ADBI Working Paper Series 2010, No 198, February.
 3. Bernanke B., The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit, The Sandridge Lecture, Virginia Association of Economies, Richmond VA, 10 March, 2005.
 4. Dąbrowski M., Akumulacja rezerw dewizowych przez kraje na średnim poziomie rozwoju - przezorność czy merkantylizm, in: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach o średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, ed. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2009.
 5. Eichengreen B., Lessons ofthe Crisis for Emerging Markets, ADBI Working Paper Series 2009, No 179, December.
 6. Global Imbalances: A Saving and Investment Perspective, World Economic Outlook, September 2005, IME Washington D.C.
 7. International Monetary Fund, "Issues Brief". The Multilateral Consultations on Global Imbalances. April 2007, IME Washington D.C. .
 8. Obstfeld M., Rogoff K., The Unsustainable US Current Account Position Revisited, NBER Working Paper 2004, No 10869, NBER, Cambridge.
 9. Park D., Shin K., Saving, Investment and Current Account Surplus, ADB Economies Working Paper Series April 2009, No 158.
 10. Park D., The Global Economic Crisis and Rebalancing Growth in Asia, ADBI Research Policy Brief 31, December 2009.
 11. Prasad E., Rebalancing Growth in Asia, "Finance and Development", IMF, December 2009.
 12. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007.
 13. Stańczyk Z., Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Południowo-Wschodniej, in: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, ed. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2009.
 14. Trzpiel M., Kryzys finansowy w wybranych państwach Azji, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2009, No. 9-10.
 15. UNCTAD, After the Global Crisis: An Uneven and Fragile Recovery, Trade and Development Report 2010, Geneva.
 16. Wojtyna A., Związki krajów na średnim poziomie rozwoju z koniunkturą światową, in: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach o średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, ed. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu