BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryczka Marcin (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Knowledge Diffusion Implications for Creative Economy Creation Process (Example of BRIC Countries and Poland)
Wpływ dyfuzji wiedzy na proces powstawania kreatywnej gospodarki (na przykładzie krajów BRIC i Polski)
Źródło
Trends in the World Economy, 2011, vol. 3, s. 79-100, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Selected Problems of the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Gospodarka kreatywna, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Nowe technologie, Dyfuzja wiedzy, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Creative economy, Knowledge-based economy, High-tech, Knowledge diffussion, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Kraje BRIC
BRIC countries
Abstrakt
Niewątpliwie jedną z najważniejszych cech współczesnego międzynarodowego podziału pracy jest rosnące znaczenie technologii telekomunikacyjno-informatycznych (ICT) i tak zwanego kapitału społecznego, które umożliwiają zwiększenie konkurencyjności gospodarki dzięki stale rozbudowywanej sieci powiązań z globalnymi sieciami teleinformatycznymi. Przeprowadzone analizy zdają się podważać dotychczasowy podział na wysoko rozwinięte kraje postindustrialne i pozostałe kraje znajdujące się na niższych etapach rozwoju gospodarczego. Rośnie bowiem znaczenie niektórych krajów rozwijających się w międzynarodowym handlu wyrobami wysokiej techniki oraz usługami biznesowymi wymagającymi dużego wyposażenia w wiedzę (czego najlepszym przykładem są Chiny i Indie). Co więcej, kraje te coraz skuteczniej konkurują z krajami rozwiniętymi w wytwarzaniu i eksporcie produktów pochodzących z tak zwanych sektorów kreatywnych. W dużym stopniu wynika to z dużego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ostatnich dwóch dekadach, lecz również z konsekwentnie prowadzonej polityki społecznej i edukacyjnej, której efektem jest rozwój społeczeństwa cyfrowego (zwanego także społeczeństwem sieciowym). Sukcesy osiągane przez omawiane kraje powinny być zatem punktem odniesienia dla krajów Europy Środkowej, takich jak Polska, które charakteryzują się często dużymi zapóźnieniami w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

For almost three last decades one could observe an unconceivable boom in Chinese economy, and the undeniable evidence of this phenomenon has been not only a record-breaking gross domestic product change in this period, but a high-speed increasing importance of China in the international trade. More-over, in contemporary international division of labor the importance of ITC technologies and social capital is still increasing, and allows the economy to be more competitive due to arising many connections to the global Information networks. According to the preliminary WTO data for 2009, China has already overtaken Germany as the worlds leading merchandise exporter, accounting for almost 10% of world exports, and is second to the United States on the import side (the U.S. share in world merchandise imports is 13% compared to Chinas 8%). Furthermore, another countries from the developing countries group, i.e. Brazil, the Russian Federation and India (together with China commonly known as BRIC countries) are playing a much more increasing role in world economy at the present time. It seems that for the two former the vast natural resource stocks and growing raw materials dependence of many developed countries were the main incentives for this advancement, but the progress of Chinese and Indian economies has sourced primarily from foreign direct investments inflow driven by the thought-out economic policy. This success of the most populated Asian economies can be derived from - among others - still unfulfilled internal demand, especially for manufactured goods and commercial services, low costs of labor force and consistent educational policy leading to development of human capital resources.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Amer A.S., The Impact of Trade in Services on Factor Incomes: Results from a Global Simulation Model, "Policy Research Working Paper No. 5155", The World Bank, New York 2009.
 2. Bartlett D., Economic Trends in the BRIC Countries, "Finance Director Europe", 7 April 2008.
 3. Branstetter, L.G., Fisman R., Foley C.F., Do Stronger Intellectual Property Rights Increase International Technology Transfer? Empirical Eridence from U.S. Firm-Level Panel Data, "Quarterly Journal of Economies" 2006, Vol. 121.
 4. Seventh Annual BSA/IDC Global Software Piracy Study, Business Software Alhance, Washington D.C. 2010.
 5. Corona L., Doutriaux J., Mian S.A., Building Knowledge Regions in North America. Emerging Technology Innovation Poles, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2006.
 6. Dachs, B., Zahradnik, G., Internationalisation of R&D in ICT, in: Internationalisation of European ICT Activities. Dynamics of Information and Communications Technology, ed. H. Meijers, B. Dachs, P.J.J. Welfens, Springer, Berlin-Heidelberg 2008.
 7. Eichengreen B., Gupta P., The Two Waves of Service Sector Growth, NBER Working Paper No. 14968, Cambridge 2009.
 8. Howkins J., The Creative Economy: How People Make Money from Ideas, Penguin, London 2001.
 9. Kallinikos J., The Consequences of Information. Institutional Implications of Technological Change, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2006.
 10. Lemoine E., Unal-Kesenci D., Assembly Trade and Technology Transfer: The Case of China, "World Development", Vol. 32, Issue 5, May 2004.
 11. Nigavekar A., Wang R., Kimura T., McGuinness A., Cubie A., Cheong J., National and International Case Studies, in: Gorernance of Technical Education in India: Key Issues, Principles, and Case Studies, ed. A. Blom, J. Cheong, The World Bank, New York 2010.
 12. Soubbotina T.P., Beyond Economic Growth: Meeting The Challenges of Global Development, The World Bank, Washington 2000.
 13. UNCTAD Creative Economy Report 2008, United Nations , New York-Geneva 2008.
 14. UNCTAD Handbook of Statistics 2009, United Nations, New York-Geneva 2010.
 15. WTO International Trade Statistics 2009, World Trade Organization, Geneva 2009.
 16. World Trade 2009, Prospects for 2010, World Trade Organization Press Release No. 598, Geneva, 26 March 2010.
 17. Yusuf S., Nabeshima K., Growth through Innoration: An Industrial Strategy for Shanghai, The World Bank, New York 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu