BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Magda Roman (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wybrane aspekty zarządzania i inżynierii produkcji w przedsiębiorstwie górniczym
Selected Aspects of Management and Production Engineering in the Mining Company
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 275-285, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł wydobywczy, Koszty jednostkowe, Koszty produkcji, Inżynieria produkcji
Mining industry, Unit cost, Production costs, Production engineering
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy przedstawiono wybrane rezultaty badań analitycznych nad oceną możliwości obniżania jednostkowego kosztu produkcji w przedsiębiorstwie górniczym poprzez wydłużenie czasu pracy zakładu górniczego z uwzględnieniem stopnia wykorzystania jego zdolności produkcyjnej. Analizie poddano dwa warianty funkcjonowania zakładu górniczego. Pierwszy wariant dotyczy rocznego czasu pracy zakładu górniczego przez pięć dni w tygodniu, drugi wydłużonego czasu pracy do sześciu dni w tygodniu przy obowiązującym pięciodniowym tygodniu pracy załóg górniczych. Przedstawiono i poddano analizie wyniki obliczeń możliwej redukcji jednostkowego kosztu produkcji przy wzroście stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej zakładu górniczego. (abstrakt oryginalny)

Selected results of research on evaluation of possibilities to reduce the unit cost of production in a mining company are presented. Two variants of annual working time of a mine are taken into account. The first variant refers to five days working time a week, the second one refers to six days working time a week when the sixth day (Saturday) is additionally paid. Appropriate calculations are presented and analyzed in an aspect of reduction of unit cost of production as a result of increasing utilization of the mine capacity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Magda R.: Wpływ stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej zakładu górniczego na jednostkowy koszt własny, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom I. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014.
  2. Magda R., Tinc M.: Ocena możliwości obniżenia kosztu jednostkowego wydobycia węgla poprzez wydłużenie czasu pracy zakładu górniczego z pięciu do sześciu dni w tygodniu. "Przegląd Górniczy", nr 8, 2015.
  3. Magda R., Woźny T.: Zależność jednostkowego kosztu własnego od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej zakładu wydobywczego. "Przegląd Górniczy", nr 9, 2014.
  4. Magda R.: O możliwościach obniżania jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego w świetle badań analitycznych. "Przegląd Górniczy", nr 8, 2016.
  5. www.wnp.pl, 21.05.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu