BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszek Józef (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Modelowanie i symulacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
Modeling and Simulation of Logistic Processes in Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 297-317, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Procesy logistyczne, Modelowanie usług logistycznych, Symulacja
Logistics processes, Logistic services modeling, Simulation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy zdefiniowano pojęcie logistyki produkcji oraz scharakteryzowano procesy przygotowania produkcji w warunkach mało i wielkoseryjnej produkcji. Ponadto określono tendencje rozwoju metod projektowania przepływów zasobów wewnątrz przedsiębiorstwa. Przedstawiono również współczesne metody modelowania i symulacji procesów logistycznych, a także podano przykłady projektowania działań logistycznych na drodze wizualizacji przebiegów procesów produkcyjnych. Określono również możliwości zastosowania podanego toku postępowania w praktyce produkcyjnej. (abstrakt oryginalny)

In this work the concept of production logistics was defined. There were characterized production preparation processes in conditions of small-lot and mass production as well as development trends in the design methods of resources flow within the enterprise. The work presents modern methods of modelling and simulation of logistic processes. There were given examples of logistics activities design on the way of visualization of production processes runs. The possibility of applying the specified course of the proceedings in the production practice was given. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdullah A., Popplewell K., Page C.J.: A review of the support to tools for the process of assembly method selection and assembly planning. "International Journal of Production Research", Vol. 41, No. 11, July 2003.
 2. Breyfogle F.W.: Implementing Six Sigma. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 3. Boothroyd G., Dewhurst P.: Design for Assembly, A Designers Handbook. Department of Mechanical Engineering, University of Massachusetts, 1983.
 4. Gregor M., Matuszek J.: Tendencje projektowania systemów produkcyjnych. "Mechanik", nr 7, 2013.
 5. Gregor M., Medvecky Š, Mičieta Br., Matuszek J., Hrčekova A.: Digitálny podnik, Slovenske centrum produkivity Univerzita v Žiline, Žilina 2006.
 6. Gregor M., Medvecký Št., Štefánik A., Furmann R., Mačuš P.: 3D laserové skenovanie velkých objektov. CEIT, Žilina 2016.
 7. Kurczyk D.: Wykorzystanie techniki laserowego skanowania 3D w różnych branżach przemysłowych. Metody i techniki zarządzania procesami produkcyjnymi. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2016.
 8. Kurczyk D.: Projektowanie systemów produkcyjnych na drodze wizualizacji przebiegu ich pracy. Inżynieria procesów produkcyjnych. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 9. Kurczyk D.: Wizualizacja systemów produkcyjnych wspomagana pakietem Autodesk Factory Design. Modele inżynierii teleinformatyki: wybrane zastosowania. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2012.
 10. Kurczyk D., Szal M.: Wizualizacja obiektu przemysłowego z zastosowaniem skanera laserowego. Innowacyjność akademicka - nowe wyzwania dla nauki i przedsiębiorczości. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2011.
 11. Matuszek J.: Inżynieria produkcji. Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała 2000.
 12. Matuszek J., Kołosowski M., Krokosz-Krynke Z.: Rachunek kosztów dla inżynierów. PWE, Warszawa 2014.
 13. Matuszek J., Seneta T.: Algorytmizacja procesu wdrażania nowego produktu w warunkach wielkoseryjnej produkcji. "Mechanik", nr 7, 2016.
 14. Praca zbiorowa: Advancet Product Quality Planning (APQP) and Control Plan. Reference Manual. AAIG - Chrysler Corporation, Ford Corporation, General Motors Corporation. Adare Carvin, Unit 1, Trade Link, Western Ave, West Thurrock, Grays, Essex, England 1995 (norma branżowa).
 15. Więcek D.: Wariantowe podejście do szacowania kosztów elementów maszyn. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 89. Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 16. Więcek D.: Metody szacowania kosztów na etapie projektowania i kształtowania procesów produkcyjnych. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 4, 2015.
 17. Więcek D.: Skorygowany koszt wariantowy przy szacowaniu kosztów pracy. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 78. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 18. Więcek D.: Costs determination at the stage of production processes design. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 4, 2014.
 19. Więcek D.: Szacowanie kosztów projektowanych wyrobów. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 70. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 20. Matuszek J., Więcek D.: Współczesne metody i techniki projektowania procesów przygotowania produkcji. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 50. Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 21. Więcek D.: Introduction to Cost Accounting. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2012.
 22. Plinta D.; Więcek D.: Szacowanie kosztów wytwarzania elementów maszyn z wykorzystaniem narzędzi wspomagających projektowanie procesów produkcyjnych. "PAR: Pomiary, Automatyka, Robotyka", nr 2, 2011.
 23. Sojak S., Jóźwiak H.: Rachunek kosztów docelowych. Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu