BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piorunowska-Kokoszko Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Metody tworzenia grup zakupowych
Methods of Setting up a Group Purchasing Organization
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 3, s. 25-42, rys., bibliogr. 34 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie logistyczne - technologie i narzędzia
Słowa kluczowe
Grupa zakupowa, Grupy zakupowo-sprzedażowe, Strategia zakupów, Łańcuch dostaw
Purchasing group, Group purchasing organizations (GPO), Purchasing strategy, Supply chain
Uwagi
summ.
Abstrakt
Grupy zakupowe to coraz częściej spotykane na polskim rynku rozwiązanie, które polega na nawiązywaniu wzajemnej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, które wzajemnie generują popyt lub dokonują wspólnych zakupów za pośrednictwem jednej spośród zrzeszonych firm. Celem tworzenia grup zakupowych jest możliwość osiągnięcia większej siły przebicia podczas negocjacji warunków współpracy, logistyki, co powoduje zakup dóbr po znacznie korzystniejszych cenach. Tworzenie grup zakupowych wymaga posiadania bardzo specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin, znajomości rynku oraz doświadczenia w prowadzeniu tego typu przedsięwzięć. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie pojęcia grupy zakupowej, wskazanie, jakie są podstawowe procedury ich tworzenia, modele funkcjonowania oraz szanse i zagrożenia przystąpienia do grupy. (fragment tekstu)

The present study is a literature overview, it presents a definition the purchasing group and points out the role of such an organization in the modern supply chain. The main goal of the article is to delineate legal aspects of the process of purchasing group creation in Polish economy and subsequently demonstrate models adopted by the discussed organizations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aigrain P. (2012), Dzielenie się. Kultura i gospodarka epoki Internetu, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa.
 2. Ayers J.B. (2006), Handbook of Supply Chain Management, Auerbach Publications.
 3. Bartkowiak P., Domański J. (2013), Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha wartości na rynku usług szpitalnych [w:] A. Marjański (red.), Przedsiębiorczy Menedżer Przedsiębiorczej Organizacji, Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, zeszyt 3.
 4. Chłodnicka H., Zimon G. (2013), Analiza kosztów w przedsiębiorstwach tworzących grupy zakupowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 61.
 5. Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, [online] http://grupavb.pl/blog/8-centralizacja-zakupow, dostęp: 12 września 2016.
 6. http://przyjaznysklep.waw.pl/o-stowarzyszeniu/status-stowarzyszenia, dostęp: 12 września 2016.
 7. http://retailnet.pl/2014/06/03/94608-rosna-przychody-sieci-intersport, dostęp: 12 września 2016.
 8. http://www.suwalki24.pl/mobile/article/1,_polska_wraca_do_komunizmu_ekonomia_sharing_w_natarciu#, dostęp: 23 stycznia 2017.
 9. http://www.termedia.pl/f/f/688166bb9e0f8b83953b37e07163140d.pdf, dostęp: 19 listopada 2016.
 10. Jurkowska-Gomułka A. (2012), Grupy zakupowe z perspektywy prawa ochrony konkurencji, [online] www.antitrust.pl/2012/10/grupy-zakupowe-z-perspektywy-prawa-ochrony-konkurencji, dostęp: 12 stycznia 2017.
 11. Kaszyński W., Federowski J. (2011), Szpitalne grupy zakupowe. Wspólnymi siłami, "Menedżer zdrowia", grudzień - styczeń, 10.
 12. Kolińska K., Doliński D. (2013), Grupowe zakupy materiałów jako sposób na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa, "Logistyka-nauka", 5.
 13. Lazarek M. (2011), Grupy marketingowe na rynku rolno-spożywczym województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 661, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 73, Marketing Przyszłości, Szczecin.
 14. Leddy E.B. (2002), Consortium Procurement - A Look Inside, "Inside Supply Management", 07.
 15. Nawrocka A. (2010), Grupy zakupowe - szansa na tańszą energię, "Nowa Energia", 4(15).
 16. Otto P. (2013), Sieci franczyzowe i grupy zakupowe mają swoje wady i zalety, [online] http://forsal.pl/artykuly/726407,siec-franczyzowa-grupa-zakupowa-wady-zalety.html, dostęp: 21 stycznia 2017.
 17. Piasecki B. (red.) (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa-Łódź.
 18. Romanowska M., Trocki M. (red) (2002), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa.
 19. Rutkowski K. (2013), Zakupy w biznesie - potrzeba strategicznej reorientacji, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 4, Oficyna Wydawnicza SGH.
 20. Siedzieniewski M. (2012), Jak zaryzykować i pociągnąć resztę, [online] www.miesiecznikdealer.pl/ index.php?menu=glowna&podmenu=czytaj_artykul&id=43, dostęp: 11 stycznia 2017.
 21. Szafranowicz E., Kupą Mości Panowie, [online] http://www.slowpoland.pl/index.php?option= com_k2&view=item&id=137:kup-moci-panowie&Itemid=36&tmpl=component&print=1, dostęp: 27 grudnia 2016.
 22. Taylor D. (2003), Supply chains: Manager Guide, Addison-Wesley Professional.
 23. Ustawa z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. 2000, nr 88, poz. 983.
 24. Weinstein B.L. (2006), The Role of Group Purchasing Organizations (GPO) in the U.S. Medical Industry Supply Chain, "Estudios De Economia Aplicada", Vol. 24-3.
 25. Wrońska E.M. (2012), Teoria kosztów transakcyjnych a grupy zakupowe, A n n a l e s Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, VOL. XLVI, 1, s. 142.
 26. www.apug.com, dostęp: 30 grudnia 2016.
 27. www.businesspharm.pl, dostęp: 29 grudnia 2016.
 28. www.energydeal.pl, dostęp: 29 grudnia 2016.
 29. www.federacjaszpitali.pl, dostęp: 29 grudnia 2016.
 30. www.grupapsb.com.pl, dostęp: 30 grudnia 2016.
 31. www.minrol.gov.pl, dostęp: 29 grudnia 2016.
 32. www.polskiprad.pl/przystap-do-grupy-zakupowej.html, dostęp: 29 grudnia 2016.
 33. www.uokik.gov.pl/download.php?plik=14449, dostęp: 17 listopada 2016.
 34. Związki zakupowo-marketingowe w Niemczech, www.parp.gov.pl, dostęp: 29 maja 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu