BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mordka Cezary (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Tytuł
What are Emotions? : Structure and Function of Emotions
Źródło
Studia Humana, 2016, vol. 5(3), s. 29-44, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Filozofia człowieka, Psychologia człowieka, Poznanie zmysłowe
Human philosophy, Human psychology, Sensory perception
Uwagi
summ.
Abstrakt
This paper attempts to coin a stipulative definition of "emotions" to determine their functions. In this sense, "emotion" is a complex phenomenon consisting of an accurate (reliable) determination of the state of affairs in relation to the state of the subject and specific "points of adaptation". Apart from the cognitive aspect, this phenomenon also includes behavior, physiological changes and expressions (facial expression, voice, posture), feelings, and "execution" of emotions in the nervous system. Emotions fulfill informative, calibrating, identifying, existential, and motivating functions. Emotions capture the world as either positive or negative, important or unimportant, and are used to determine and assign weightings (to set up a kind of hierarchy). They emerge automatically (involuntarily), are difficult (or hardly possible) to control and are (to some extent) influenced by culture.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Austin, J. L. Mówienie i poznawanie. Rozprawy filozoficzne. Transl. by B. Chwedeńczuk, PWN: Warszawa, 1993.
 2. Bornstein, E. G Subliminal mere exposure effects. In. Cognitive, clinical and social perspectives. R. F. Bornstein, T. S. Dittman (eds.). Guilford: New York, 1992, pp. 191-210.
 3. Boucher, J. D, Brandt, M. E. Judgement of emotion: American and Malay antecedents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 12 (1981), pp. 272-283.
 4. Bruner, J. S. Beyond the Information Given. Studies in the psychology of knowing. W. W. Norton &Company: New York, London, 1973. Polish edition: J. S. Bruner, Poza dostarczone informacje. Transl. by B. Mrozik, PWN: Warszawa, 1978.
 5. Buss, D. M. The evolution of desire. Basic Books, New York, 1989.
 6. Damasio, A. R. Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. Putnam Publishing: New York 1994. Polish edition: A. R. Damasio, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. Transl. by M. Karpiński, Rebis: Poznań, 1999.
 7. Dawkins, R. The Selfish Gene. Oxford University Press: Oxford, New York, 1989.
 8. Ekman, P, Davidson, R. J. (eds.). The Nature of Emotion: Fundamental Questions. Oxford University Press: New York, 1994.
 9. Enoch, M, Trethowan, W. Uncommon Psychiatric Syndromes. Second edition. John Wright: Bristol, 1979. See also: Juan, S. Zagadki mózgu. Transl. by A. E. Eichler, P. Szwajcer, VM Group: Gdańsk, 2007.
 10. Gasiul, H. Teorie emocji i motywacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Warszawa, 2007. See also: Krąpiec, M. Uczucia. http://www.ptta.pl/pef/pdf/u/uczucia.pdf [30.09.2016].
 11. Halligan, P. W, Marshall, J. C. Focal and global attention modulate the expression of visuo-spatial neglect: A case study. Neuropsychology, 1994, 32, pp. 13-21.
 12. James, W. The principles of Psychology. Vol. 2. Dover: New York, 1950.
 13. Hartmann, N. W sprawie sposobu dania realności. In. Hartmann. W. Galewicz. Warszawa: WP, 1987.
 14. Kapp, B. S, Pascoe, J. P, Bixler, M. A. The amagdyla: A neuroanatomical systems approach to its contributions to aversive conditioning. In. Neuropsychlogy of memory. N. Buttlers, L. R. Squire (eds.), Guilford: New York, pp. 473-488.
 15. Krąpiec, M. Uczucia. http://www.ptta.pl/pef/pdfZu/uczucia.pdf [30.09.2016].
 16. Korzeniewski, B. Od neuronu do świadomości. Pruszyński i S-ka: Warszawa, 2005.
 17. LeDoux, J. The Emotional Brain. Simon and Schuster: New York, 1996. (quote according to Polish edition): J. LeDoux, Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, Transl. by A. Jankowski, Media Rodzina: Poznań, 2000.
 18. Lutz, C. A. Unnatural emotions. Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll and Their Challenge to Western Theory. University of Chicago Press: London, 1988.
 19. Łosiak, W. Psychologia emocji. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: Warszawa, 2007.
 20. Maruszewski, T. [in:] Namiętności, Smak słowa: Sopot, 2011, p. 25.
 21. Oatley, K, Keltner, D, Jenkins, J. M. Understanding emotions. Second edition. Wiley- Blackwell: Oxford, 2006, (According to): W. Łukaszewski, A. Kolańczyk, T. Maruszewski, A. Strużyńska-Kujałowicz, T. Zaleśkiewicz, Namiętności, Smak Słowa: Sopot, 2011.
 22. Paillar, J., Michel, F., Stelmach, G. Localization without content - a tactile analog of blind sight. Archives of Neurology, 40, 1983.
 23. Panksepp, J, Burgdorf, J. Laughing" rats and the evolutionary antecendents of human joy? Physiology and Behaviour, 79, 2003, pp. 533-547.
 24. Pinker, S. How the mind Works. W. W. Norton & Company: New York, London, 1997. Polish edition: S. Pinker, Jak działa umysł, Transl. by M. Koraszewska, KiW: Warszawa, 2002.
 25. Jarosz, M. (ed.) Podstawy psychiatrii. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich: Warszawa, 1988.
 26. Reber, A. S. Implicit learning and tacit knowledge: an essay on the cognitive unconscious. Clarendon Press: Oxford, 1993.
 27. Rorty, R. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton University Press: Princeton, NJ 1979. Polish edition: R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, Transl. by M. Szczubiałka, Spacja: Warszawa 1994.
 28. Scherer, K. R. "Toward a Concept of Modal Emotions. In. The Nature of Emotion: Fundamental Questions, Oxford University Press: New York, Oxford, 1994.
 29. Stępień, A. B. Zagadnienie poznawczej roli sfery emocjonalnej, Zeszyty naukowe KUL, 31, 1988, Vol. 3 (123), pp. 3-9.
 30. Stępień, A. B. Ingardenowska teoria poznania. Roczniki Filozoficzne, T.XII, z. 1, 1964, pp. 7792.
 31. Sterlau, J, Doliński, D. (eds.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk, 2008.
 32. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. Vol. 10, Uczucia. Transl. by J. Bardan, Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas: London, 1967.
 33. Weiner, D. Antycypacja a procesy emocjonalne. Kognitywistyczne ujęcie systemów emocjonalnych. Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań 2009.
 34. Wierzbicka, A. Reading human faces: Emotion components and Universal semantics. Pragmatics and Cognition, 1993, 1 (1), pp. 1-23.
 35. Wilson, T. D. Strangers to Ourselves. Discovering the Adaptive Unconscious. Harvard University Press: Cambridge, MA, 2002.
 36. Wittgenstein, L. Zettel, (eds), G. E. M. Anscombe, G. H. von Wright, Oxford: Blackwell 1967. Polish edition: L. Wittgenstein, Kartki, Transl. by S. Lisicka, Wydawnictwo KR: Warszawa, 1999.
 37. Woleński, J. Epistemologia. Vol. 2, Aureus, Kraków 2001.
 38. Young, P. T. Feeling and emotion. In. Handbook of General Psychology, B. B. Wolman, (ed.), Prentice Hall: Englewood Cliffs, New Jersey, 1973.
 39. Zajonc, R. Feeling and Thinking: Preferences Need No Inferences. American Psychologist, 35, 1980, pp. 151-175.
 40. 40 http://www.merriam-webster.com/dictionary/emotion [30.09.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0518
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/sh-2016-0013
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu