BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacka-Bandosz Katarzyna (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Position of Poland in Global Exports of Factor and Non-factor Services and Prospects for Improvement
Pozycja Polski w światowym eksporcie usług czynnikowych i nieczynnikowych oraz możliwości jej poprawy
Źródło
Trends in the World Economy, 2011, vol. 3, s. 169-202, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Selected Problems of the Contemporary World Economy
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Eksport usług, Serwicyzacja, Sektor usług
International trade, Exports of services, Servitization, Services sector
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W rozdziale przedstawiono analizę pozycji Polski w światowym eksporcie usług czynnikowych i nieczynnikowych oraz zbadano poziom specjalizacji tego eksportu. Określono udział Polski w światowym eksporcie usług i przeanalizowano jej przewagę komparatywną w handlu usługami. Ponadto określono pozycję konkurencyjną na tle wybranych krajów świata i omówiono możliwości poprawy pozycji Polski w światowym eksporcie usług, gdyż z badań wynika, że zajmuje ona niską pozycję w światowym eksporcie usług.(abstrakt oryginalny)

Globalization, liberalization, servicization, and technological progress, characteristic of the modern world economy, all contribute to the increasing role of services in international trade. Therefore, more and more attention is being paid to development of trade in services as an opportunity to improve any country s position in the global market. The purpose of this study is to analyze Polands position in world exports of factor' and non-factor^ services, and examine the level of specialization of exports.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Barteczko K., Grabowski J., Wrzosek A., Analiza przewag konkurencyjnych na regionalnych rynkach turystycznych Polski, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2003.
 2. Ciesielska D., Polska jako lokalizacja offshoringu, "CEO Magazyn Top Menedżerów", October 2008, http://ceo.cxo.pl.
 3. Drejka M., Eksport usług przejawem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, No. 72, ed. E. Tomkiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 4. Dziedzic T., Łopaciński K., Saja A., Szegidewicz J., Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stan i perspektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce, Opracowanie na zlecenie Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa, June 2009.
 5. Fourie J., Fintel von D., World Rankings of Comparative Adrantage in Services, Stellenbosch University, Department ofEconomics, "Working Papers"2009, No. 03.
 6. Grabowski J., Zagraniczne obroty usługami, in: Polski handel zagraniczny w 1996 roku. Raport roczny, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1997.
 7. Gwiazda A., Przenoszenie miejsc pracy za granicą - implikacje dla Polski, Biuro Analiz Sejmowych, " Indos" 2007, No. 15.
 8. Kuźnar A., Międzynarodowa konkurencyjność polskich usług w latach 2000-2007, in: Polska. Raport o konkurencyjności 2008. Konkurencyjność sektora usług, ed. M.A. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 9. Łapińska J., Pozycja konkurencyjna polskiego handlu rolno-spożywczego. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe 2008, Vol. X, No. 4.
 10. Matkowska M., Międzynarodowa migracja siły roboczej, in: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, ed. Dudziński J., Nakonieczna-Kisiel H., Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2007.
 11. Mazurkiewicz P., Centra usług. Czesi nas gonią, "Rzeczpospolita" on 27.10.2010.
 12. Misala J., W kierunku teorii międzynarodowej wymiany usług, http://www.we.radom.pl/pliki/upload/kmsgiir/Wymiany_uslug.pdf.
 13. Misala J., Współczesne teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej i zagranicznej polityki handlowej, SHG, Warszawa 2003.
 14. Mongiało D., Handel usługami Polski z Unią Europejską w okresie przedakcesyjnym, "Ekonomia" 2006, No. 15.
 15. Mongiało D., Kraje OECD w międzynarodowym handlu usługami, "Wiadomości Statystyczne" 2007, No. 4.
 16. Mongiało D., Specjalizacja eksportowa krajów UE w międzynarodowym handlu usługami, "Studia Europejskiej" 2007, No. 3.
 17. Nakonieczna-Kisiel H., Usługi w wymianie międzynarodowej, in: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, ed. Dudziński J., Nakonieczna-Kisiel H., Szczecin 2007.
 18. Radło M.J., Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej. Podstawowe zagadnienia, debata, tendencje, bilans przepływów kapitałowych, in: Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej. Perspektywa wybranych państw UE. Wnioski dla Polski, ed. Hildebrandt A., Kalinowski T., Nowicki M., Pelczar P., Radło M.J., Susmarski R, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa 2006.
 19. Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004 - 2006, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, December 2003.
 20. Szukalski S. M., Delokalizacja potencjału usług jako instrument wzrostu konkurencyjności gospodarki, in: Unia Europejska. Integracja, konkurencyjność, rozwój, ed. Kłosiński K. A., Wyd. KUL, Lublin 2007.
 21. Szymaniak A., Polska w rankingu atrakcyjności dla offshoringu usług, in: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared seryices centres, ed. Szymaniak A., Deloitte, Warszawa 2008.
 22. Świadczenie usług w Unii Europejskiej. Informator dla przedsiębiorców. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych, Wydział Świadczenia Usług, Warszawa, July 2004.
 23. Usługi w Polsce 2002-2007, ed. Słomińska B., IBRKiK, Warszawa 2008
 24. Woźniak A., Wilkowicz Ł., Zagraniczne firmy ścięły inwestycje w Polsce, "Rzeczpospolita" 2011, No. 35.
 25. Wyszkowska-Kuna J., Handel usługami w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 26. Zaorska A., Outsourcing i przenoszenie usług na świecie. Wnioski dla Polski, "Gospodarka Narodowa" 2007, No. 1-2.
 27. Zawadzki E., Eksport usług budowlanych z Polski w latach dziewięćdziesiątych i prognoza do roku 2010, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, January 2002, No. 201.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu