BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusek Mirosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wymiary złożoności usług (logistycznych)
Dimensions of (Logistics) Services Complexity
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 287-296, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Usługi logistyczne, Usługi, Business to Consumer (B2C)
Logistic services, Services, Business to Consumer (B2C)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była identyfikacja wymiarów złożoności usług dostarczanych klientom na rynku business to business (B2B). W badaniach przyjęto podejście interpretacyjne. Podejście to zostało wykorzystane ze względu na jego charakter eksploracyjny oraz zorientowanie na zrozumienie i wyjaśnienie badanego zjawiska. Zidentyfikowano cztery składowe złożoności usług, tj. poziom skomplikowania i trudność w realizacji, które odzwierciedlają naturę złożoności usług oraz złożoność zewnętrzną i wewnętrzną wynikające z perspektywy jej analizy. Artykuł zakończono wnioskami ze wskazaniem kierunków dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to identify the complexity dimensions of the services provided to customers on the business-to-business (B2B) markets. Interpretation approach was adopted in this study. The four components of the services complexity were identified. The first two are complicatedness and difficulty in service development/service providing, which reflect the nature of complexity. The second two are the internal or external complexity resulting from the analysis perspective. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baines T.S., Lightfoot H.W., Benedettini O., Kay J.M.: The servitization of manufacturing: A review of literature and reflection on future challenges. "Journal of Manufacturing Technology Management", Vol. 20(5), 2009.
 2. Benedettini O., Neely A.: Complexity in services: an interpretative framework. In 23rd Annual Conference of the Production and Operations Management Society (POMS), June 2012.
 3. Czakon W.: Metodyka systematycznego przeglądu literatury. "Przegląd Organizacji", Nr 3, 2011.
 4. Djellal F., Gallouj F., Miles I.: Two decades of research on innovation in services: Which place for public services? "Structural Change and Economic Dynamics", No. 27, 2013.
 5. Fang E., Palmatier R.W., Steenkamp J.E.M.: Effect of service transition strategies on firm value. "Journal of Marketing", No. 72, 2008.
 6. Guajardo J.A., Cohen M.A., Kim S.H., Netessine S.: Impact of performance-based contracting on product reliability: An empirical analysis. "Management Science", Vol. 58(5), 2012.
 7. Harkonen J., Haapasalo H., Hanninen K.: Productisation: A review and research agenda. "International Journal of Production Economics", No. 164, 2015.
 8. Matusek M.: Współtworzenie wartości z klientem-systematyczny przegląd literatury. "Przegląd Organizacji", Nr 10, 2015.
 9. Mesjasz C.: Zalety i wady koncepcji złożoności systemów organizacyjnych, [w:] Bieniok H. (red.): Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły. Mfiles.pl, Kraków 2014.
 10. Noga M.: Makroekonomia. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 11. Ohvanainen J., Hakala E., Hietikko E.: Exploring the service business potential in a product oriented manufacturing company - Introduction of the 5+1 approach. "American Journal of Industrial Engineering", Vol. 1(2), 2013.
 12. Ozman M.: Breadth and depth of main technology fields: an empirical investigation using patent data. Science and Technology Policies Research Centre, Working Paper Series, Vol. 7(01), 2007.
 13. Raddats C., Easingwood C.: Services growth options for B2B product-centric businesses. "Industrial Marketing Management", Vol. 39(8), 2010.
 14. Rogoziński K.: Zarys "pozytywnej" teorii usług (z jej odniesieniem do organizacji usługowej). Zeszyty Naukowe, Nr 145. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010.
 15. Rokita J.: Możliwości wykorzystania teorii złożoności w badaniach organizacji, [w:] Rokita J. (red.): Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian, część 2. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2012.
 16. Sharif M.N.: Technological innovation governance for winning the future. "Technological Forecasting and Social Change", Vol. 79(3), 2012.
 17. Stolecka-Makowska A.: Zastosowanie podejścia interpretacyjnego w badaniu zmian zachowań nabywczych konsumentów podlegających akulturacji. Prace Naukowe, Nr 336. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2014.
 18. Wang Q., von Tunzelmann N.: Complexity and the functions of the firm: breadth and depth. "Research Policy". Vol. 29, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu