BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Łukasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Makowska Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes ubezpieczeniowy
Impact of the Healthcare Reform in the United States (ObamaCare) on the Insurance Business
Źródło
Ekonomia - Wroclaw Economic Review, 2016, tom 22, nr 2, s. 9-25, tab., rys., bibliogr. s. 23-25
Słowa kluczowe
Reforma służby zdrowia, Polityka zdrowotna, Rynek ubezpieczeniowy
Health care reform, Health care policy, Insurance market
Uwagi
summ.; Klasyfikacja JEL: I11, I13, I18
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
W 2010 roku przegłosowano w amerykańskim kongresie wejście w życie reformy zdrowotnej. Wprowadzał ją dokument Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA), a sama reforma potocznie została nazwana ObamaCare - od nazwiska prezydenta Obamy, który był orędownikiem zmian. Przegłosowanie tej ustawy było historycznym wydarzeniem nie tylko przez rozmiar zmian, jakie miała ona wprowadzić, ale także dlatego, że żaden Republikanin nie zagłosował za tym aktem i przeszła ona głosami samych Demokratów (Oberlander, 2012, s. 2165). Pojawiają się opinie, że żadna socjalna kwestia od wprowadzenia praw człowieka nie budziła tak wielkich emocji i nie prowadziła do takiej polaryzacji poglądów w US Ajak właśnie ta reforma (Hall i Lord, 2014, s. g5376). Głównym jej celem miało być zapewnienie dostępu do dobrego ubezpieczenia zdrowotnego dla większej liczby Amerykanów oraz л-edukowanie wzrostu kosztów opieki zdrowotnej (Obamacare Facts). Dla przeciwników reformy jej wprowadzenie oznaczało zwrot w stronę "socjalistycznej medycyny" (ang. Socialized Medicine).Twierdzili, że państwo będzie w większym stopniu kontrolować rynek, co doprowadzi do tego, że ubezpieczyciele nie będą mogli swobodnie konkurować, wzrosną podatki, podrożeją składki na ubezpieczenie zdrowotne, pracodawcy nie będą mieli wyboru i zostaną zmuszeni, by ubezpieczać swych pracowników. Reforma dla nich była ograniczeniem wolności w medycynie (Huntoon, 2013). Wiele emocji w tej politycznej dyskusji wywoływały obawy o to, jakie niezamierzone konsekwencje może mieć ta reforma (Hall i Lord, 2014, s. g5376). Oddziaływała ona bowiem na roz maite grupy ludzi (rn.in.: seniorów, osoby ubezpieczone i nieubezpieczone, personel medyczny), a także wpływała na funkcjonowanie placówek służby zdrowia oraz na interesy biznesu w rozmaity sposób powiązany z sektorem zdrowotnym. Niewątpliwie największe zmiany odczuły firmy oferujące ubezpieczenia zdrowotne. Opisanie, jaki wpływ i jakie skutki miała ta reforma na działania i zyski biznesu ubezpieczeniowego, będzie głównym celem tego artykułu. Aby lepiej zrozumieć obecną sytuację amerykańskich firm ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia zdrowotne (rosnące koszty oraz idące za nimi podwyżki składek) po wprowadzeniu i na zasadach określanych przez ObamaCare, należy w pierwszej kolejności poddać analizie powód, dla którego reforma ta została wprowadzona, czyli chęć zapewnienia osobom ubogim (lub w szerszym znaczeniu osobom dotąd nieubezpieczonym) dostępu do usług medycznych. Istotne dla niniejszego opracowania będzie także omówienie ogólnych zasad funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych, które wpływają na kształt oferty ubezpieczycieli w postaci prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Następnie przedstawione zostaną skutki reformy dla branży ubezpieczeniowej (w szczególności dla rynku indywidualnych ubezpieczeń zdrowotnych). (fragment tekstu)

The main aim of this article is to present the most significant changes for the insurance business that are the result of the reform made by Patient Protection and Affrodable Care Act (commonly known as ObamaCare). The article analyses the specific changes that were introduced into insurance companies activity in order to conform to the requirements of ObamaCare. Moreover, it presents the effects of the changes on the insurers, patients and public institutions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Appleby J., Gorman A. (2013), Thousands of consumers get insurance cancellation notices due to health law changes. http://khn.org (dostęp: 10.07.2016).
 2. Bloomberg (2016), Aetna follows UnitedHealth in quitting industry group AHIP, http://www. bloomberg.conv/news/articles/2016-01-05/aetna-follows-unitedhealth-in-quitting-industry-group-ahip (dostęp: 13.07.2016).
 3. Bloomberg (2016), Humana echoes ObamaCare warning following UnitedHealth exits, http://www. bloomberg.eom/news/articles/2016-05-05 humana-echoes-obamacare-warning-following-unitedhealth-exits (dostęp: 13.07.2016).
 4. Bloomberg (2016), UnitedHealth to exit ObamaCare in 16 states to stem losses. http://www.bloomberg. com/news/articles/2016-04-19/unitedhealth-profit-beats-estimates-fueled-by-tech-unit-optum (dostęp: 13.07.2016).
 5. Brown L.D. (2008). The amazing noncollapsing US health care system - is reform finally at hand?, "New England Journal of Medicine", nr 358 (4), s. 325-327.
 6. Bureau of Labor Statistics (2016), Consumer price index for all urban consumers (CPI-U): U.S. city average, by expenditure category. http://www.bls.gov/news.release/cpi.t0.htm (dostęp: 13.07.2016).
 7. Cannon M.F. (2015), Affordable care: higher premiums, higher deductibles, worse healthcare, https://fee.org/articles/affordable-care-higher-premiums-higher-deductibles-worse-healthcare/(dostęp: 13.07.2015).
 8. Folland S., Goodman A.C., Stano M. (2011), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, przel. Magdalena Korona, Marta Siciarek, Warszawa.
 9. Freedom Partners (2016), 2016 ObamaCare premium increase tracker, http://freedompartners.org/latest-news/2016-obamacare-premium-increases, (dostęp: 13.07.2016).
 10. French H.E., Smith M.P. (2015), Anathomy of a slow-motion health insurance dath spiral, "North American Actuarial Journal", nr 19 (1), s. 60-72.
 11. Gallup (2016), Majority in U.S. support idea of fed-funded healthcare system, http://www.gal-lup.com/poll/191504/majority-support-idea-fed-funded-healthcare-system.aspx (dostęp: 14.07.2016).
 12. Goodman J.C. (2015), Are the (ObamaCare) exchanges headed toward a death spiral?, http://www. forbes.com/sites/johngoodman/2015/06/23/are-the-obamacare-exchanges-headed-toward-a-death-spiral/#2de90c946cfd (dostęp: 13.07.2016).
 13. Goodman J.C., Musgrave G.L.. Herrick D.M. (2008), Jak uzdrowić służbę zdrowia? Raport o światowych systemach opieki zdrowotnej, przeł. Krzysztof Węgrzecki. Warszawa.
 14. Guzel Z. (2013), Organizacja i uczestnicy procesu ryzyka, [w:] Medycyna ubezpieczeniowa. Under-writting. Orzecznictwo. Ubezpieczenia zdrowotne, red. Z. Guzel, D.M. Fal, A. Lipka, Warszawa.
 15. Hall M.A., Lord R. (2014), ObamaCare: what the Affordable Care Act means for patients and physicians, "British Medical Journal", nr 349 (7), s. g5376-g5376.
 16. Harrington C., Estes C. (2008), Health policy: crisis and reform in the US health care delivery system, USA.
 17. Healthcare.gov (brak daty), The fee for not having health insurance, https://www.healthcare.gov/ fees/fee-for-not-being-covered/ (dostęp: 13.07.2016).
 18. Healthcare.gov (brak daty), Open enrollment period, https://www.healhcare.gov/glossary/open--enrollment-period/ (dostęp: 15.07.2016).
 19. Hoppe H.H. (2006), Uncertainty and its exigencies: the critical role of insurance in the free market, https://mises.org/library/uncertainty-and-its-exigencies-critical-role-insurance-free-market (dostęp: 10.07.2016).
 20. Hull J.C. (2011), Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, przeł. Bartosz Sałbut, Warszawa.
 21. Huntoon L.R. (2013), The Affordable Care Act: a planned transition to socialized medicine, "Journal of American Physicians and Surgeons", nr 18 (4), s. 98-100.
 22. Ikeda S. (2013), Siedem kłamstw o wolnym rynku, www.mises.pl/blog/2013/12/17/ikeda-siedem-klamstw-o-wolnym-rynku/ (dostęp: 10.07.2016).
 23. Kaiser Health News (2016). Drop-out rate for those covered by health law slightly higher than predicted, http://khn.org/morning-breakout/drop-out-rate-for-those-covered-by-health-law-slightly-higher-than-predicted. (dostęp: 13.07.2016).
 24. Kostrzewski P. (2013), Proces oceny ryzyka w ubezpieczeniach zdrowotnych, [w:] Medycyna ubezpieczeniowa. Underwritting. Orzecznictwo. Ubezpieczenia zdrowotne, red. Z. Guzel, D.M. Fal, A. Lipka, Warszawa.
 25. Laszewski R. (2015), Why are the 2016 ObamaCare rate increases so large?, http://www.forbes. com/sites/realspin/2015/06/10/why-are-the-2016-obamacare-rate-increases-so-large/#64bdde 16194b (dostęp: 13.07.2016).
 26. Lofgren R., Karpf M., Perman J., Higdon C.M. (2006), The US health care system is in crisis: implications for academic medical centers and their missions. "Academic Medicine", nr 81 (8), s. 713-720.
 27. Long R.T. (2011), Jak państwo rozwiązało kryzys służby zdrowia, http://mises.pl/blog/2011/04/20/long-jak-panstwo-rozwiazalo-kryzys-sluzby-zdrowia/ (dostęp: 09.07.2016).
 28. MacKenzie D.W. (2015), Can we afford "Affordable Care"?, https://fee.org/articles/can-we-afford-affordable-care/ (dostęp: 13.07.2016).
 29. Makowska M., Czerw A. (2014), Reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych. Zmiany wprowadzane przez Obamacare, "Hygeia Public Health", nr 49 (4), s. 733-741.
 30. Mises L. von (2000), Interwencjonizm, przeł. Agnieszka Łaska, Jan M. Małek, Kraków.
 31. Mises L. von (2011), Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, przel. Witold Falkowski, Warszawa.
 32. Mitchell D.J. (2016), How ObamaCare is destroying healthcare access, https://fee.org/articles/oba-macare-strikes-out-on-affordability-savings-coverage (dostęp: 13.07.2016).
 33. Murphy R.P. (2013), The Economics of ObamaCare, https://mises.org/library/economics-obamacare (dostęp: 10.07.2016).
 34. Obamacare Facts, Health Insurance Copay (Copayment), http:/obamacarefacts.comhealth-insurance/ copay (dostęp: 15.07.2016).
 35. Oberlander J. (2012), The future of Obamacare, "New England Journal of Medicine", nr 367 (23), s. 2165-2167.
 36. OECD (2015), Health at a Glance 2015: OECD Indicators, Paris.
 37. Pettergew L.S., Vance C.A. (2014), Ile kosztuje "za darmo"?, przeł. Łukasz Szulim, http://mises.pl/ blog/2014/04/1 l/pettegrew-vance-kosztuje-darmo/ (dostęp: 14.07.2016).
 38. Robinson J.C. (2004), Consolidation and the transformation of competition in health insurance, "Health Affairs", nr 23 (6), s. 11-24.
 39. Rothbard M.N. (2015), Ekonomiczny punkt widzenia, przeł. Jan Lewiński, Marcin Zieliński, Warszawa.
 40. Salerno J.T. (2016), What you were never told about ObamaCare, https://mises.org/blog/what-you-were-never-told-about-obamacare (dostęp: 13.07.2016).
 41. Staib E.M. (2009), New regulations will destroy the insurance market, https://mises.org/library/new-regulations-will-destroy-insurance-market (dostęp: 13.07.2016).
 42. Steinreich D. (2016), Opieka społeczna i wiek emerytalny w Europie i Ameryce Północnej, przeł. Agnieszka Sugier, http://mises.pl/blog/2016/05/12/steinreich-opieka-spoleczna-i-wiek-emerytalny-w-europie-i-ameryce-połnocnej/ (dostęp: 09.07.2016).
 43. Steinreich D. (2004), Real medical freedom, https://mises.org/library/real-medical-freedom (dostęp: 10.07.2016).
 44. The Henry Kaiser Family Fundation (2015), Key• Facts about the Uninsured Population, http://files. kff.org/attachmenty/fact-sheet-key-facts-about-the-uninsured-population (dostęp: 07.07.2016).
 45. U.S. Census Bureau (2015), Health insurance coverage in the United States: 2014, Washington, DC.
 46. U.S. Department of Health and Human Services (2016), Health insurance marketplaces 2016: average premiums after advance premium tax credits in the 38 states using healthcare.gov eligibility and enrollment platform, https://aspe.hhs.gov/pdf-reporthealth-insurance-market-places-2016-average-premiums-after-advance-premium-tax-credits-38-states-using-healthcaregov-eligibility-and-enrollment-platform (dostęp: 13.07.2016).
 47. Ycharts (2016), US Healthcare inflation rate, https://ycharts.com indicators/us_health_care_infla-tion_rate (dostęp: 13.07.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4093
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.22.2.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu