BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczewska Danuta (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Logistyka produkcji w ujęciu układu materialnego i niematerialnego w przedsiębiorstwie
Logistics of Production in Material and Non-material Approach in Enterprise
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 3, s. 43-56, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie logistyczne - technologie i narzędzia
Słowa kluczowe
Logistyka produkcji, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Studium przypadku
Production logistics, Enterprise management, Case study
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie badań literaturowych na temat logistyki produkcji we współczesnym przedsiębiorstwie oraz badań własnych relacji pomiędzy procesami głównymi produkcji oraz procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych z województwa łódzkiego. Badano przedsiębiorstwa działające w następujących branżach: konstrukcji metalowych, produkcji wyposażenia medycznego, produkcji spożywczej. W badaniach typu case study analizowano relacje pomiędzy procesami logistycznymi produkcji oraz wewnątrz procesów. (fragment tekstu)

The logistics system of production can be presented as configuration of activities whose connections decide finally of the effect of enterprise. As part of the management system, the production logistics system is subordinated to the superior system of enterprise in planning, organization, motivating and control areas. In the article the literature research of relations between logistics process in aspects of two views: material and non-material structures are presented. The goal of the article is the presentation of own researche about the production enterprises from diff erent branches in Lodz voivodship and conclusions from research of relations in logistics production processes in those enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bozarth C., Handfield R.B. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wyd. Helion, Gliwice.
 2. Brzeziński M. (2002) (red.), Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, Placet, Warszawa.
 3. Colledani M. & Tolio T. (2009), Integrated analysis of quality and production logistics performance in manufacturing lines, "International Journal of Production Research", 10 Feb 2010, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207540903443246, data dostępu: 1.06.2016.
 4. Coyle J., Bardi E., Langley C.J. (2010), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
 5. Ficoń K. (2001), Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia.
 6. Gołembska E. (red.) (2010), Kompendium wiedzy o logistyce. Nowe wydanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Jokiel G. (2008), Podejście procesowe w logistyce [w:] S. Nowosielski (red.), Procesy i projekty logistyczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Kosieradzka A. (2012), Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, Wyd. C. H. Beck, Warszawa.
 9. Michlowicz E. (2007), Podstawy logistyki przemysłowej, AGH, Kraków.
 10. Pasternak K. (2005), Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa.
 11. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. (2008), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa.
 12. Stoner J.A.F. Wankel Ch. (1996), Kierowanie, PWN, Warszawa.
 13. Szatkowski K. (red.) (2014), Nowoczesne zarządzanie produkcją. Ujęcie procesowe, PWN. Warszawa.
 14. Szymonik A. (2012), Logistyka produkcji. Procesy, systemy, organizacja, Difin, Warszawa.
 15. http://www.broneks.net/wp-content/uploads/2008/08/16_logistyka_produkcji.pdf, data dostępu: 3.11.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu