BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mieszajkina Elena (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Uwarunkowania tworzenia modeli biznesowych w małych firmach
Determinants of Creating Business Models in Small Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 319-330, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Business models, Small business, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie i realizacja efektywnego modelu biznesowego jest jednym z głównych zadań właścicieli małych firm. W artykule omówiono jego istotę i strukturę. Przedstawiono wyniki badań wśród menedżerów małych firm Lubelszczyzny, celem których było poznanie uwarunkowań tworzenia modeli biznesu. Poziom ich innowacyjności obniżają problemy związane z realizacją zadań w strategicznych obszarach organizacyjnych i niedostrzeganie znaczenia przedsiębiorczych i innowacyjnych czynników sukcesu. (abstrakt oryginalny)

Development and implementation of effective business model is one of the main tasks of small enterprises owners. It's essence and structure has been discussed. The results of research among managers of small enterprises in Lublin Region, which were aimed to learn the determinants of the creation of business models have been presented. The level of innovation is hampered by problems related to the implementation of tasks in strategic organizational areas and not recognizing the importance of entrepreneurship and innovation success factors. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A.: Business Models: A Strategic Management Approach. McGraw-Hill/Irwin, New York 2004.
 2. Bellman R., Clark C.E., Malcolm D.G., Craft C.J., Ricciardi F.M.: On the construction of a multi-stage, multi-person business game. "Operations Research", No. 5(4), 1957.
 3. Chesbrough H.: Business Model Innovation: opportunities and barriers. "Long Range Planning", No. 43, 2010.
 4. Debelak D.: Business Models Made Easy. Entrepreneur Press, McGraw-Hill, New York 2006.
 5. Drzewiecki J.: Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", T. XIV, Zeszyt 13, Część II, 2013.
 6. Falencikowski T.: Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar. CeDeWu.pl, Warszawa 2013.
 7. Konczal E.F.: Models are for managers, not mathematicians. "Journal of Systems Management", Vol. 26, Iss. 1, 1975.
 8. Lachiewicz S., Matejun M.: Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, [w:] Matejun M. (red.): Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach. Difin, Warszawa 2012.
 9. Mieszajkina E.: Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie", Nr 2 (10). Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 10. Mieszajkina E.: Kvalifikacionnye faktory konkurentnogo praimušestva małyh predpriâtij, [w:] Miłosz E. (red.): Upravlenie razvitiem čelovečeskogo potenciala tekuščie naučnye problemy Vostočnoj Europy. Politechnika Lubelska, Lublin 2014.
 11. Morris M., Schindehutte M., Allen J.: The Entrepreneur`s Business Model: Toward a Unified Perspective. "Journal of Business Research", No. 58, 2005.
 12. Nogalski B.: Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw. "Master of Business Administration", T. 17, nr 2, 2009.
 13. Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii. PWE, Warszawa 2002.
 14. Osterwalder A., Pigneur Y.: Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Helion, Gliwice 2012.
 15. Paths to success: Three ways to innovate your business model, www935.ibm.com/services/ us/index.wss/ibvstudy/gbs/a1028552?cntxt=a1005266, 12.07.2106.
 16. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014.
 17. Timmers P.: Business models for electronic markets. "Electronic markets", No. 8.2, 1998.
 18. Wirtz B.W.: Business Model Management: Design - Instruments - Success Factors. Gabler, Wiesbaden 2011.
 19. Zadura-Lichota P. (red.): Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015.
 20. Zott Ch., Amit R., Massa L.: The Business Model: Recent Developments and Future Research. "Journal of Management", Vol. 37, No. 4, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu