BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knap Renata (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Causes of the Development of Intra-Industry Trade (Based on the Example of Fish and Fish Products)
Przyczyny rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego (na przykładzie ryb i produktów rybnych)
Źródło
Trends in the World Economy, 2011, vol. 3, s. 101-122, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Selected Problems of the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Handel wewnątrzgałęziowy, Rynek przetworów rybnych
International trade, Intra-industry trade, Fish products market
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Określono uwarunkowania rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego w międzynarodowej wymianie ryb i produktów rybnych. Badaniami objęto 20 największych światowych eksporterów i 20 czołowych światowych importerów artykułów rybnych w 2007 roku. Do analizy roli dwukierunkowego handlu w całkowitych obrotach rybami i produktami rybnymi wybranych krajów wykorzystano indeks Grubela-Lloyda. Kształtowanie się wartości tych wskaźników w połączeniu ze specyfiką uwarunkowań międzynarodowego handlu rybnego przyjęto za podstawę identyfikacji zakresu i przyczyn rozwoju wewnątrzgałęziowej specjalizacji w produkcji i wymianie artykułami rybnymi badanych krajów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że główną przesłanką rozwoju wewnątrzgałęziowego handlu rybami i produktami rybnymi było zróżnicowanie możliwości produkcyjnych między krajami, mające źródło w odmiennym wyposażeniu (dostępie) krajów w zasoby naturalne. Do przyczyn rozwoju międzynarodowej specjalizacji wewnątrzgałęziowej w produkcji i wymianie artykułów rybnych należy również zaliczyć różnice w wyposażeniu w zasoby pracy, a także przewagi aglomeracji oraz różnice poziomu technologii.(abstrakt oryginalny)

In the classification of economic activities according to the intensity of factors of production, fish and fish products are included in the group of products based on natural resources. Due to the strong dependence of production on natural resources, it is assumed, in accordance with the international trade theory, that the cause of international specialization and exchange are benefits arising from differences between countries, and the source of these differences (and benefits) are the differences in production factor endowment, i.e. different amounts of natural resources. It can therefore be concluded that the global trade in fish and fishery products are explained mainly by supply-side theories of the international trade based on the principle of comparative advantages arising from relative differences in resources, and the trade is an inter-industry trade. According to the theory, lines of specialization and trade pattern must change if countries participating in trade experience changes in their production factor endowments.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Capture Fisheries Resources, http://www.oceanatlas.org.
  2. Cieślik A., Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
  3. Czarny E., Problem agregacji w teorii handlu wewnątrzgałęziowego oraz w badaniach empirycznych, "Bank i Kredyt" 2003, marzec.
  4. Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, SGH, Warszawa 2002.
  5. FAOSTAT, FAO Statistical Database, http://faostat.fao.org/.
  6. FishStat Plus: Universal Software for Statistical Time Series Yersion 2.3, FAO, Rome 2001, http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/en
  7. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001.
  8. Netherlands-National Fishery Sector Overview, http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_NL/en.
  9. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  10. Świerkocki J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu