BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stopczyński Bartłomiej (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Transport intermodalny w budowaniu przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa w Polsce
An Intermodal Transport in Building a Competitive Advantage for Companies in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 3, s. 73-86, rys., bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie logistyczne - technologie i narzędzia
Słowa kluczowe
Transport intermodalny, Przewaga konkurencyjna, Strategia konkurencji
Intermodal transport, Competitive advantage, Competition strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie potencjału transportu intermodalnego w budowaniu przewag przemijających. Jego realizacja pozwoli na określenie roli i barier, jaki powyższy rodzaj transportu w Polsce może napotkać we współczesnych strategiach konkurencji.
Artykuł ma charakter przyczynkowy. Wnioski postawione przez autora mogą być wykorzystane przez praktyków (ocena możliwości wykorzystania transportu multimodalnego do budowania przewagi konkurencyjnej), jak i teoretyków (projektowanie badań własnych). (fragment tekstu)

In the article the author presents the problem of use of intermodal transport for formulating competitive strategy. Particular attention was paid to the need to replace a sustainable competitive advantage by portfolio of transient advantages. The aim of this article is to determine the potential of intermodal transport in the building of the transient advantages. The author shows role and barriers that the above type of transport might encounter in today's competitive strategies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P., Bloom N., Blundell R., Griffith R., Howitt P. (2002), Competition and Innovation. An Inverted U Relationship, NBER Working Paper Series, Cambridge.
 2. Brożyńska I., Piorunowska-Kokoszko J. (2011), Railport jako element infrastruktury logistycznej, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Economica", nr 261.
 3. Bujak A., Śliwa Z. (2009), Nowe wyzwania i kierunki przemian w logistyce dystrybucji w ujęciu międzynarodowym, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej", Transport, zeszyt 71.
 4. Chick S., Huchzermeier A., Netessine S. (2014), Europe's Solution Factories, "Harvard Business Review", April.
 5. Dobrzyńska E. (2014), Przewozy multimodalne bodźcem rozwojowym korytarza transportowego Rail Baltica, "Economics and Management", No. 1
 6. Gajewska T., Szkoda M. (2015), Analiza transportu intermodalnego w Polsce, "Logistyka", nr 3.
 7. Gunter McGrath R. (2013), Transient Advantage, "Harvard Business Review", June.
 8. Heuvel F., Langen P., Donselaar K., Fransoo J. (2013), Spatial concentration and location dynamics in logistics: the case of a Dutch province, "Journal of Transport Geography", No. 28.
 9. Ireland R.D., Hitt M.A., Vaidyanath D. (2002), Alliance Management as a Source of Competitive Advantage, "Journal of Management", No. 28.
 10. Jakubowski L. (2006), Miejsce przewozów intermodalnych w systemie transportowym, "Problemy Kolejnictwa", zeszyt 142.
 11. Kozłowski R. (2011), Wpływ infrastruktury transport na rozwój klastrów na przykładzie regionu łodzkiego, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Economica", nr 251.
 12. Kwaśniowski S., Nowakowski T., Zając M. (2008), Transport intermodalny w sieciach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 13. Matwiejczuk R. (2015), Logistyczne potencjały sukcesu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 382.
 14. Marciniak-Neider D., Neider J. (2011), Podręcznik Spedytora, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia.
 15. Meers D., van Lier T., Macharis C. (2016), Longer and heavier vehicles in Belgium: A threat for the intermodal sector?, "Transportation Research Part D", artykuł w druku.
 16. Petts N. (1997), Building Growth on Core Competences - a Practical Approach, "Long Range Planning", Elsevier Science Ltd., No. 4.
 17. Poliński J., Piwowar B. (2010), Podstawowe problemy hamujące wdrożenie przewozów samochodów ciężarowych transportem kolejowym w Polsce, "Problemy Kolejnictwa", zeszyt 147.
 18. Radziejowska G. (20110, Rozwój przedsiębiorstwa logistycznego a przewaga konkurencyjna, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", zeszyt 56.
 19. Raue J., Wallenburg C. (2013), Alike or not? Partner similarity and its outcome in horizontal cooperations between logistics service providers, "Logistics Research", Volume 6, Issue 4.
 20. Reeves M., Deimler M. (2011), Adaptability: The New Competitive Advantage, "Harvard Business Review", July-August.
 21. Sadowska B. (2014), Rola i miejsce logistyki w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 1.
 22. Salomon A. (2013), Transport intermodalny z punktu widzenia spedycyjnego, "Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni", nr 28.
 23. Sanchez R., Heene A. (1997), New Theory and Practice for Competence-based Competition, "European Management Journal", No. 3.
 24. Walasek R. (2011), Innowacyjność przedsiębiorstw logistycznych - wyniki badań, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Economica", nr 261.
 25. Zenger T. (2013), What Is the Theory of Your Firm, "Harvard Business Review", June.
 26. Ministerstwo Infrastruktury (2011), Strategia rozwoju transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) - projekt, [online] https://mi.gov.pl/, dostęp: 10 grudnia 2011.
 27. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2013), Strategia rozwoju transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), [online] https://mib.gov.pl/media/, dostęp: 14 listopada 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu