BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowosielski Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Projekty jako narzędzie doskonalenia procesów logistycznych przedsiębiorstwa
Projects as a Tool of Enterprise Logistics Processes Improvement
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 331-347, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Zarządzanie procesami, Procesy logistyczne
Project management, Process management, Logistics processes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy logistyczne wspierają procesy podstawowe przedsiębiorstwa i podlegają doskonaleniu. Doskonalenie procesów logistycznych może mieć charakter bieżących usprawnień i/lub poważnych zmian. Te ostatnie są wprowadzane za pomocą projektów. W konsekwencji w doskonaleniu procesów logistycznych przedsiębiorstwa mogą być zastosowane równocześnie koncepcje zarządzania projektami, zarządzania procesami oraz zarządzania jakością. Wskazane jest ich łączne wykorzystanie, co w praktyce napotyka na różnego rodzaju ograniczenia i bariery. W artykule zaprezentowane zostaną przejawy i skutki braku koordynacji tych koncepcji w doskonaleniu procesów logistycznych przedsiębiorstwa oraz możliwe sposoby przeciwdziałania temu. Artykuł ma charakter teoretyczno-metodyczny, a do jego przygotowania wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

Logistics processes support the basic business processes and they are subject to improvement. Improving logistics processes can have the character of ongoing improvements and/or major changes. The last ones are introduced with the help of the projects. Consequently in the improvement of logistics business processes at the same time the concepts of project management, process management and quality management can be used. It is indicated to use them combined which in practice encounters all sorts of restrictions and barriers. This article will present the symptoms and consequences of a lack of these concepts coordination in the logistic business processes improvement and the possible ways to prevent this. The article has a theoretical-methodological character and its preparation has been based on the critical analysis of the subject literature method. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak H.: Metodyka zarządzania projektem w oparciu o praktykę firm logistycznych, [w:] Witkowski J., Skowrońska A. (red.): Zarządzanie projektami logistycznymi. Prace Naukowe, nr 11. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008.
 2. Ciesielski M.: Logistyka w biznesie. PWE, Warszawa 2006.
 3. Cyfert S.: Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006.
 4. Długosz J.: Integracyjna funkcja logistyki w zarządzaniu celami przedsiębiorstwa. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 4, 2000.
 5. Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2004.
 6. Hab G., Wagner R.: Projektmanagement in der Automobilindustrie. Effizientes Mana-gement von Fahrzeugprojekten entlang der Wertschopfungskette. Gabler, Wiesbaden 2010.
 7. Horvath & Partner (Hrsg.): Prozessmanagement umsetzen. Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2005.
 8. Kasperek M.: Koncepcja i typologia projektów logistycznych, [w:] Witkowski J., Skowrońska A. (red.): Zarządzanie projektami logistycznymi. Prace Naukowe, nr 11. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008.
 9. Kawa A., Śliwka R., Solecki B.: Efektywność projektów usprawniających procesy logistyczne mierzona za pomocą wskaźnika głównego i wskaźnika pomocniczego, [w:] Witkowski J., Skowrońska A. (red.): Zarządzanie projektami logistycznymi. Prace Naukowe, nr 11. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008.
 10. Kisperska-Moroń D.: Żywe łańcuchy dostaw jako przedmiot zarządzania projektem, [w:] Witkowski J., Skowrońska A. (red.): Zarządzanie projektami logistycznymi. Prace Naukowe, nr 11. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008
 11. Lisiecka K., Jarłaczyńska D.: Layered Processs Audit (LPA) wewnętrznym auditem procesów w firmach branży motoryzacyjnej, [w:] Lisiecka K. (red.): Menedżer jakości. Podejście procesowe. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 12. Lock D.: Podstawy zarządzania projektami. PWE, Warszawa 2009.
 13. Nowosielski S.: Optymalizacja procesów w międzynarodowym łańcuchu dostaw, [w:] Dworzecki Z., Romanowska M. (red.): Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 14. Nowosielski S.: Integracja koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Podejście procesowe, [w:] A. Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.): Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2011.
 15. Schmelzer H.J., Sesselman W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis. Hanser, München 2013.
 16. Spałek S.: Krytyczne czynniki sukcesu. Politechnika Śląska, Gliwice 2004.
 17. Stabryła A.: Proces zarządzania zmianami organizacyjnymi w kontekście ryzyka, [w:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji. Z teorii i praktyki. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2008
 18. Trocki M. (red.): Nowoczesne zarzadzanie projektami. PWE , Warszawa 2012.
 19. Witkowski J., Rodawski B.: Pojęcie i typologia projektów logistycznych. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 3, 2007.
 20. Witkowski J., Rodawski B.: Logistic Project - definition, typology and risk, [w:] Witkowski J., Skowrońska A. (red.): Zarządzanie projektami logistycznymi. Prace Naukowe, nr 11. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008.
 21. Barrierefrei und grenzenlos: Integriertes Qualitäts-, Projekt- und Prozessmanagement, Expertenwissen für DGQ-/GPM-Mitglieder, https://www.gpm-ipma.de/fileadmin/user_ upload/Know-How/Fachgruppen/20150623_Barrierefrei_und_grenzenlos.pdf, 30.08.2015.
 22. Dojrzałość procesowa polskich organizacji. Podsumowanie III edycji badania dojrzałości procesowej polskich organizacji 2016. Raport opracowany przez portal Procesowcy.pl, http://procesowcy.pl/dojrzalosc-procesowa-2016, 30.08.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu