BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowicz-Stanusch Agata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Etyka biznesu - przegląd pojęć i koncepcji
Business Ethics - Concepts' Review
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 4 (36), s. 81-99, bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczna nieodpowiedzialność biznesu
Business ethics, Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Social Irresponsibility (CSI)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie stanowi wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z etyką biznesu, komentowanych szeroko w literaturze przedmiotu, takich jak społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (corporate social responsibility), społeczna nieodpowiedzialność przedsiębiorstw (corporate social irresponsibility) czy osiągnięcia społeczne przedsiębiorstwa (corporate social performance). W tekście wskazano wzajemne powiązania poszczególnych koncepcji, przedstawiono dotychczasowy dorobek w tym obszarze i nakreślono tło rozważań naukowych w nim prowadzonych. (abstrakt oryginalny)

In the paper there are explained basic notions connected with business ethics such as CSR (corporate social responsibility), CSI (corporate social irresponsibility) and CSP (corporate social performance). The author discusses relations between those concepts, conducts the literature review and shows the theoretical background for the presented discussion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong J.S.: Social irresponsibility in management. "Journal of Business Research", No. 5(3), 1977.
 2. Aupperle K., Carroll A., Hatfield J.: An Empirical Examination of the Relationship Between Corporate Social Responsibility and Profitability. "Academy of Management Journal", No. 28, 1985.
 3. Bernard W.: Morality. Harper & Row, 1972.
 4. Bevan S., Isles N., Emery P., Hoskins T.: Achieving high performance. CSR at the heart of business. The Work Foundation, London 2004.
 5. Bontis N., Mograbi A.: The ethical leadership of business school deans. "International Journal of Business Governance and Ethics", No. 2(3/4), 2006.
 6. Bowen F.: Corporate social strategy: competing views from two theories of the firm. "Journal of Business Ethics", No. 75(1), 2007.
 7. Brammer S., Millington A., Pavelin S.: Gender and ethnic diversity among UK corporate boards. "Corporate Governance: An International Review", No. 15(2), 2007.
 8. Brammer S., Pavelin S.: Corporate reputation and social performance: the importance of fit. "Journal of Management Studies", No. 43(3), 2006.
 9. Buchholtz A.K., Amason A.C., Rutherford M.A.: Beyond resources: the mediating effect of top management discretion and values on corporate philanthropy. "Business Society", No. 38(2), 1999.
 10. Campbell J.L.: Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility. "Academy of Management Review", No. 32(3), 2007.
 11. Carter C.R.: Purchasing and social responsibility: a replication and extension. "Journal of Supply Chain Management", No. 40(4), 2008.
 12. Chatterji A.K., Levine D.I., Toffel M.W.: How well do social ratings actually measure corporate social responsibility? "Journal of Economics & Management Strategy", No. 18(1), 2009.
 13. Chen C.-M., Delmas M.: Measuring Corporate Social Performance: An Efficiency Perspective. "Production & Operations Management", No. 20(6), 2011.
 14. Clark T.S., Grantham K.N.: What CSR is not: Corporate Social Irresponsibility, [in:] Tench R., Sun W., Jones B. (eds.): Corporate Social Irresponsibility: A Challenging Concept. Emerald Group Publishing Limited, 2012.
 15. Clarkson M.B.E.: A stakeholder framework for analysing and evaluating corporate social performance. "Academy of Management Review", No. 20(1), 1995.
 16. Collier J., Esteban R.: Corporate social responsibility and employee commitment. "Business Ethics: A European Review", No. 16(1), 2007.
 17. Crane A., Matten D., Spence L.: Corporate Social Responsibility: in a global context, [in:] Crane A., Matten D., Spence L. (eds.): Corporate Social Responsibility: Readings and cases in a global context. Routledge, US and Canada 2008, Chapter 1.
 18. Donaldson J., Fafaliou I.: Business ethics, corporate social responsibility and corporate governance: a review and summary critique. "European Research Studies", No. VI(1-2), 2003.
 19. Donaldson T.: Corporations and Morality. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1982.
 20. Ferrell O.C., Hirt G., Ferrell L.: Business: A Changing World. McGraw-Hill Education, 2013.
 21. Fox E., Bottrell M.M., Berkowitz K.A., Chanko B.L., Foglia M.B., Pearlman R.A.: Integratedethics: An Innovative Program to Improve Ethics Quality in Health Care. "The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal", No. 15(2), 2010, article 8, http://www.innovation.cc/scholarly-style/fox_integrated8ethics_8_final.pdf, 24.03.2016.
 22. French P.A.: Corporate Ethics. ICSA Publishing, Florida 1995.
 23. Friedman M.: The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. "The New York Times Magazine", 13 september 1970.
 24. Gond J.-P., Crane A.: Corporate social performance disoriented: Saving the lost paradigm? "Business & Society", No. 49(4), 2010.
 25. Gonzalez-Perez M.A.: Corporate Social Responsibility and Irresponsibility. Call for Papers for JBR Special Issue, 2011.
 26. Gossling T., Vocht C.: Social role conceptions and CSR policy success. "Journal of Business Ethics", No. 74(4), 2007.
 27. Greenwood M.: Stakeholder engagement: Beyond the myth of corporate responsibility. "Journal of Business Ethics", No. 74(4), 2007.
 28. Hopkins M.: Defining indicators to assess socially responsible enterprises. "Futures", No. 29(7), 1997.
 29. Ioannou I., Serafeim G.: What Drives Cosporate Social Performance? International Evidence from Social, Environmental and Governance Scores. Working Paper, Harvard Business School, 2010.
 30. Jones B., Bowd R., Tench R.: Corporate irresponsibility and corporate responsibility: Competeing realities. "Social Responsibility Journal", No. 5(3), 2009.
 31. Jones C., Parker M., Bos R.: For Business Ethics: A Critical Text.: Routledge, London 2005.
 32. Jones T.: Instrumental stakeholder theory: a synthesis of ethics and economics. "Academy of Management Review", No. 24(2), 1995.
 33. Jones T.M., Felps W., Bigley G.A.: Ethical theory and stakeholder-related decisions: the role of stakeholder culture. "Academy of Management Review", No. 32(1), 2007.
 34. Kietliński K., Martinez-Reyes V., Oleksyn T.: Etyka w biznesie i zarządzaniu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 35. Lange D., Washburn N.T.: Understanding Attributions of Corporate Social Irresponsibility. "Academy of Management Review", No. 37(2), 2012.
 36. Lewicka-Strzałecka A.: Etyka biznesu jako dyscyplina naukowa, [w:] Dietl J., Gasparski W.: Etyka biznesu. PWN, Warszawa 2000.
 37. Lewicka-Strzałecka A.: W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej legitymizacji firmy, [w:] Garbarski L. (red.): Kontrowersje wokół marketingu tożsamość, etyka, przyszłość. WSPiZ, Warszawa 2004, http://www.cebi.pl/public.php?id=23.
 38. Lin-Hi N., Müller K.: The CSR bottom line: Preventing corporate social irresponsibility. "Journal of Business Research", No. 66, 2013.
 39. Loureiro M.L., Lotade J.: Do fair trade and eco-labels in coffee wake up the consumer conscience? "Ecological Economics", No. 53(1), 2005.
 40. Lulewicz-Sas A.: Corporate social responsibility versus social irresponsibility. Theory approach, [in:] Lulewicz-Sas A. (ed.): Corporate social (ir)responsibility. Agencja Wydawnicza EkoPress Białystok, Białystok 2013.
 41. Mahdavi I.: Ethical Growth: Do business Ethical Attitudes mature as individuals Get Older? Proceedings of the International Business Association, Conference, 2003.
 42. Maignan I., Ralston D.A.: Corporate Social Responsibility in Europe and the US: Insights from Businesses' Self-Presentations. "Journal of International Business Studies", No. 33(3), 2002.
 43. Margolis J.D., Walsh J.P.: Misery loves companies: Rethinking social initiatives by business. "Administrative Science Quarterly", No. 48(2), 2003.
 44. McWilliams A., Siegel D.S., Wright P.M.: Guest editors' introduction: corporate social responsibility: strategic implications. "Journal of Management Studies", No. 43(1), 2006.
 45. Migoń M.P.: Wstęp do etyki. Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2013.
 46. Miron D., Petrache A.-M.: The Linkage Between Corporate Social Performance and the Corporate Financial Performance in the Information and Communication Technology Multinational Companies of Romania. "Economics & Sociology", No. 5(2a), 2012.
 47. Morf D.A., Schumacher M.G., Vitell S.J.: A Survey of Ethics Officers in Large Organizations. "Journal of Business Ethics", No. 20, 1999.
 48. Orlitzky M., Schmidt F.L., Rynes S.L.: Corporate social and financial performance: a meta-analysis. "Organization Studies", No. 24(3), 2003.
 49. Popa M., Salanță I.: Corporate social responsibility versus corporate social irresponsibility. "Management & Marketing", No. 9(2), 2014.
 50. Preston D.: Can Business Ethics Really Exist? "Computers and Society", March 1997.
 51. Preston L.E. (ed.): Research in corporate social performance and policy. Vol. 10. JAI Press, Greenwich, CT 1988.
 52. Prior D., Surroca J., Tribo J.A.: Are socially responsible managers really ethical? Exploring the relationship between earnings management and corporate social responsibility. "Corporate Governance: International Review", No. 16(3), 2008.
 53. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility - Green Paper.
 54. Quinn L., Dalton M.: Leading for sustainability: implementing the tasks of leadership. "Corporate Governance", No. 9(1), 2009.
 55. Rok B.: Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, www.odpowiedzialnybiznes.pl.
 56. Seglin J.L.: The right thing: conscience, profit and personal responsibility in today's business. Spiro Press, Rollinsford, NH 2003.
 57. Serenko A., Bontis N.: A citation-based ranking of the business ethics scholarly journals. "International Journal of Business Governance and Ethics", No. 4(4), 2009.
 58. Sladkova E.: Etyka menedżerska - nieunikniona forma polityki gospodarczej w procesie transformacji. Zeszyty Naukowe, s. Zarządzanie, z. 5. Politechnika Śląska, Gliwice 1999.
 59. Soloman R., Hansen K.: It's Good Business. Atheneum, New York, US 1985.
 60. Solomon R.: Business Ethics, [in:] Singer P. (ed.): A Companion to Ethics. Blackwell, Malden, MA, 1991.
 61. Stachowicz-Stanusch A.: Corporate Social Performance - Paradoxes, Pitfalls and Patthways to the Better World, [in:] Stachowicz-Stanusch A. (ed.): Corporate Social Performance - reflecting on the past and investing in the future. Information Age Publishing, Charlotte, NC (w druku).
 62. Stachowicz-Stanusch A.: Corporate Social Irresponsibility, [in:] Stachowicz-Stanusch A. (ed.): Corporate Social Performance in the Age of Irresponsibility - Cross National Perspective. Information Age Publishing, Charlotte, NC 2016.
 63. Stanwick P.A., Stanwick S.D.: The Relationship Between Corporate Social Performance and Organizational Size, Financial Performance and Environmental Performance: An Empirical Examination. "Journal of Business Ethics", No. 17, 1998.
 64. Steg L., Vlek C., Lindenberg S., Groot T., Moll H., Schoot Uiterkamp T., van Witteloostuijn A.: Towards a comprehensive model of sustainable corporate performance. University of Groningen, Groningen 2003.
 65. Stępień A.B.: Wstęp do filozofii. Prace Wydziału Filozoficznego, nr 65, 1995.
 66. Tench R., Sun W., Jones B. (eds.): Corporate Social Irresponsibility: A Challenging Concept (Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability). Emerald Group Publishing Limited, UK 2012.
 67. Turban D., Greening D.: Corporate social performance and organizational attractiveness to prospective employees. "Academy of Management Journal", No. 40(3), 1996.
 68. Ugoji K.: Does Business Ethics Pay? Revisited: The Value of Ethics Training. Institute of Business Ethics, 2007.
 69. Van Pierick E., Beekman V., van der Weele C.N., Meeusen M.J.G., de Graaff R.P.M.: A framework for analysing corporate social performance: Beyond the Wood model. Agricultural Economics Research Institute (LEI), Hague 2004.
 70. Velentzas J., Broni G.: Ethical dimensions in the conduct of business: Business Ethics, Corporate Social Responsibility and the Law. The "Ethics in Business" as a sense of business ethics. International Conference On Applied Economics - ICOAE 2010.
 71. Von Kimakowitz E.: The Foundations of Business Ethical Reflection Providing an Ethical Compass for the Executive Floor. "Humanistic Management Center. Research Paper Series", 2011, http://uek.krakow.pl/files/common/rzecznik/2012-kwiecien-sierpien/The_Foundations_of_Business_Ethical_Reflection.pdf, 24.03.2016.
 72. Wieland J.: Corporate governance, values management and standards: a European perspective. "Business and Society", No. 44(1), 2005.
 73. Wood D., Jones R.: Stakeholder mismatching: a theoretical problem in empirical research in corporate social performance. "The International Journal of Organizational Analysis", No. 3(3), 1995.
 74. Wood D.: Corporate Social Performance Revisited. "Academy of Management Review", No. 16, 1991.
 75. Wood D.: Measuring corporate social performance: a review. "International Journal of Management Reviews", No. 12(1), 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu