BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczewska Danuta (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Wybrane aspekty zarządzania logistycznym procesem zakupów w przedsiębiorstwie
Selected Aspects of Management of Purchase Logistics Process in Enterprise
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 3, s. 9-23, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie logistyczne - technologie i narzędzia
Słowa kluczowe
Procesy logistyczne, Zakup, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Logistics processes, Purchasing, Enterprise management, Small business
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
IKEA
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie, Województwo łódzkie, Województwo mazowieckie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Łódź Voivodship, Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli i miejsca zarządzania wiedzą w logistycznym procesie zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Przedstawiono badania opinii 50 przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego dotyczące identyfikacji czynników stymulujących logistyczny proces zakupów. Sformułowane zostały hipotezy badawcze:
Hipoteza I: istnieją grupy czynników stymulujących doskonalenie logistycznego procesu zakupów w przedsiębiorstwie.
Hipoteza II: wśród czynników sprzyjających doskonaleniu logistyki zakupów istotne znaczenie ma kapitał intelektualny oraz zarządzanie wiedzą. (fragment tekstu)

The logistics system in enterprise needs support in the purchase process and other activities deciding finally about the financial effect. The analysis of using logistics processes can be described by effectiveness of definitions and modern methods of choosing supplier to cooperate with. In the article the literature research of purchase process and own researches in enterprises from Kuiavian-Pomeranian voivodeship, Lodz and Mazovia are shown. The aspects of management of purchasing logistics process and evaluation of factors' effectiveness are presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt S., Woźniak H. (1993), Podstawy logistyki, UG, Gdańsk.
 2. Bozarth C., Handfield R.B. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 3. Ciesielski M. (2008), Strategie logistyczne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 4. Christopher M. (2000), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Wydawnictwo PCDL, Warszawa.
 5. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. (2002), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
 6. Gołembska E. (red.) (2010), Kompendium wiedzy o logistyce. Nowe wydanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Grzybowska K. (2011), Strategie zakupowe, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 8. Grzybowska K. (2009), Podstawy logistyki, Difin, Warszawa.
 9. Janczewska D. (2015) Zarządzanie wiedzą jako element kreowania konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw [w:] S. Gostkowska-Dźwig, M. Mrozik (red.), Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Konkurencja. Innowacja. Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 10. Janczewska D. (2015), Methods and Marketing Instruments of Logistic Process, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 1, Łódź.
 11. Janczewska D. (2016), Logistics Activities in Diffusion of Knowledge in the SMEs Sector, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVII, z. 1, cz. II.
 12. Kosieradzka A. (2012), Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, Wyd. C. H. Beck, Warszawa.
 13. Kowalska (2005), Logistyka zaopatrzenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 14. Mańkowski C. (2009), Zakupy i zaopatrzenie [w:] D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (red.), Logistyka, Wyd. Biblioteka Logistyka, Poznań.
 15. Murray M. (2016), Measuring Purchasing Performance, Logistics and Supply Chain Management, November 18, https://www.thebalance.com/measuring-purchasing-performance-2221229, data dostępu: 10.01.2017.
 16. Pasternak K. (2005), Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa.
 17. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. (1999), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa.
 18. Słownik terminologii logistycznej (2006), M. Fertsch (red.), Wyd. ILiM, Poznań.
 19. Sołtysik M. (2000), Zarządzanie logistyczne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 20. Szymonik A. (2010), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa.
 21. Tooraj Sadeghi, Khadijeh Ghaemmaghami Tabrizi and Asieh Noroozi (2011), The effective factors related with feelings, brand perception and purchase decision under a model, "African Journal of Business Management", Vol. 5(30), 30 November, http://www.academicjournals.org/AJBM.
 22. Talatu Muhammad Barwa (2015), Inventory Control as an Effective Decision-Making Model and Implementations for Company's Growth, "International Journal of Economics, Finance and Management Sciences", Vol. 3, No. 5, doi: 10.11648/j.ijefm.20150305.18.
 23. Zheng, Bingqing and Prince, Patrick E. (2015), Purchasing Efficiency Measurement of Selected Chinese PV Panels Using DataEnvelopment Analysis (DEA), Under graduate Review, 11, http://v c.bridgew.edu/undergrad_rev/vol11/iss1/27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu