BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudziński Jerzy (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Motives, Forms and Directions of Financial Investors' Involvement in Commodity Markets
Przesłanki, formy i kierunki działalności inwestorów finansowych na rynkach towarowych
Źródło
Trends in the World Economy, 2011, vol. 3, s. 53-77, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Selected Problems of the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Rynki towarowe, Finansjeryzacja, Inwestor finansowy
Commodity markets, Financialization, Financial investor
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W rozdziale przedstawiono wybrane aspekty działalności inwestorów finansowych na rynkach towarowych (surowców i żywności często określanych mianem dóbr podstawowych). Skoncentrowano się przede wszystkim na ukazaniu przesłanek, form i kierunków działalności wspomnianej kategorii inwestorów. W końcowej części zasygnalizowano także ważniejsze skutki ich działalności w sferze ruchu cen towarów w handlu międzynarodowym. Na podkreślenie zasługuje fakt, że według dość powszechnych opinii niektóre efekty wzmożonej efektywności inwestorów finansowych na rynkach towarowych są podłożem dla pojawienia się nowych zjawisk o charakterze społeczno-politycznym (np. wzrost cen żywności jako jedna z przyczyn zaburzeń politycznych w krajach arabskich). W opracowaniu przestawiono wyniki własnych badań nad skutkami działalności inwestorów finansowych w sferze ruchu cen surowców i żywności w powiązaniu z cenami akcji, skalą ich zaangażowania na rynku OTC oraz giełdach towarowych. Wyniki badań potwierdzają wysuwaną w literaturze (ale również dość często kwestionowaną) tezę o znacznym wpływie inwestorów finansowych na kierunek i tempo zmian cen dóbr podstawowych w handlu międzynarodowym oraz na przekształcenie kontraktów terminowych na towary w swoistą nową kategorię aktywów finansowych, będącą alternatywą do tradycyjnych instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje czy nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

Financialisation and its impact on various aspects of economic activity has recently become a focal point for extensive research. One of the more frequently discussed topics is "What impact does the involvement of financial investors exert on commodity price movements in the international market?" Usually it is emphasised that commodity price movements are related to both price movements observed for financial assets such as stocks, bonds and real estate, and the force and extent of impact of investors' involvement on the increasing instability of prices and their separation from the market funda-mentals. It may be also stated that - owing to the scale and extent of the current financial and economic crisis - those issues attract not only economists but also business practitioners and politicians. A surge in the prices of food, metals and fuels reported at the beginning of 2011 has also contributed to the interest in the problem. It is related to the fact that the effects of financialisation are observed on a wider scale also in the socio-political dimension (riots in Arab countries triggered by the rising prices of food or a budget crisis in Greece and other EU countries which can be traced to other phenomena related to financialisation of the economy).(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bastourre D., Carrera J., Ibarlucia J., Financializationa of Commodity Markets: Non-linear Consequences from Heterogeneous Agent Beharior, Banco Central de la Republica Argentina, June 8, 2010.
 2. BIS Quarterly Review (for individual years).
 3. Capuano C., Strategie Noise Traders and Liąuidity Pressure with Physically Deliverable Futures Contract, "International Review of Economies and Finance" 2006, No. 15(10).
 4. Domański D., Heath A., Financial Investors and Commodity Markets, "BIS Quarterly Review" 2007 March.
 5. Dudziński J., Financial Investors in International Raw Materials and Food Markets and Price Movements of Those Commodities, Economies & Sociology Scientific Papers 2010, Vol. 3, No. 1.
 6. "Gazeta Wyborcza" 15.12.2010.
 7. Gotz-Kozierkiewicz D., Kryzys informacyjnej funkcji pieniądza, "Ekonomista" 2010, No. 4.
 8. Irwin S.H., Sanders D.R., Index Funds Financialization and Commodity Futures Markets, "Applied Economies Perspectives and Policy" (forthcoming).
 9. Kilian L., Not all Oil Price Shocks are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Market "American Economic Review" 2009, Vol. 99.
 10. Krugman P., Fuels on the Hill, "The New York Times" 2008 June 27.
 11. Mayer J., The Growing Interdependence Between Financial and Commodity Markets, UNCTAD - Discussion Papers No. 195, October 2009.
 12. Silvennoinen A., Thorp S., Financialization, Crisis and Commodity Correlation Dynamics, Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney, Research Paper 267, January 2010.
 13. Stoll H.R., Whaley R.E., Commodity Index Investing and Commodity Futures Prices, Owen Graduate School of Management Yanderbilt University, Nashville, TN, 10 September, 2009.
 14. Tang K., Xiong W., Index Investment and Financialization of Commodities, NBER, Working Paper, No. 1638 Cambridge Mass, National Bureau of Economic Research, September 2010.
 15. The Financialization of Commodity Markets, in: Trade and Development Report, UNCTAD, New York 2009.
 16. Trade and Development Report 2010, UNCTAD, New York 2010.
 17. World Economic Situation and Prospects 2011, UNCTAD, New York 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu