BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlązak Rafał Artur (Gwarant Grupa Kapitałowa S.A.)
Tytuł
Methods of Reducing Exchange Rate Risk by Enterprises
Sposoby zmniejszenia ryzyka kursowego stosowane w przedsiębiorstwach
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 4 (36), s. 121-137, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko kursowe, Instrumenty pochodne, Opcje, Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych
Exchange risk, Derivatives, Options, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono stosowane obecnie i na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat sposoby zmniejszenia ryzyka kursowego walut w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Wskazano na zalety i wady poszczególnych instrumentów pochodnych. Szczególnie dużo uwagi poświecono tzw. opcjom walutowym, z których niektóre w latach 2007-2009 okazały się niekorzystne dla przedsiębiorców. Doprowadziły one wiele przedsiębiorstw do upadku lub spowodowały wśród nich wielkie straty finansowe. Z powodu niekorzystnych opcji walutowych straty poniosła cała polska gospodarka. Szacuje się, że mogły one wynieść nawet 160 mld zł. Jako głównego winnego w tym działaniu upatruje się banki działające na rynku polskim, których spółki matki są za granicami Polski. Oskarżenia jednak kierowane są również przez te banki pod adresem przedsiębiorców polskich, którzy nie rozumiejąc w pełni sensu tych opcji wystawiali je, narażając się na realne wielkie straty. Negatywny wpływ na rozwój rynku opcji walutowych miało też spóźnione wdrożenie zasad MiFID-u. (abstrakt oryginalny)

The article discusses methods of reducing exchange rate risk in the business activity of enterprises used currently and during the last twenty years. Advantages and disadvantages of individual derivative instruments are described. Particular attention is paid to so-called currency options, some of which between 2007 and 2009 turned out to be unfavourable for entrepreneurs. They led many enterprises to bankruptcy or caused substantial financial losses. Due to unfavourable currency options the whole Polish economy incurred losses. It is estimated that the losses might have reached 160 billion PLN. Banks operating on the Polish market, whose mother companies are seated abroad, are predominantly blamed for that situation. Those banks accuse also Polish entrepreneurs, who did not understand fully the sense of those options but wrote them exposing themselves to real substantial losses. The development of the currency option market was also negatively affected by the late implementation of the MiFID directive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodowska-Szewczuk J.: Opcje walutowe w zarządzaniu ryzykiem kursowym a toksyczne instrumenty pochodne na rynku finansowym. Zeszyty Naukowe, Nr 105. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2015.
 2. Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla klientów Banku Millenium S.A.
 3. Chłopecki A.: Opcje i transakcje terminowe - zagadnienia prawne. Warszawa 2001.
 4. Fedorowicz M.: Implementacja regulacji MiFID do polskiego prawa rynku finansowego - wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.
 5. Karkowski P.: Toksyczne opcje - od zaufania do bankructwa. Warszawa 2009.
 6. Komunikat KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wpływu walutowych instrumentów pochodnych na banki i spółki publiczne.
 7. Komunikat KNF pt. Podstawowe wnioski z analizy zaangażowania przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne 11 marca 2009 r.
 8. Kryzys opcji walutowych w Polsce - wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_opcji_walutowych_w_Polsce.
 9. Kuczma K.: Strategie zabezpieczania przed ryzykiem walutowym, http://archiwum.gf24.pl.
 10. Piontek K.: Teoretyczna i rzeczywista wartość walutowych instrumentów pochodnych - rynek polski. Konferencja Finanse i Bankowość, a wejście Polski do Unii Europejskiej - Pułtusk, Wrzesień 1999.
 11. Przewodnik po opcjach. Blue Capital Markets Limitet, 2013.
 12. Puszer B.: Opcje walutowe w strategii finansowej polskich przedsiębiorstw. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu